D O L K A M Šuja, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 9 562 3308 768 2078 358 8028 060 8917 967 325
Bežná likvidita III. stupeň 14,3530,6734,8228,8819,99
Časové rozlíšenie aktív 6 4974 9743 0783 4786 117
Časové rozlíšenie pasív 107,00109,00127,004 2244 620
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0537-0,0769-0,0440-0,0027-0,6437
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,052,921,990,106317,63
Celkové tržby 3 161 8032 853 1712 600 6102 412 8820,0000
Celkový dlh 834 525552 892488 012477 486562 909
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 620 673-6 089 548-5 457 799-5 111 214-4 762 937
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 620 6736 089 5485 457 7995 111 2144 762 937
Čistý cash flow -468 875631 749346 58520 1644 762 937
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 744 526520 024398 226149 305141 530
Čistý zisk 582 492400 543311 482111 248141 530
Čistý zisk v minulom roku 400 543311 482111 24895 138507 939
Cudzie zdroje -8 727 698-8 215 206-7 870 663-7 579 181-7 399 796
Daň z príjmov 162 034119 48186 74438 0570,0000
Daň z príjmov v minulom roku 119 48186 74438 05732 7190,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 162 034119 48186 74438 0570,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 77,9852,4567,5852,7069,65
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 74,6851,9667,5452,6654,00
Doba obratu aktív 1 1231 1691 1911 2771 091
Doba obratu pohľadávok 77,9852,4567,5852,7069,65
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000061,33
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 52,3228,8124,7830,0636,97
EBIT v minulom roku 520 024398 226149 305127 857507 939
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 744 526520 024398 226149 305141 530
EBITDA 1 058 758869 584779 108629 670455 672
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 058 758869 584779 108629 670455 672
Finančná páka 1,101,071,061,061,08
Finančné účty 5 620 6736 089 5485 457 7995 111 2144 762 937
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9127-0,9369-0,9416-0,9402-0,9288
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,91270,93690,94160,94020,9288
Hrubá marža 0,53250,50730,52930,43480,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 179 1371 041 441904 117749 143453 965
Krátkodobé pohľadávky 664 274393 237474 295332 616508 870
Krátkodobé záväzky 445 680216 006173 904189 702270 109
Materiál 22 69521 96124 68813 43428 739
Náklady na predaný tovar 1 425 6091 289 2301 185 3971 254 4011 622 473
Neobežný majetok 3 166 6072 140 2132 299 8482 460 2922 476 018
Obežný majetok 6 389 2266 623 0206 055 8765 597 1215 485 190
Obrat neobežného majetku 0,98191,281,110,93631,08
Odpisy 272 468364 992376 220477 280180 980
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 136 645182 907188 521239 051180 980
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 135 823182 085187 699238 2290,0000
Osobné náklady 718 325691 942742 770637 6010,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 27 719699,00839,001 1771 707
Ostatné záväzky z obchodného styku 321 49190 88153 970106 2310,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 854 960765 535687 702588 528322 510
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,58780,69450,65290,63410,5978
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,42660,47800,53960,60770,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,6496
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,342,091,851,650,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,701,371,230,94105,77
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,15080,23080,13530,00881,79
Pohľadávky z obchodného styku 636 182389 594474 075332 318394 528
Pohotová likvidita II. stupeň 14,1130,0234,1028,0919,21
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 18,61-13,00-22,71-375,88-1,55
Pridaná hodnota 1 683 7241 447 5511 376 4511 049 1291 044 135
Primárna platobná neschopnosť 0,51720,25180,12470,33980,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 12,6128,1831,3626,3617,34
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,78820,63580,62640,75831,24
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,78820,63580,62640,75831,24
Služby 921 029844 226706 946676 659864 387
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 562 3308 768 2078 358 8028 060 8917 967 325
Spotreba materiálu… 467 890464 184437 688596 325743 083
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 183 3822 823 0592 624 7722 363 8552 666 608
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 74 04986 27862 92460 3250,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 109 3332 736 7812 561 8482 303 5302 666 608
Účtovný cash flow -468 875631 749346 58520 1644 762 937
Vlastné imanie 8 727 6988 215 2067 870 6637 579 1817 399 796
Všetky záväzky 834 525552 892488 012477 486562 909
Výsledok hospodárenia 788 036526 543404 283154 020196 180
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 788 036526 543404 283154 020196 180
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 582 492400 543311 482111 248141 530
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 400 543311 482111 24895 138507 939
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 744 526520 024398 226149 305176 696
Zásoby 104 279140 235123 782153 291213 383
Záväzky 834 525552 892488 012477 486562 909
Záväzky z obchodného styku 329 05398 08159 136112 9380,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 7 5627 2005 1666 7070,0000
Zisk pred zdanením 744 526520 024398 226149 305176 696
Zmena EBIT 1,431,312,671,170,2786
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -36 69019 180-40 76318 583-15 003
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -36 69019 180-40 76318 583-15 003
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 72 30364 32761 52958 69578 512
Účtovné závierky