Biotika a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 37 253 46139 580 11942 888 38946 223 61355 031 300
Aktivácia 3 627 1412 327 3723 885 29119 629 33116 827 035
Bankové úvery 2 932 0434 998 4728 543 9529 677 6693 547 265
Bežná likvidita III. stupeň 1,912,051,542,072,38
Bežné bankové úvery 2 240 7202 425 3893 931 6732 534 3933 547 265
Časové rozlíšenie aktív 92 90191 510100 04186 999222 321
Časové rozlíšenie pasív 426 977386 250436 912548 720680 835
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,44210,7662-0,0016-0,14620,8414
Celkové tržby 29 204 32730 666 09330 748 07657 834 2480,0000
Celkový dlh 8 267 5089 546 68313 795 17415 000 03613 323 421
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 181 8622 484 4718 274 7049 403 182-753 741
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 113 9052 514 001269 248274 4874 301 006
Čistý cash flow 1 599 9042 244 753-5 239-496 5074 301 006
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 570 0473 881 7791 388 8495 629 8647 018 372
Čistý zisk 1 127 8142 893 639914 8074 262 9266 812 925
Čistý zisk v minulom roku 2 893 639914 8074 262 9263 444 6254 176 857
Cudzie zdroje -28 558 976-29 647 186-28 656 303-30 674 857-41 027 044
Daň z príjmov 346 707814 809240 3301 184 7500,0000
Daň z príjmov v minulom roku 814 809240 3301 184 750794 5840,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 346 707814 809240 3301 184 7500,0000
Dlhodobé bankové úvery 691 3232 573 0834 612 2797 143 2760,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00005 029 3325 029 332
Dlhodobý dlh 691 3232 573 0834 612 2797 143 2760,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 43,3848,3452,9657,5499,44
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 35,5739,8344,8549,6286,95
Doba obratu aktív 522,87602,09643,82439,50524,95
Doba obratu pohľadávok 43,3848,3452,96105,36147,42
Doba obratu zásob 33 10510 242118 03624 777803 716
Doba splácania záväzkov 25 4515 01349 20311 97645,16
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 50,8044,5749,9432,2948,76
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 17 4593 00132 6847 5500,0000
EBIT v minulom roku 3 881 7791 388 8495 629 8644 409 0364 431 976
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 570 0473 881 7791 388 8495 629 8647 018 372
EBITDA 6 830 8586 212 1847 926 01011 866 59212 822 923
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 830 8586 212 1847 926 01011 866 59212 822 923
Finančná páka 1,301,341,501,511,34
Finančné účty 4 113 9052 514 001269 248274 4874 301 006
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7666-0,7490-0,6682-0,6636-0,7455
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,76660,74900,66820,66360,7455
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 397 02117 656 4709 195 88813 232 16013 124 550
Krátkodobé pohľadávky 3 090 9693 177 8073 528 0866 052 12610 424 987
Krátkodobé záväzky 3 619 1832 929 7233 326 4993 395 7385 111 773
Krytie dlhovej služby 13,0711,1011,9016,2414,50
Materiál 1 301 7251 114 2461 431 3712 082 7521 910 306
Nákladové úroky 95 526173 331233 712182 188205 447
Nákladové úroky v minulom roku 173 331233 712182 188169 827255 119
Náklady na predaný tovar 15 668 19015 098 51413 973 07323 079 14425 535 447
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 51 904213 30224 677103 4953 323
Neobežný majetok 25 015 73327 663 73730 829 89227 545 00127 736 538
Obežný majetok 12 144 82711 824 87211 958 45618 591 61327 072 441
Obrat aktív 0,69810,60620,56690,83050,6953
Obrat neobežného majetku 1,040,86740,78871,391,38
Obrat obežného majetku 2,142,032,032,061,41
Odpisy 5 097 8255 937 2866 668 4756 604 0243 329 792
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 560 7992 968 0203 333 4653 301 1303 329 792
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 537 0262 969 2663 335 0103 302 8940,0000
Osobné náklady 5 881 7425 447 9105 521 8746 472 4490,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 424 75421 05225 358432 02331 240
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 343 5350,00000,0000645 015332 867
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 261 7431 613 9391 943 6261 801 8850,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 225 6398 830 9257 583 28210 866 95010 142 717
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,56720,61390,53450,42220,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 199,7841,60418,65148,140,3081
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,761,631,872,370,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,94440,77940,84751,173,82
Pohľadávky z obchodného styku 2 534 1842 618 0682 987 9075 218 3179 114 836
Pohotová likvidita II. stupeň 1,161,010,50650,98991,60
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -17,85-13,215 47061,78-9,54
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 16,7512,95-0,0224-2,7320,93
Pridaná hodnota 10 369 4448 873 76210 330 90315 331 74812 728 144
Primárna platobná neschopnosť 0,97970,66980,73950,41030,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,65440,43790,03500,04240,4605
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,211,541,741,261,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,211,541,741,261,04
Služby 2 449 0983 181 9733 781 1805 172 2066 430 265
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 37 253 46139 580 11942 888 38946 223 61355 031 300
Spotreba materiálu… 15 286 13212 376 41715 725 34636 527 85734 884 561
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 932 0434 998 4728 543 9529 677 6693 547 265
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 26 829 18429 727 10324 962 38738 964 92039 763 591
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,00001 500 000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 823 6915 732 669647 618576 2880,0000
Tržby z predaja tovaru 53 913216 77731 117167 74910 570
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 25 951 58023 777 65724 283 65238 220 88338 253 021
Účtovný cash flow 1 599 9042 244 753-5 239-496 5074 301 006
Úročený dlh 2 932 0434 998 4728 543 9529 677 6693 547 265
Úrokové krytie 16,4422,405,9430,9034,16
Vlastné imanie 28 558 97629 647 18628 656 30330 674 85741 027 044
Všetky záväzky 8 267 5089 546 68313 795 17415 000 03613 323 421
Výnosy budúcich období dlhodobé 209 234248 076295 142358 349543 444
Výnosy budúcich období krátkodobé 217 726138 174137 117190 371135 293
Výsledok hospodárenia 1 633 2773 919 3051 267 9735 274 3128 266 612
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 633 2773 919 3051 267 9735 274 3128 266 612
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 127 8142 893 639914 8074 262 9266 812 925
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 893 639914 8074 262 9263 444 6254 176 857
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 474 5213 708 4481 155 1375 447 6768 815 745
Zásoby 4 707 6825 985 4657 980 2057 025 4267 317 116
Záväzky 8 267 5089 546 68313 795 17415 000 03613 323 421
Záväzky z obchodného styku 2 482 7171 753 6232 209 6982 140 8490,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 220 974139 684266 072338 9640,0000
Zisk pred zdanením 1 474 5213 708 4481 155 1375 447 6768 815 745
Zmena EBIT 0,40452,790,24671,281,58
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -1 508 197-1 654 1941 672 839-904 917-1 044 333
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -1 508 197-1 654 1941 672 839-904 917-1 044 333
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 923 4472 088 262637 180564 5441 226 519
Účtovné závierky