ROVEN, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 705 786750 922806 108814 623762 164
Bankové úvery 5 32310 76016 1400,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,050,97540,78250,71260,6368
Časové rozlíšenie aktív 5 5872 9532 3804 7822 931
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4048-0,1198-0,61210,5448-3,09
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,792,858,5321,0523,84
Celkové tržby 1 971 5841 807 9901 745 7281 659 6760,0000
Celkový dlh 452 566555 756721 548777 680731 486
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -220 562-112 626-83 859-48 238-94 852
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 225 885123 38699 99948 23894 852
Čistý cash flow 102 49923 38751 761-20 12694 852
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 74 585115 19050 4984 490-105 596
Čistý zisk 58 055110 60547 6181 610-106 347
Čistý zisk v minulom roku 110 60547 6181 6104 656-244 711
Cudzie zdroje -253 220-195 166-84 560-36 943-30 678
Daň z príjmov 15 8114 5852 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 5852 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 15 8114 5852 8802 8800,0000
Dlhodobé bankové úvery 5 32310 76016 1400,00000,0000
Dlhodobý dlh 5 32310 76016 1400,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 27,6665,7278,1963,3557,37
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 26,8863,6076,1662,3657,04
Doba obratu aktív 130,96150,48165,89176,57215,38
Doba obratu pohľadávok 27,6665,7278,1963,3557,37
Doba obratu zásob 145,58214,86151,855 403643,48
Doba splácania záväzkov 1 7114 7012 18721 570241,86
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 72,9797,91139,20161,96195,80
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 66,25354,19443,903 9860,0000
EBIT v minulom roku 115 19050 4984 4907 536-244 307
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 74 585115 19050 4984 490-105 596
EBITDA 196 100213 569149 800101 919-67 692
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 196 100213 569149 800101 919-67 692
Efektívna daňová sadzba 0,21410,03980,05700,64140,0000
Finančná páka 2,793,859,5322,0524,84
Finančné účty 225 885123 38699 99948 23894 852
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 173 743203 011144 59090 634-75 467
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,55720,65070,83910,91730,9091
Krátkodobé pohľadávky 149 055327 937379 949292 263203 013
Krátkodobé záväzky 393 284488 608676 421747 219692 908
Krytie dlhovej služby 272,740,00000,00000,0000-90,14
Materiál 21 72812 92921 29383 44736 856
Nákladové úroky 719,000,00000,00000,0000751,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000404,00
Náklady na predaný tovar 1 501 7341 330 2981 421 8961 402 9321 128 875
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 83 88637 939112 87212 64479 680
Neobežný majetok 291 800274 313276 823282 184320 895
Obežný majetok 408 399473 656526 905527 657438 338
Obrat aktív 2,792,432,202,071,69
Obrat neobežného majetku 6,746,646,415,974,03
Obrat obežného majetku 4,823,853,373,192,95
Obrat zásob 2,511,702,400,06760,5672
Odpisy 99 15887 82290 59486 14630 132
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 49 57943 91145 29743 07330 132
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 49 57943 91145 29743 0730,0000
Osobné náklady 313 392271 028234 092209 2890,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 22 35711 44013 11812 24511 374
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000882,00908,00960,003 599
Ostatné záväzky z obchodného styku 15 22536 815137 272138 0960,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 157 213198 427138 21287 756-76 215
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,22450,53710,47290,0436-3,47
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,23870,43910,38940,0666-1,52
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,67330,55180,66540,74480,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 5,5512,953,1222,220,1557
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,491,811,501,340,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,131,371,080,95115,40
Pohľadávky z obchodného styku 144 891317 391370 094287 708201 859
Pohotová likvidita II. stupeň 0,96760,92970,71310,46210,4341
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,47-8,35-1,631,84-0,3234
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 142,560,00000,00000,0000126,30
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,64120,74010,89510,95470,9597
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,792,858,5321,0523,84
Pridaná hodnota 465 439491 158351 794280 985162 775
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,22930,56670,56310,0436-3,47
Rýchla likvidita I. stupeň 0,57440,25250,14780,06460,1369
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,312,604,827,63-10,81
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,312,604,827,63-10,81
Služby 185 782161 337126 730134 58981 113
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 705 786750 922806 108814 623762 164
Spotreba materiálu… 1 233 0911 113 2491 149 3401 231 431884 910
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 5 32310 76016 1400,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 967 1731 821 4561 777 1901 683 9171 291 650
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00003 5000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 104 8585 08115 14453 137107 234
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 862 3151 816 3751 758 5461 630 7801 184 416
Účtovný cash flow 102 49923 38751 761-20 12694 852
Úročený dlh 5 32310 76016 1400,00000,0000
Úrokové krytie 103,730,00000,00000,0000-140,61
Vlastné imanie 253 220195 16684 56036 94330 678
Všetky záväzky 452 566555 756721 548777 680731 486
Výsledok hospodárenia 96 942125 74762 70615 773-97 824
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 96 942125 74762 70615 773-97 824
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 58 055110 60547 6181 610-106 347
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 110 60547 6181 6104 656-244 711
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 73 866115 19050 4984 490-106 347
Zásoby 33 45922 33346 957187 156140 473
Záväzky 452 566555 756721 548777 680731 486
Záväzky z obchodného styku 15 22536 815137 272138 0960,0000
Zisk pred zdanením 73 866115 19050 4984 490-106 347
Zmena EBIT 0,64752,2811,250,59580,4322
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 1 025-17 773-32 954-24 268-83 172
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 1 025-17 773-32 954-24 268-83 172