VUJE, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 114 298 78594 298 87884 234 93679 277 51682 596 136
Aktivácia 24 53957 53244 24928 00083 720
Bankové úvery 3 9003 1662 9958 4689 486
Bežná likvidita III. stupeň 1,501,842,452,792,93
Bežné bankové úvery 3 9003 1662 9958 4689 486
Časové rozlíšenie aktív 403 814390 795387 865365 059589 337
Časové rozlíšenie pasív 57 24732 3353 53015 65732 585
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,62290,0351-0,09450,03170,1766
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,801,761,510,91040,7595
Celkové tržby 118 633 803104 258 94490 311 337116 764 739123 603 063
Celkový dlh 84 213 38560 053 13650 707 45937 771 40835 638 778
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -13 317 524-32 023 615-33 226 119-30 053 382-31 366 246
Čistá hodnota zákazky 6 345 30010 022 0136 654 6695 023 9520,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 321 42432 026 78133 229 11430 061 85031 375 732
Čistý cash flow -18 705 357-1 202 3333 167 264-1 313 882-8 285 770
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 265 26311 210 7525 571 77310 590 27213 532 908
Čistý zisk 8 714 0488 858 0145 855 1147 772 2079 463 831
Čistý zisk v minulom roku 8 858 0145 855 1147 772 2079 463 8319 962 096
Cudzie zdroje -30 028 153-34 213 407-33 523 947-41 490 450-46 924 773
Daň z príjmov 3 538 1482 332 263-283 3412 818 0644 069 077
Daň z príjmov v minulom roku 2 332 263-283 3412 818 0644 069 0773 704 058
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 538 1482 332 263-283 3412 818 0644 069 077
Dlhodobé pohľadávky 10 188 9755 445 3524 342 9151 091 559920 645
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 176,8595,59129,62100,0888,01
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 169,0194,65129,0796,4686,58
Doba obratu aktív 364,45330,80341,48241,82238,26
Doba obratu pohľadávok 209,34114,69147,23103,4190,66
Doba obratu zásob 42 491794,25221 430233,36244,17
Doba splácania záväzkov 212 69511 1682 293 1022 094993,31
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 169,16118,29112,9071,8667,08
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 176 49710 0501 861 2591 465882,09
EBIT v minulom roku 11 210 7525 571 77310 590 27213 532 90813 666 214
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 265 26311 210 7525 571 77310 590 27213 532 908
EBITDA 20 241 42714 592 0518 786 78613 241 55621 759 506
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 20 241 42714 592 0518 786 78613 241 55621 759 506
Finančná páka 3,812,762,511,911,76
Finančné účty 13 321 42432 026 78133 229 11430 061 85031 375 732
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2627-0,3628-0,3980-0,5234-0,5681
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,26270,36280,39800,52340,5681
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 26 178 22414 239 6788 479 06512 925 49322 630 371
Krátkodobé pohľadávky 55 461 98127 247 75031 974 88332 808 46430 508 898
Krátkodobé záväzky 53 051 86133 718 70627 850 19523 557 73323 255 548
Krytie dlhovej služby 305,79292,720,00001 002739,31
Materiál 7 322 99546 95246 65291 05257 421
Nákladové úroky 13 06720 4750,00001,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 20 4750,00001,00000,000060,00
Náklady na predaný tovar 70 161 94061 360 91346 774 29173 960 86079 590 433
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 91 0411 101 9884 4334 105 4068 545 443
Neobežný majetok 24 324 15926 790 23611 610 85112 325 83013 484 923
Obežný majetok 89 570 81267 117 84772 236 22066 586 62768 521 876
Obrat aktív 1,001,101,071,511,53
Obrat neobežného majetku 4,713,887,759,719,38
Obrat obežného majetku 1,281,551,251,801,85
Obrat zásob 0,00860,45960,00161,561,49
Odpisy 4 261 9962 972 6082 874 1323 518 7703 816 110
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 130 9981 486 3041 437 0661 759 3851 908 055
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 130 9981 486 3041 437 0661 759 3851 908 055
Osobné náklady 23 564 01626 740 28726 776 71532 524 85328 269 313
Ostatné náklady na finančnú činnosť 371 813435 729366 441330 341265 627
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00006 34814 3900,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 37 674 17520 311 09315 950 70711 319 23119 240 544
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 976 04411 830 6228 729 24611 290 97713 279 941
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,53180,62640,61890,71170,6022
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 486,6838,749 75911,135,49
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,881,601,621,411,66
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,591,441,461,271,46
