RUFIN, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 386 0752 871 9432 890 3143 283 5663 478 418
Bankové úvery 14 11216 72916 92317 7000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 6,264,7615,8014,204,74
Bežné bankové úvery 14 11216 7290,000017 7000,0000
Časové rozlíšenie aktív 21,0033,00201,00168,001 721
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00001 202341,00923,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -7,62-19,30-15,15-24,1222,94
Celkové tržby 228 1001 306 1831 423 282195 7960,0000
Celkový dlh 2 746 5783 028 9103 093 3353 425 2083 332 243
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 643 8962 889 4982 939 3153 254 5362 722 773
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,89200,03960,5928-1,310,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 616,002,008 4643 68614 918
Čistý cash flow 614,00-8 4624 7782 16114 918
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -203 46954 644845 529-75 335234 292
Čistý zisk -203 47651 764843 695-256 105-49 512
Čistý zisk v minulom roku 51 764843 695-256 105-181 131-9 032
Cudzie zdroje 360 503156 967204 223141 983-145 252
Daň z príjmov 0,00002 8801 833-3 0290,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8801 833-3 029-182,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8801 833-3 0290,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,000016 9230,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 658 2261 694 199136 660182 770239 112
Dlhodobý dlh 2 630 4002 868 2712 947 7793 240 5222 737 691
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 20 75535 26644 68812 00110 540
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 2881 41232 1587 9537 831
Doba obratu aktív 71 977139 52657 08415 38614 092
Doba obratu pohľadávok 70 776117 57447 38712 85811 509
Doba obratu zásob 0,00000,00000,0000314,104 353
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00001 4091 621
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 0716 7612 862774,142 290
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000710,320,0000
EBIT v minulom roku 54 644845 529-75 335112 492226 856
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -203 46954 644845 529-75 335234 292
EBITDA -10 722-10 275822 630-104 934367 254
EBITDA marža -0,0470-0,00790,5780-0,53590,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -10 722-10 275822 630-104 934367 254
Finančná páka -6,62-18,30-14,15-23,1323,95
Finančné účty 616,002,008 4643 68614 918
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 422 43344 748834 520114 800363 186
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00004 5000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 688 055725 9012 262 6702 561 2672 601 717
Krátkodobé záväzky 101 819139 163144 897165 214565 244
Krytie dlhovej služby -1 5320,0000822 630-0,57091,29
Nákladové úroky 7,000,00001,0000183 799283 804
Nákladové úroky v minulom roku 0,00001,0000183 799293 805235 888
Náklady na predaný tovar 12 14912 12039 075158 372127 262
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000042 7935 265
Neobežný majetok 2 332414 983445 494498 850558 157
Obežný majetok 2 383 7222 456 9272 444 6192 784 5482 918 540
Obrat neobežného majetku 5,190,01810,04150,15620,1614
Obrat zásob 0,00000,00000,00001,160,0838
Odpisy 2 0005 0965 7165 71642 796
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 000,002 5482 8582 85842 796
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 000,002 5482 8582 8580,0000
Osobné náklady 0,00006 66121 59421 8110,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 758,001 059848,002 3224 098
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 913154,0012 7381 06630,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 72 99777 44382 11683 2790,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -201 47656 860849 411-250 389-6 716
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0000-1,45-1,05-0,27100,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000-1,88-0,2920
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-0,6916-0,9537-3,690,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,0245-0,3919-0,7541-2,92-0,8684
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0507-1,130,25850,02770,1656
Pohľadávky z obchodného styku 42 69529 0671 628 2751 697 2321 933 114
Pohotová likvidita II. stupeň 5,944,5315,5514,004,62
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 587,14-18,5542,7465,70-9,74
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 87,710,00004 7780,01180,0526
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,151,051,071,040,9580
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -7,62-19,30-15,15-24,1222,94
Pridaná hodnota -49,00-4 607-20 594-80 475-37 164
Primárna platobná neschopnosť 1,712,660,05040,04910,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,5644-0,3298-4,131,80-0,3409
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -256,16-294,783,76-32,649,07
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -256,16-294,783,76-32,649,07
Služby 9 2027 27934 47584 16669 418
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 386 0752 871 9432 890 3143 283 5663 478 418
Spotreba materiálu… 2 9474 8414 60031 41352 579
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 644 5122 889 5002 947 7793 258 2222 737 691
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 228 10035 47718 481188 39290 098
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 216 00027 9640,0000110 4950,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,000042 7936 934
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 1007 51318 48135 10483 164
Účtovný cash flow 614,00-8 4624 7782 16114 918
Úročený dlh 2 644 5122 889 5002 947 7793 258 2222 737 691
Úrokové krytie -29 0670,0000845 529-0,40990,8255
Vlastné imanie -360 503-156 967-204 223-141 983145 252
Všetky záväzky 2 746 5783 028 9103 093 3353 425 2083 332 243
Vydané dlhopisy 2 630 4002 868 2712 930 8563 240 5222 737 691
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,000013,00
Výsledok hospodárenia -208 372-15 371816 914-94 001216 508
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -208 372-15 371816 914-94 001216 508
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -203 47651 764843 695-256 105-49 512
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 51 764843 695-256 105-181 131-9 032
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -203 47654 644845 528-259 134-49 695
Zásoby 36 82536 82536 82536 82562 793
Záväzky 2 746 5783 028 9103 093 3353 425 2083 332 243
Záväzky z obchodného styku 72 99777 44382 11683 2790,0000
Zisk pred zdanením -203 47654 644845 528-259 134-49 695
Zmena EBIT -3,720,0646-11,22-0,66971,03
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 411 65027 9640,000093 846107 950