DS Smith Turpak Obaly, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 21 957 34323 261 98123 077 02116 929 71614 890 157
Aktivácia 576 594736 086822 0941 257260,00
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000176 017
Bežná likvidita III. stupeň 0,77790,83590,95091,722,04
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000141 117
Časové rozlíšenie aktív 30 22027 72729 01461 06418 335
Časové rozlíšenie pasív 26 76626 76615 52215 07516 533
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,411,331,180,74670,5470
Celkové tržby 42 319 52040 434 43539 912 27911 310 17329 898 232
Celkový dlh 12 844 78513 258 88912 482 3987 230 6685 259 154
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 009 361-1 175 470-3 656 616-2 138 599-1 211 969
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 009 3611 175 4703 656 6162 138 5991 387 986
Čistý cash flow -166 109-2 481 1461 518 017750 613193 885
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 067 453-694 2091 197 029116 588797 767
Čistý zisk -890 534-602 775895 12869 503540 848
Čistý zisk v minulom roku -602 775895 12869 503540 848962 832
Cudzie zdroje -9 085 792-9 976 326-10 579 101-9 683 973-9 614 470
Daň z príjmov -223 014-149 911240 20022 954172 632
Daň z príjmov v minulom roku -149 911240 20022 954172 632-85 515
Daň z príjmov z bežnej činnosti -223 014-149 911240 20022 954172 632
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,00000,000034 900
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,00000,000034 900
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 63,4864,7347,67166,2053,38
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 63,4562,5247,65164,3952,60
Doba obratu aktív 226,35251,42242,46567,45189,54
Doba obratu pohľadávok 63,4864,7347,67166,2053,38
Doba obratu zásob 581,92743,45464,891 170523,03
Doba splácania záväzkov 3 1102 9512 1762 9921 006
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 125,22132,71116,97180,5244,32
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 9181 6381 6051 755580,81
EBIT v minulom roku -694 2091 197 029116 588797 767998 339
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 067 453-694 2091 197 029116 588797 767
EBITDA 1 456 6222 230 7504 192 215959 0153 286 831
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 456 6222 230 7504 192 215959 0153 286 831
Finančná páka 2,422,332,181,751,55
Finančné účty 1 009 3611 175 4703 656 6162 138 5991 387 986
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4138-0,4289-0,4584-0,5720-0,6457
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,41380,42890,45840,57200,6457
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 618 5965 000 8136 786 7241 728 5945 283 130
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,55320,52780,48240,31810,2338
Krátkodobé pohľadávky 6 157 5305 989 0554 537 1614 958 4504 193 346
Krátkodobé záväzky 12 147 01512 278 17211 132 6325 385 7573 481 653
Krytie dlhovej služby 19,9926,1754,2924,4932,60
Materiál 1 324 2511 695 9961 247 1011 030 891739 802
Nákladové úroky 46 09558 47761 70124 13184 287
Nákladové úroky v minulom roku 58 47761 70124 13184 287121 022
Náklady na predaný tovar 31 234 27129 557 30328 223 1329 109 90422 915 659
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 425 6131 518 4501 867 023656 9451 262 687
Neobežný majetok 12 487 35812 976 88412 476 2607 664 9377 481 096
Obežný majetok 9 439 76510 257 37010 571 7479 203 7157 390 726
Obrat aktív 1,611,451,510,64321,93
Obrat neobežného majetku 2,842,602,781,423,83
Obrat obežného majetku 3,753,293,291,183,88
Obrat zásob 0,62720,49100,78510,31180,6979
Odpisy 2 458 2822 881 7863 047 124850 2962 530 818
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 229 1411 440 8931 523 562425 1481 265 409
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 229 1411 440 8931 523 562425 1481 265 409
Osobné náklady 3 848 5853 316 8733 681 9711 237 0253 578 741
Ostatné náklady na finančnú činnosť 16 4269 17114 5851 7449 441
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 6,004,0080,0023,00116,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 067 9841 837 4594 117 2651 401 8601 694 267
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 567 7482 279 0113 942 252919 7993 071 666
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,92010,79090,56710,68210,6216
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,932,763,482,764,56
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,091,261,761,471,61
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,66320,67660,96480,86880,9424
Pohľadávky z obchodného styku 6 154 9375 784 5764 535 2784 904 6814 132 475
Pohotová likvidita II. stupeň 0,59120,58450,73761,331,54
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 54,704,02-6,97-12,90-49,59
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3,60-42,4324,6031,112,30
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,58500,57000,54090,42710,3532
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,411,331,180,74670,5470
Pridaná hodnota 4 182 9924 193 7606 492 0731 813 4435 757 760
Primárna platobná neschopnosť 1,221,181,810,64400,4862
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,825,942,987,541,60
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,825,942,987,541,60
Služby 4 978 0795 029 4155 164 9451 538 1523 722 762
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 957 34323 261 98123 077 02116 929 71614 890 157
Spotreba materiálu… 24 985 81424 008 33222 062 0136 936 71718 141 019
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,0000176 017
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 36 496 48535 159 94736 044 44811 275 33729 676 880
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 089 1971 389 6151 304 507385 6501 002 812
Tržby z predaja tovaru 1 469 3821 726 3931 970 017684 5581 244 913
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 33 937 90632 043 93932 769 92410 205 12927 429 155
Účtovný cash flow -166 109-2 481 1461 518 017750 613193 885
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,0000176 017
Úrokové krytie -23,16-11,8719,404,839,46
Vlastné imanie 9 085 7929 976 32610 579 1019 683 9739 614 470
Všetky záväzky 12 844 78513 258 88912 482 3987 230 6685 259 154
Výnosy budúcich období krátkodobé 26 76626 76615 52215 03316 533
Výsledok hospodárenia -1 040 655-701 4951 217 056119 799800 880
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 040 655-701 4951 217 056119 799800 880
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -890 534-602 775895 12869 503540 848
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -602 775895 12869 503540 848962 832
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 113 548-752 6861 135 32892 457713 480
Zásoby 2 272 8743 092 8452 377 9702 106 6661 809 394
Záväzky 12 844 78513 258 88912 482 3987 230 6685 259 154
Záväzky z obchodného styku 7 490 9686 813 4678 207 3283 158 4602 009 279
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 4 422 9844 976 0084 090 0631 756 600315 012
Zisk pred zdanením -1 113 548-752 6861 135 32892 457713 480
Zmena EBIT 1,54-0,579910,270,14610,7991
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -421 359262 80848 75520 653210 549
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -421 359262 80848 75520 653210 549
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 128 1921 440 0741 232 542374 570957 945
Účtovné závierky