A.R.S. spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 5 572 1825 925 6206 447 2466 600 8816 491 060
Aktivácia 320 611410 276421 521313 563312 097
Bankové úvery 383 780154 379346 7010,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,212,572,823,083,31
Bežné bankové úvery 383 780154 379346 7010,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 11 18829 57928 25715 62911 363
Časové rozlíšenie pasív 0,0000630,00218,0012 7650,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0013-0,0155-0,0827-0,48670,6018
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,62070,47950,42640,39380,3764
Celkové tržby 14 477 87114 183 54314 511 97214 185 06415 921 022
Celkový dlh 2 134 0551 920 3921 927 2551 861 2971 774 966
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 348 952117 345282 993-190 904-1 076 254
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 34 82837 03463 708190 9041 076 254
Čistý cash flow -2 206-26 674-127 196-885 3501 031 286
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -559 091-512 417-205 5493 478127 126
Čistý zisk -566 472-515 174-207 04610 726105 800
Čistý zisk v minulom roku -515 174-207 04610 726105 800148 228
Cudzie zdroje -3 438 127-4 004 598-4 519 773-4 726 819-4 716 094
Daň z príjmov 62,00-202,00-126,00-7 26421 325
Daň z príjmov v minulom roku -202,00-126,00-7 26421 32516 433
Daň z príjmov z bežnej činnosti 62,00-202,00-126,00-7 26421 325
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 53,8052,1959,6164,9550,05
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 53,7051,9059,1663,5549,58
Doba obratu aktív 146,82158,78169,36179,11152,90
Doba obratu pohľadávok 53,8052,1959,6164,9550,05
Doba obratu zásob 106,23119,52118,89132,0190,22
Doba splácania záväzkov 71,4873,2961,8179,0662,98
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 44,9646,2240,4249,3640,37
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 60,7764,1452,6369,1356,18
EBIT v minulom roku -512 417-205 5493 478127 126167 064
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -559 091-512 417-205 5493 478127 126
EBITDA 442 707686 768831 4801 021 4291 179 154
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 442 707686 768831 4801 021 4291 179 154
Efektívna daňová sadzba -0,00010,00040,0006-2,100,1677
Finančná páka 1,621,481,431,401,38
Finančné účty 34 82837 03463 708190 9041 076 254
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6170-0,6758-0,7010-0,7161-0,7266
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,61700,67580,70100,71610,7266
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 745 274782 8471 026 8421 174 6791 421 476
Krátkodobé pohľadávky 2 041 6541 947 7852 269 3552 393 5412 124 536
Krátkodobé záväzky 1 706 3401 725 1361 538 6131 819 2121 713 741
Krytie dlhovej služby 60,49232,09512,3163 8391 179 154
Materiál 243 163387 804399 594343 854214 157
Nákladové úroky 7 3192 9591 62316,001,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 9591 62316,001,00002 403
Náklady na predaný tovar 11 417 45611 172 87911 441 51610 903 27912 735 602
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 8 713 3688 591 9889 085 7568 398 8929 931 697
Neobežný majetok 948 5971 097 7111 126 420963 128824 139
Obežný majetok 4 612 3974 798 3305 292 5695 622 1245 655 558
Obrat aktív 2,492,302,162,042,39
Obrat neobežného majetku 14,6012,4112,3413,9718,80
Obrat obežného majetku 3,002,842,632,392,74
Obrat zásob 3,443,053,072,764,05
Odpisy 1 129 0101 231 6681 111 6121 030 4621 104 432
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 564 505615 834555 806515 231552 216
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 564 505615 834555 806515 231552 216
Osobné náklady 2 596 5552 481 8592 301 8472 206 8812 220 942
Ostatné náklady na finančnú činnosť 24 55118 75317 90618 91619 178
Ostatné záväzky z obchodného styku 645 640515 533571 187684 0411 334 580
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 562 538716 494904 5661 041 1881 210 232
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,071,010,93830,86600,8049
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,93780,98681,071,151,24
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,65360,65950,71870,78720,8298
Pohľadávky z obchodného styku 2 037 9941 936 8142 252 0802 342 0882 104 719
Pohotová likvidita II. stupeň 0,99881,071,251,421,87
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1 559150,1335,535,34-4,57
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,3014-9,01-78,37-55 3341 031 286
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,62070,47950,42640,39380,3764
Pridaná hodnota 2 435 1562 449 1362 453 1952 548 3512 759 412
Primárna platobná neschopnosť 0,71180,77950,58180,67920,7263
Rýchla likvidita I. stupeň 0,01670,01970,03380,10420,6280
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,822,802,321,821,51
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,822,802,321,821,51
Služby 1 498 0931 389 0801 331 7971 315 9551 274 780
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 572 1825 925 6206 447 2466 600 8816 491 060
Spotreba materiálu… 1 538 1721 478 5371 360 8861 600 9401 810 423
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 383 780154 379346 7010,00000,0000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 320 6110,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 14 016 17113 679 43114 001 34513 537 71315 625 764
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 163 55957 416106 63486 083130 750
Tržby z predaja tovaru 9 799 0449 518 43810 003 7349 440 14911 102 036
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 053 5684 103 5773 890 9774 011 4814 392 978
Účtovný cash flow -2 206-26 674-127 196-885 3501 031 286
Úročený dlh 383 780154 379346 7010,00000,0000
Úrokové krytie -76,39-173,17-126,65217,38127 126
Vlastné imanie 3 438 1274 004 5984 519 7734 726 8194 716 094
Všetky záväzky 2 134 0551 920 3921 927 2551 861 2971 774 966
Výsledok hospodárenia -534 474-493 575-187 51921 594145 038
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -534 474-493 575-187 51921 594145 038
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -566 472-515 174-207 04610 726105 800
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -515 174-207 04610 726105 800148 228
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -566 410-515 376-207 1723 462127 125
Zásoby 2 535 9152 813 5112 959 5063 037 6792 454 768
Záväzky 2 134 0551 920 3921 927 2551 861 2971 774 966
Záväzky z obchodného styku 1 450 6691 509 8361 310 1471 590 7381 528 680
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 805 029994 303738 960906 697194 100
Zisk pred zdanením -566 410-515 376-207 1723 462127 125
Zmena EBIT 1,092,49-59,100,02740,7609
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 11 566-123 550-84 59898 945-30 799
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 11 566-123 550-84 59898 945-30 799
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 11 7306 09114 02155 45660 434
Účtovné závierky