PROOF spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 202 095316 459307 080290 557412 159
Bežná likvidita III. stupeň 12,997,907,486,531,27
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000391,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,07-0,4861-0,3748-0,0703-0,2675
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 12,683,302,610,47460,1976
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,10490,16440,15690,15111,36
Celkové tržby 31 460150 044155 482243 3500,0000
Celkový dlh 19 18144 67641 64738 136237 174
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -196 546-132 103-99 482-17 734-46 806
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,820,04230,08370,26770,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 196 546132 10399 48217 73446 806
Čistý cash flow 196 546132 10399 48217 73446 806
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -88 8688 03916 68183 66573 086
Čistý zisk -88 8686 35113 01265 14773 086
Čistý zisk v minulom roku 6 35113 01265 14782 289973,00
Cudzie zdroje -182 914-271 783-265 433-252 421-174 985
Daň z príjmov 0,00001 6883 66918 5180,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 6883 66918 51823 1990,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00001 6883 66918 5180,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 56,35446,62434,30339,29230,77
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000436,89394,09307,88230,77
Doba obratu aktív 2 376769,82720,88435,81374,58
Doba obratu pohľadávok 56,35446,62434,30339,29230,77
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000284,71
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 182,1997,2689,3356,04215,30
EBIT v minulom roku 8 03916 68183 665105 488973,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -88 8688 03916 68183 66573 086
EBITDA -88 77829 95940 719107 69897 093
EBITDA marža -2,820,19970,26190,44260,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -88 77829 95940 719107 69897 093
Finančná páka 1,101,161,161,152,36
Finančné účty 196 546132 10399 48217 73446 806
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9051-0,8588-0,8644-0,8687-0,4246
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,90510,85880,86440,86870,4246
Hrubá marža -0,77270,64100,64160,45430,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -88 86829 88240 677107 65697 062
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,07670,12630,12390,12860,5748
Krátkodobé pohľadávky 4 793183 596185 001226 209253 920
Krátkodobé záväzky 15 49839 98238 05237 364236 902
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 8 0747 8007 82536 8400,0000
Náklady na predaný tovar 55 35753 87355 718132 800303 711
Neobežný majetok 740,00740,0022 58346 585111 042
Obežný majetok 201 355315 719284 497243 972300 726
Obrat aktív 0,15360,47410,50630,83750,9744
Obrat neobežného majetku 41,96202,766,885,223,62
Obrat obežného majetku 0,15420,47520,54650,99751,34
Odpisy 0,000021 84324 00224 0012 154
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000021 84324 00224 0012 154
Osobné náklady 62 72463 93456 4950,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 90,0077,0042,0042,0031,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -88 86828 19437 01489 14875 240
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,97250,41740,32400,06100,1136
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -2,580,66480,56630,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 6,250,88040,63980,07290,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,38761,501,770,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,38761,121,244,6145,46
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 6,330,88040,63980,07290,1165
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000179 596167 874205 269253 920
Pohotová likvidita II. stupeň 12,997,907,486,531,27
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9306-2,06-2,67-14,23-3,74
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,09490,14120,13560,13130,5754
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,10490,16440,15690,15111,36
Pridaná hodnota -24 30996 17199 764110 55097 911
Rýchla likvidita I. stupeň 12,683,302,610,47460,1976
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,21611,491,020,35412,44
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,21611,491,020,35412,44
Služby 51 76751 15552 674129 942300 256
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 202 095316 459307 080290 557412 159
Spotreba materiálu… 3 5902 7183 0442 8583 455
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 31 048150 044155 482243 350401 622
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 31 048150 044155 482243 350401 622
Účtovný cash flow 196 546132 10399 48217 73446 806
Vlastné imanie 182 914271 783265 433252 421174 985
Všetky záväzky 19 18144 67641 64738 136237 174
Výsledok hospodárenia -88 7788 11616 71783 69794 939
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -88 7788 11616 71783 69794 939
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -88 8686 35113 01265 14773 086
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 35113 01265 14782 289973,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -88 8688 03916 68183 66594 916
Zásoby 16,0020,0014,0029,000,0000
Záväzky 19 18144 67641 64738 136237 174
Záväzky z obchodného styku 8 0747 8007 82536 8400,0000
Zisk pred zdanením -88 8688 03916 68183 66594 916
Zmena EBIT -11,050,48190,19940,793175,11