Pohľadávky z obchodného styku 53 005 07126 981 59331 838 81231 622 23030 014 058
Pohotová likvidita II. stupeň 1,301,772,352,682,68
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,6128,46-10,5831,585,66
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1 431-58,720,0000-1 313 8820,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,73680,63680,60200,47640,4315
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,801,761,510,91040,7595
Pridaná hodnota 44 307 84542 686 50743 263 35045 698 28846 940 754
Primárna platobná neschopnosť 0,83051,120,71000,52100,6881
Rýchla likvidita I. stupeň 0,25080,94881,191,271,35
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,164,125,772,851,64
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,164,125,772,851,64
Služby 57 563 84245 839 01435 998 12244 880 91244 507 321
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 114 298 78594 298 87884 234 93679 277 51682 596 136
Spotreba materiálu… 13 415 32614 506 63710 754 50221 995 39321 897 938
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 9003 1662 9958 4689 486
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 24 5390,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 123 824 090104 085 92490 539 806120 396 287127 474 433
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 6 200 0000,0000480 000730 000375 000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 154 30538 50422 1657 139568 246
Tržby z predaja tovaru 110 5341 130 7653 1105 096 7839 393 778
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 114 359 251102 916 65590 034 531114 562 365117 137 409
Účtovný cash flow -18 705 357-1 202 3333 167 264-1 313 882-8 285 770
Úročený dlh 3 9003 1662 9958 4689 486
Úrokové krytie 938,64547,530,000010 590 2720,0000
Vlastné imanie 30 028 15334 213 40733 523 94741 490 45046 924 773
Všetky záväzky 84 213 38560 053 13650 707 45937 771 40835 638 778
Výnosy budúcich období dlhodobé 40 25621 8750,00000,000012 564
Výnosy budúcich období krátkodobé 12 8717 5000,000013 21416 868
Výsledok hospodárenia 16 067 75011 641 5165 923 1379 726 25817 785 056
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 16 067 75011 641 5165 923 1379 726 25817 785 056
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 714 0488 858 0145 855 1147 772 2079 463 831
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 858 0145 855 1147 772 2079 463 8319 962 096
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 12 252 19611 190 2775 571 77310 590 27113 532 908
Zásoby 10 598 4322 397 9642 689 3082 624 7545 716 601
Záväzky 84 213 38560 053 13650 707 45937 771 40835 638 778
Záväzky z obchodného styku 44 023 20330 342 82222 605 37616 476 40320 651 538
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 3 7289 7160,0000133 2201 410 994
Zisk pred zdanením 12 252 19611 190 2775 571 77310 590 27113 532 908
Zmena EBIT 1,092,010,52610,78260,9902
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 883 73029 194-61 483-3 007 149-4 723 451
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 883 73029 194-61 483-3 007 149-4 723 451
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 065 98616 43111 6823 667726 586
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Testovanie sorpčných materiálov vzduchotechnických systémov a systémov spracovania..
Servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel..
Servis, údržba a revízie protipožiarnych systémov a hasiacich prístrojov s..
Prevádzkovanie zariadenia na recykláciu kontrolovaných látok alebo na regeneráciu..
Vykonávanie energetických auditov
Vývoj a výroba manipulátorov a zariadení pre skúšanie a opravy komponentov..
Prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória chemických režimov a..
Údržba a opravy manipulátorov a zariadení pre skúšanie a opravy komponentov..
alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/..
Konštruovanie vyhradených technických zariadení elektrických
Zváračské práce
Certifikácia produktov - vybrané zariadenia pre jadrové elektrárne
Reprografické práce
Poradenská a konzultačná činnosť v energetike
Školenie a výcvik dispečerov elektrizačnej sústavy na všetkých stupňoch riadenia..
Poradenská a konzultačná činnosť v elektrotechnike
Školenie a výcvik manipulantov elektrických staníc prenosovej sústavy a distribučných..
Modernizácia, rekonštrukcia a investičná výstavba v oblasti rozvodu elektrickej..
Prenájom hnuteľných vecí, na ktoré sa nevyžaduje zvláštne povolenie
Výskum a vývoj v oblasti technológií premien energií
Výroba a montáž zariadení pre energetické komplexy
Inžinierska činnosť v oblasti energetiky s príslušnými nadväzujúcimi zariadeniami,..
