KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 13 226 96412 975 08613 410 91114 714 20316 672 251
Aktivácia 4 906 8003 134 3133 116 8754 274 3523 458 582
Bežná likvidita III. stupeň 2,242,081,421,280,7213
Časové rozlíšenie aktív 1 946 8361 771 625949 579598 9351 385 221
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,37670,35270,56510,68660,7846
Celkové tržby 20 928 00223 119 82114 465 72322 053 5700,0000
Celkový dlh 3 619 1423 383 1634 842 3805 990 2387 329 971
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -24 281-10 351-12 105-36 392-21 071
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 24 28110 35112 10536 39221 071
Čistý cash flow 13 930-1 754-24 287-4 03521 071
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 230 8431 279 263458 8391 220 479-242 782
Čistý zisk 1 015 8991 023 393-155 435969 173-375 174
Čistý zisk v minulom roku 1 023 393-155 435969 173-1 587 488-342 263
Cudzie zdroje -9 607 822-9 591 923-8 568 531-8 723 965-9 342 280
Daň z príjmov 181 679191 112572 746189 8730,0000
Daň z príjmov v minulom roku 191 112572 746189 873-474 3690,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 181 679191 112572 746189 8730,0000
Dlhodobé pohľadávky 123 03460 970176 567745 669301 623
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 17,4315,7355,9853,5139,05
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 17,2915,6450,2853,5137,86
Doba obratu aktív 329,76254,56495,12315,15866,63
Doba obratu pohľadávok 20,4916,9362,5069,4854,73
Doba obratu zásob 338,98122,12341,220,00000,0000
Doba splácania záväzkov 247,6798,90400,770,0000283,10
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 76,0460,03161,45107,63358,08
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 69,2928,32153,470,00000,0000
EBIT v minulom roku 1 279 263458 8391 220 479-1 949 716-160 199
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 230 8431 279 263458 8391 220 479-242 782
EBITDA 2 021 4702 579 9872 221 9562 765 650462 948
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 021 4702 579 9872 221 9562 765 650462 948
Efektívna daňová sadzba 0,15170,15741,370,16380,0000
Finančná páka 1,381,351,571,691,78
Finančné účty 24 28110 35112 10536 39221 071
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7264-0,7393-0,6389-0,5929-0,5603
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,72640,73930,63890,59290,5603
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 375 5102 679 4002 756 5732 791 674441 167
Krátkodobé pohľadávky 698 966801 8571 516 3822 498 468751 335
Krátkodobé záväzky 3 050 0803 059 7604 373 2305 025 2246 888 853
Krytie dlhovej služby 60,7739,8453,5145,023,50
Nákladové úroky 33 26564 75841 52861 433132 392
Nákladové úroky v minulom roku 64 75841 52861 433112 141182 064
Náklady na predaný tovar 11 726 24216 731 5888 450 17513 772 0125 366 779
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 494 96911 292 6093 982 9190,00000,0000
Neobežný majetok 6 259 3326 552 0647 032 8827 516 65511 401 881
Obežný majetok 5 020 7964 651 3975 428 4506 598 6133 885 149
Obrat aktív 1,111,430,73721,160,4212
Obrat neobežného majetku 2,342,841,412,270,6159
Obrat obežného majetku 2,924,001,822,581,81
Obrat zásob 1,082,991,070,00000,0000
Odpisy 1 277 1961 661 224-129 0291 867 2761 171 387
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 638 598830 612-1 091 312933 6381 171 387
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 638 598830 612962 283933 6380,0000
Osobné náklady 1 705 3911 346 4981 212 8251 230 5580,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 17 07016 03716 79134 03021 781
Ostatné záväzky z obchodného styku 851 219745 7031 576 0902 311 1780,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 293 0952 684 617-284 4642 836 449796 213
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,58520,71910,84440,37630,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,64840,16580,36060,00000,1863
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,711,391,182,660,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,97710,62261,331,061,41
Pohľadávky z obchodného styku 693 362797 4021 361 9132 498 468728 387
Pohotová likvidita II. stupeň 0,87540,84450,56660,62360,3132
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -689,725 469352,802 162-443,37
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,4188-0,0271-0,5848-0,06570,1592
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,37670,35270,56510,68660,7846
Pridaná hodnota 2 914 3911 872 4641 436 3603 269 8101 655 123
Primárna platobná neschopnosť 1,231,101,230,91870,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,791,312,182,1715,83
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,791,312,182,1715,83
Služby 4 849 5573 794 3213 440 9353 468 7873 351 573
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 13 226 96412 975 08613 410 91114 714 20316 672 251
Spotreba materiálu… 7 684 8124 833 7934 548 50814 841 1975 530 286
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 14 826 18818 661 77710 162 23917 071 8497 021 902
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 185 55557 725275 70430 0270,0000
Tržby z predaja tovaru 4 820 63012 027 3304 244 9040,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 820 0036 576 7225 641 63117 041 8227 021 902
Účtovný cash flow 13 930-1 754-24 287-4 03521 071
Úrokové krytie 37,0019,7511,0519,87-1,83
Vlastné imanie 9 607 8229 591 9238 568 5318 723 9659 342 280
Všetky záväzky 3 619 1423 383 1634 842 3805 990 2387 329 971
Výsledok hospodárenia 914 862962 673-24 294921 229-740 752
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 914 862962 673-24 294921 229-740 752
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 015 8991 023 393-155 435969 173-375 174
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 023 393-155 435969 173-1 587 488-342 263
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 197 5781 214 505417 3111 159 046-561 670
Zásoby 4 174 5153 778 2193 723 3963 318 0842 811 120
Záväzky 3 619 1423 383 1634 842 3805 990 2387 329 971
Záväzky z obchodného styku 853 286876 1921 674 7332 295 3070,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 2 067130 48998 643-15 8710,0000
Zisk pred zdanením 1 197 5781 214 505417 3111 159 046-561 670
Zmena EBIT 0,96222,790,3760-0,62601,52
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 396 29654 822405 312263 62056 498
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 396 29654 822405 312263 62056 498
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 14 96713 8152 650 9837 17232 313