Cementáreň Lietavská Lúčka, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 5 384 2745 430 5555 826 8664 906 5065 641 126
Aktivácia 0,0000600,00811,001 4091 005
Bežná likvidita III. stupeň 2,373,293,033,183,84
Časové rozlíšenie aktív 216,00362,00342,003 7653 369
Časové rozlíšenie pasív 19 8687 8808 01112 28316 057
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2897-0,71650,6282-1,401,07
Celkové tržby 4 957 3615 130 3705 837 1973 535 1880,0000
Celkový dlh 850 801642 128835 245585 597775 724
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -221 019-450 121-860 127-377 010-735 919
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 221 019450 121860 127377 010735 919
Čistý cash flow -229 102-410 006483 117-737 442735 919
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 105 693506 267864 95861 818553 756
Čistý zisk 82 477398 715674 98446 768553 756
Čistý zisk v minulom roku 398 715674 98446 768313 226582 995
Cudzie zdroje -4 513 605-4 780 547-4 983 610-4 308 626-4 849 345
Daň z príjmov 23 216107 552189 97415 0500,0000
Daň z príjmov v minulom roku 107 552189 97415 05088 3550,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 23 216107 552189 97415 0500,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 94,5376,3868,1099,60130,88
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 88,1371,0567,5091,7978,66
Doba obratu aktív 396,13384,91369,53511,23439,47
Doba obratu pohľadávok 94,5376,3868,1099,60130,88
Doba obratu zásob 308,521 6952 3402 0711 668
Doba splácania záväzkov 587,332 5614 3162 90999,23
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 58,1940,5648,7754,7553,69
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 496,161 9782 7732 3510,0000
EBIT v minulom roku 506 267864 95861 818401 581582 995
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 105 693506 267864 95861 818553 756
EBITDA 1 327 3061 657 9631 832 1551 042 7121 236 473
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 327 3061 657 9631 832 1551 042 7121 236 473
Finančná páka 1,191,141,171,141,16
Finančné účty 221 019450 121860 127377 010735 919
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8383-0,8803-0,8553-0,8781-0,8596
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,83830,88030,85530,87810,8596
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 343 7451 657 3501 910 5181 051 9721 235 047
Krátkodobé pohľadávky 1 284 8571 077 5581 073 858955 8911 680 029
Krátkodobé záväzky 790 893572 255769 050525 481689 152
Krytie dlhovej služby 201,47228,59231,3985,04124,73
Materiál 304 834245 105258 351255 400179 260
Náklady na predaný tovar 3 153 9183 000 6053 398 3062 073 0272 515 809
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 491 50681 56965 03465 94463 403
Neobežný majetok 3 462 7303 523 6343 475 6223 195 6262 931 994
Obežný majetok 1 921 3281 906 5592 350 9021 707 1152 705 763
Obrat aktív 0,92140,94830,98780,71400,8305
Obrat neobežného majetku 1,431,461,661,101,60
Obrat obežného majetku 2,582,702,452,051,73
Obrat zásob 1,180,21530,15600,17620,2188
Odpisy 1 224 4401 154 3581 005 428984 442520 085
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 612 220577 179502 714492 221520 085
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 612 220577 179502 714492 2210,0000
Osobné náklady 996 554981 500948 087817 3230,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 179835,00919,00910,001 428
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000022,008,004,002,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 598 530389 571475 341421 0180,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 306 9171 553 0731 680 4121 031 2101 073 841
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,55140,45670,40220,57150,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,6826,3536,2521,690,8558
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,812,192,491,750,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,81371,011,210,79374,17
Pohľadávky z obchodného styku 1 197 9431 002 3581 064 306880 9111 009 668
Pohotová likvidita II. stupeň 1,862,632,492,493,43
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 19,7011,66-10,325,84-6,59
Pridaná hodnota 1 807 2722 149 0122 357 1991 430 0362 169 387
Primárna platobná neschopnosť 0,55770,44110,46430,48220,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,27260,77591,110,70111,04
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,64100,38730,45590,56160,6274
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,64100,38730,45590,56160,6274
Služby 1 452 9061 618 7641 693 0361 132 9861 249 360
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 384 2745 430 5555 826 8664 906 5065 641 126
Spotreba materiálu… 1 196 0411 277 5721 674 737880 5541 222 045
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 969 9995 149 7175 795 1423 508 1464 694 480
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,00009 284
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 8 809100,0039 6375 0830,0000
Tržby z predaja tovaru 592 489190 675160 547152 188135 982
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 368 7014 958 9425 594 9583 350 8754 549 214
Účtovný cash flow -229 102-410 006483 117-737 442735 919
Vlastné imanie 4 513 6054 780 5474 983 6104 308 6264 849 345
Všetky záväzky 850 801642 128835 245585 597775 724
Výnosy budúcich období dlhodobé 5 9236 5887 2537 9189 248
Výnosy budúcich období krátkodobé 665,00665,00665,004 343665,00
Výsledok hospodárenia 106 882503 705865 88063 353716 388
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 106 882503 705865 88063 353716 388
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 82 477398 715674 98446 768553 756
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 398 715674 98446 768313 226582 995
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 105 693506 267864 95861 818721 080
Zásoby 415 452378 880416 917374 214289 815
Záväzky 850 801642 128835 245585 597775 724
Záväzky z obchodného styku 668 128442 147494 162424 7350,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 69 59852 57618 8213 7170,0000
Zisk pred zdanením 105 693506 267864 95861 818721 080
Zmena EBIT 0,20880,585313,990,15390,9498
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -13 465-23 30033 6905 04817 994
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -13 465-23 30033 6905 04817 994
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 7930,0000484,000,00000,0000
Účtovné závierky