4 KRAT s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 240 240252 291220 797167 4570,0000
Bankové úvery 50 54846 56354 52327 2460,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,691,511,511,970,0000
Bežné bankové úvery 50 54846 56354 52327 2460,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00001 1290,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7835-0,7842-0,6121-0,46890,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,93040,85980,84730,69300,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,501,381,301,050,0000
Celkové tržby 539 538508 059480 6290,00000,0000
Celkový dlh 144 291146 127124 79985 8790,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -24 625-36 687-4 242-11 0090,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 75 17383 25058 76538 2550,0000
Čistý cash flow 75 17383 25058 76538 2550,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 558,0019 37318 64725 9180,0000
Čistý zisk -6 62212 16611 48125 3660,0000
Čistý zisk v minulom roku 12 16611 48118 09833 7500,0000
Cudzie zdroje -95 949-106 164-95 998-81 5780,0000
Daň z príjmov 2 8803 5273 2530,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 5273 2535 0680,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8803 5273 2530,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 40,6143,1345,9238,170,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 39,7438,1461,4638,170,0000
Doba obratu aktív 162,62181,92168,1895,450,0000
Doba obratu pohľadávok 40,6143,1345,9238,170,0000
Doba obratu zásob 85,9978,2176,5541,580,0000
Doba splácania záväzkov 80,52102,6677,4037,340,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 54,6969,8152,8331,470,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 55,2840,2620,440,00000,0000
EBIT v minulom roku 19 37318 64725 68534 1320,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 558,0019 37318 64725 9180,0000
EBITDA 14 37330 43627 72435 5630,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 37330 43627 72435 5630,0000
Efektívna daňová sadzba -0,76960,22480,22080,00000,0000
Finančná páka 2,502,382,302,050,0000
Finančné účty 75 17383 25058 76538 2550,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 63430 55527 67634 5480,0000
Krátkodobé pohľadávky 59 98859 81460 28266 9700,0000
Krátkodobé záväzky 80 79596 82269 35955 2050,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 55 46837 97118 3170,00000,0000
Krytie dlhovej služby 3,348,277,0964,430,0000
Materiál 0,00000,00000,0000238,000,0000
Nákladové úroky 4 3003 6803 913552,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 3 6803 9132 519382,000,0000
Náklady na predaný tovar 425 324389 164379 161539 6010,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 366 267344 231327 061494 1560,0000
Neobežný majetok 18 79535 46533 1564 8130,0000
Obežný majetok 221 445216 826187 641161 5150,0000
Obrat aktív 2,242,012,173,820,0000
Obrat neobežného majetku 28,6914,2714,45133,050,0000
Obrat obežného majetku 2,442,332,553,960,0000
Obrat zásob 4,244,674,778,780,0000
Odpisy 13 07610 2078 657963,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 07610 2078 657963,000,0000
Osobné náklady 95 02878 07765 5310,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 739,001 547758,001 0150,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 45422 37320 13826 3290,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,83430,66710,65510,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,201,501,530,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,051,331,35104,650,0000
Pohľadávky z obchodného styku 58 71652 89880 69066 9700,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,030,99780,96101,290,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,28-1,28-1,63-2,130,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 17,4822,6215,0269,300,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,60060,57920,56520,51280,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,501,381,301,050,0000
Pridaná hodnota 113 899117 039100 036100 7750,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,94470,71780,22700,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,57230,58060,47440,46400,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,044,804,502,410,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,044,804,502,410,0000
Služby 33 79630 12934 25129 9340,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 240 240252 291220 797167 4570,0000
Spotreba materiálu… 25 26114 80417 84915 5110,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 50 54846 56354 52327 2460,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 539 223507 036479 552640 3760,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000833,00355,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 536 815503 148475 429640 1820,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 4083 0553 768194,000,0000
Účtovný cash flow 75 17383 25058 76538 2550,0000
Úročený dlh 50 54846 56354 52327 2460,0000
Úrokové krytie 0,12985,264,7746,950,0000
Vlastné imanie 95 949106 16495 99881 5780,0000
Všetky záväzky 144 291146 127124 79985 8790,0000
Výsledok hospodárenia 1 29721 06219 42234 6000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 29721 06219 42234 6000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 62212 16611 48125 3660,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 12 16611 48118 09833 7500,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 74215 69314 73432 9870,0000
Zásoby 86 28473 76268 59456 2900,0000
Záväzky 144 291146 127124 79985 8790,0000
Záväzky z obchodného styku 55 46837 97118 3170,00000,0000
Zisk pred zdanením -3 74215 69314 73432 9870,0000
Zmena EBIT 0,02881,040,72600,75930,0000