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky energetického zariadenia
Automatizované spracovanie dát
Školiteľská činnosť v oblasti bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti..
Výskum a vývoj energetických zariadení s príslušenstvom
Výkon činnosti stavbyvedúceho:technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje..
Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Poskytovanie poradenstva pri zavádzaní systémov manažérstva a zavádzanie systémov..
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: 05.1 Výchova a vzdelávanie..
Školiteľská činnosť v oblasti prác na zariadeniach pod elektrickým napätím
Vývoj didaktických (učebných) prostriedkov na báze informačných technológií
Zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia..
Prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória elektromagnetických polí
Prevádzkovanie kalibračného laboratória vibračnej diagnostiky
Prevádzkovanie akreditovaného kalibračného laboratória meradiel teploty a tlaku
Prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória - skúšky transformátorových..
Príprava pracovísk na monitorovanie, triedenie a spracovanie kontaminovaných zemín..
Poskytovanie služieb spojených s obsluhou a údržbou elektrických staníc
Filtrácia izolačných olejov z výroby a ich úprava v transformátoroch
Kvalifikácia systémov nedeštruktívneho skúšania primárnych komponentov JE..
Uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích..
Overovanie určených meradiel
Uvádzanie kontrolovaných látok na trh
Zneškodňovanie kontrolovaných látok vrátane podnikania v oblasti nakladania..
Expertízna a poradenská činnosť v oblasti analýz porúch konštrukčných materiálov..
Riadenie montáže optických komunikačných sietí
Výskumná a vývojová činnosť v oblasti rozvodu elektrickej energie
Výskum a analýzy v oblasti hodnotenia spoľahlivosti dodávky elektrickej energie
Vykonávanie meraní elektrických veličín
Výroba prototypov špecializovaných meracích systémov
Normotvorná činnosť
Pohostinská činnosť
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Revízia vyhradených elektrických zariadení
Oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho..
Kovoobrábanie
Činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby
Činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
Výroba učebných pomôcok
Projektovanie elektrických zariadení
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Výskumná a vývojová činnosť v oblasti jadrovej energetiky
Prekladateľská a tlmočnícka činnosť (prekladateľské a tlmočnícke úkony..
Technik požiarnej ochrany
Vedenie účtovníctva
Kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení
Prevádzkovanie kalibračného laboratória prístrojových meracích transformátorov
Prevádzkovanie akreditovaného laboratória kvalifikácie zariadení
Diagnostika výkonových transformátorov a elektrických prvkov elektrizačnej prenosovej..
Vývoj, projektovanie, konštrukcia a výroba zariadení pre manipuláciu, spracovanie..
Inžinierska činnosť v údržbe, servise a prevádzke elektrorozvodných sietí..
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení tlakových
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení..
Odborné školenia a výcvik ostatných pracovníkov energetiky a priemyslu na simulátoroch..
Výkon, vývoj a tvorba postupov a expertízna činnosť v oblasti nedeštruktívneho..
Vývoj a výroba sond pre skúšanie vírivými prúdmi
Výroba, montážm, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky vyhradených..
Sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti..
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
Spracovanie faktografických informácií a poskytovanie informačných služieb..
Výskum, vývoj a realizácia systémov a metód monitorovania radiačnej degradácie,..
Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
Analýzy vlastností kontaminovaných i aktivovaných materiálov z prostredia primárneho..
Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: 05.2 Výchova a vzdelávanie..
Expertízne merania v elektrických inštaláciách a zariadeniach
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Faktoring a forfaiting
Vývoj a využitie informačných, riadiacich a podporných systémov pre zvyšovanie..
Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok v prevádzke tlakových..
Činnosť stavebného dozoru- technologické zariadenia stavieb - zariadenia strojárskej..
Vykonávanie komplexnej energetickej bilancie využívania energie, analyzovanie..
Prevádzkovanie akreditovaného laboratória - štrukturálne analýzy materiálov:..
Prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieba doplnkových..
Poradenská činnosť pre obchod s elektrickou energiou a rozvod elektriny, služby..
Prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória dozimetrie žiarenia -..
Zabezpečovanie kompletizácie technologických celkov energetických zariadení,..
Výskum a vývoj, poradenská a expertná činnosť v oblasti hodnotenia bezpečnosti,..
Inžinierska činnosť v oblasti hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti..