HBM Pharma s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 32 916 11830 239 10027 259 25827 680 99822 626 749
Aktivácia 191 991269 419253 303243 727279 808
Bankové úvery 10 050 5054 766 4394 655 5285 691 6504 799 130
Bežná likvidita III. stupeň 1,921,141,861,451,51
Bežné bankové úvery 3 443 5451 551 7101 955 3313 373 4172 465 114
Časové rozlíšenie aktív 40 24537 38836 45334 36347 168
Časové rozlíšenie pasív 344 496374 521404 731437 306464 173
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,011,271,482,172,38
Celkové tržby 35 857 68433 832 30231 205 25825 975 12823 812 483
Celkový dlh 16 406 24716 699 68016 013 58218 662 42315 608 610
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 10 036 9073 781 9244 630 8956 369 9124 987 227
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 598984 51524 6335 99711 903
Čistý cash flow -970 917959 88218 636-5 906-115 832
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 015 5293 153 5583 098 7422 813 6802 026 894
Čistý zisk 3 000 4762 323 9542 259 6762 027 3031 422 181
Čistý zisk v minulom roku 2 323 9542 259 6762 027 3031 422 1811 094 856
Cudzie zdroje -16 165 375-13 164 899-10 840 945-8 581 269-6 553 966
Daň z príjmov 822 907666 698652 327579 821420 486
Daň z príjmov v minulom roku 666 698652 327579 821420 486370 690
Daň z príjmov z bežnej činnosti 822 907666 698652 327579 821420 486
Dlhodobé bankové úvery 6 606 9603 214 7292 700 1972 318 2332 334 016
Dlhodobý dlh 6 606 9603 214 7292 700 1972 318 2332 334 016
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 99,5185,3093,03147,34114,28
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 87,0353,8078,74111,2687,38
Doba obratu aktív 336,96332,74335,72395,10352,40
Doba obratu pohľadávok 99,5185,3093,03147,34114,28
Doba obratu zásob 15 85814 6650,00001 791 44336 911
Doba splácania záväzkov 12 28830 4710,00002 621 10042 282
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 41,03109,1753,0072,4765,21
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 9 51610 4550,00002 096 95034 300
EBIT v minulom roku 3 153 5583 098 7422 813 6802 026 8941 607 296
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 015 5293 153 5583 098 7422 813 6802 026 894
EBITDA 7 336 6306 240 0335 760 2725 551 0724 923 100
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 336 6306 240 0335 760 2725 551 0724 923 100
Finančná páka 2,042,302,513,233,45
Finančné účty 13 598984 51524 6335 99711 903
Hrubá marža 0,53560,51380,47770,49280,4666
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 552 6146 446 3677 678 6266 013 2795 144 432
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,0000684 259200 000
Krátkodobé pohľadávky 9 720 2787 751 6357 553 42410 322 6367 337 501
Krátkodobé záväzky 4 008 2439 921 4374 303 7305 077 0354 186 973
Krytie dlhovej služby 13,6811,629,758,677,60
Materiál 3 573 9152 957 2963 014 4881 909 8021 963 022
Nákladové úroky 192 146162 906186 739206 556184 227
Nákladové úroky v minulom roku 162 906186 739206 556184 227141 750
Náklady na predaný tovar 16 460 75715 785 04614 773 05812 755 94112 307 162
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 119 061118 8440,0000707,0036 144
Neobežný majetok 17 969 21316 690 60314 865 12813 848 00111 575 056
Obežný majetok 14 906 66013 511 10912 357 67713 798 63411 004 525
Obrat aktív 1,081,101,090,92381,04
Obrat neobežného majetku 1,981,991,991,852,02
Obrat obežného majetku 2,392,462,401,852,13
Odpisy 3 223 7543 023 8782 659 1502 651 4162 714 888
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 611 8771 678 5431 329 5751 325 7081 357 444
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 611 8771 345 3351 329 5751 325 7081 357 444
Osobné náklady 13 347 66012 282 89010 249 2028 474 6347 432 005
Ostatné náklady na finančnú činnosť 17 12113 85621 15117 46715 171
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 37,0036,0093,0030,0017,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 104 1693 404 2033 561 6784 061 7633 396 576
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 224 2305 347 8324 918 8264 678 7194 137 069
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,69500,70660,68760,66200,6689
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 161,30146,270,000018 107307,42
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,441,421,451,511,50
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,161,141,151,151,10
Pohľadávky z obchodného styku 8 501 6454 889 4736 393 6147 794 5325 610 500
Pohotová likvidita II. stupeň 1,250,74051,141,081,01
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 16,65-13,72-581,721 45356,58
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -5,055,890,0998-0,0286-0,6287
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,49840,55230,58750,67420,6898
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,011,271,482,172,38
Pridaná hodnota 19 204 83817 383 28714 906 32712 801 68411 111 521
Primárna platobná neschopnosť 0,36510,69620,55710,52110,6054
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,242,682,783,363,17
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,242,682,783,363,17
Služby 2 812 0292 483 2012 516 3692 085 1742 155 643
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 32 916 11830 239 10027 259 25827 680 99822 626 749
Spotreba materiálu… 13 543 45313 653 95512 790 71210 799 19810 342 274
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 10 050 5054 766 4394 655 5286 375 9094 999 130
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 191 9910,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 35 771 40533 281 09130 606 00325 811 67623 553 918
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 116 534110 077969 706239 822118 243
Tržby z predaja tovaru 121 045120 8230,00000,000039 770
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 35 533 82633 050 19129 636 29725 571 85423 395 905
Účtovný cash flow -970 917959 88218 636-5 906-115 832
Úročený dlh 10 050 5054 766 4394 655 5286 375 9094 999 130
Úrokové krytie 20,9019,3616,5913,6211,00
Vlastné imanie 16 165 37513 164 89910 840 9458 581 2696 553 966
Všetky záväzky 16 406 24716 699 68016 013 58218 662 42315 608 610
Výnosy budúcich období dlhodobé 314 252344 180374 109404 038433 967
Výnosy budúcich období krátkodobé 29 92929 92929 92929 92929 929
Výsledok hospodárenia 3 995 0003 150 2283 077 1782 788 3642 013 243
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 995 0003 150 2283 077 1782 788 3642 013 243
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 000 4762 323 9542 259 6762 027 3031 422 181
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 323 9542 259 6762 027 3031 422 1811 094 856
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 823 3832 990 6522 912 0032 607 1241 842 667
Zásoby 5 172 7844 774 9594 779 6203 470 0013 655 121
Záväzky 16 406 24716 699 68016 013 58218 662 42315 608 610
Záväzky z obchodného styku 3 104 1693 404 2033 561 6784 061 7633 396 576
Zisk pred zdanením 3 823 3832 990 6522 912 0032 607 1241 842 667
Zmena EBIT 1,271,021,101,391,26
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -178 205201 535280 720-114 589-52 909
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -178 205201 535280 720-114 589-52 909
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 234 410176 004993 650351 114313 212
Účtovné závierky