Malokarpatský stavebný podnik, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 296 026332 425342 907230 253283 503
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000395,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,27-2,61-2,72-2,63-3,78
Celkové tržby 87 10385 369105 00679 2280,0000
Celkový dlh 529 334538 741542 045371 925385 312
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 911-4 4258 59037 56537 334
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 37 44537 95924 9442 8532 684
Čistý cash flow 37 44537 95924 9442 8532 684
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -26 986-6 218-6 623-14 062-17 731
Čistý zisk -26 990-7 178-7 583-15 022-18 894
Čistý zisk v minulom roku -7 178-7 584-15 022-24 843-22 586
Cudzie zdroje 233 308206 316199 138141 672101 809
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 50,06136,72133,2746,4241,90
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,3750,3837,8945,2550,27
Doba obratu aktív 1 2411 4311 2502 4812 529
Doba obratu pohľadávok 50,06136,72133,2746,4241,90
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00005 318
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 0742 1711 8493 5703 068
EBIT v minulom roku -6 218-6 624-14 062-23 883-17 293
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -26 986-6 218-6 623-14 062-17 731
EBITDA 2 94022 24619 823-5 7265 650
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 94022 24619 823-5 7265 650
Finančná páka -1,27-1,61-1,72-1,63-2,78
Finančné účty 37 44537 95924 9442 8532 684
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,78810,62060,58070,61530,3591
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,7881-0,6206-0,5807-0,6153-0,3591
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 89823 00023 11574 2093 507
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,671,521,481,441,21
Krátkodobé finančné výpomoci 33 53433 53433 53440 41840 018
Krátkodobé pohľadávky 11 94531 76836 5614 3084 697
Krátkodobé záväzky 494 967504 377507 169331 313343 926
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 15 36813 46512 1296 4410,0000
Krytie dlhovej služby 735,000,00000,00000,00004,86
Nákladové úroky 4,000,00000,00000,00001 163
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00005 293
Náklady na predaný tovar 48 66047 70056 95625 99323 606
Neobežný majetok 246 553262 643281 314223 051275 727
Obežný majetok 49 47369 78261 5937 2027 381
Obrat obežného majetku 1,761,221,634,705,54
Odpisy 29 88428 81928 04018 27321 238
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 29 88428 81928 04018 27321 238
Osobné náklady 6 5755 76111 4018 7310,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 42,0046,00108,0065,002 143
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 89421 64120 4573 2512 344
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,17110,15520,26411,110,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,7334
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,856,443,790,90280,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,051,071,090,29190,8151
Pohľadávky z obchodného styku 8 68011 70610 3944 2005 636
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,235,447,9849,6637,93
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 9 3610,00000,00000,00002,31
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,791,621,581,621,36
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,27-2,61-2,72-2,63-3,78
Pridaná hodnota 38 43937 11343 1747 88217 312
Primárna platobná neschopnosť 1,771,151,171,530,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 180,0524,2227,34-64,9568,20
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 180,0524,2227,34-64,9568,20
Služby 27 86727 91138 32014 86610 610
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 296 026332 425342 907230 253283 503
Spotreba materiálu… 20 79319 78918 63611 12712 996
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 33 53433 53433 53440 41840 018
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 87 09985 213101 83073 87540 918
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000400,001 70040 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 87 09984 813100 13033 87540 918
Účtovný cash flow 37 44537 95924 9442 8532 684
Úročený dlh 33 53433 53433 53440 41840 018
Úrokové krytie -6 7470,00000,00000,0000-15,25
Vlastné imanie -233 308-206 316-199 138-141 672-101 809
Všetky záväzky 529 334538 741542 045371 925385 312
Výsledok hospodárenia -26 944-6 173-6 517-13 998-15 588
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -26 944-6 173-6 517-13 998-15 588
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -26 990-7 178-7 583-15 022-18 894
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 178-7 584-15 022-24 843-22 586
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -26 990-6 218-6 623-14 062-18 894
Zásoby 83,0055,0088,0041,000,0000
Záväzky 529 334538 741542 045371 925385 312
Záväzky z obchodného styku 15 36813 46512 1296 4410,0000
Zisk pred zdanením -26 990-6 218-6 623-14 062-18 894
Zmena EBIT 4,340,93870,47100,58881,03
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000029 9990,0000