HYZA, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 41 404 90639 114 70137 704 57540 251 1550,0000
Aktivácia 747 674758 236748 448967 7220,0000
Bankové úvery 0,0000112 3011 000 00010 499 9860,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,071,110,99230,67050,0000
Bežné bankové úvery 0,0000112 3011 000 00010 499 9860,0000
Časové rozlíšenie aktív 104 81394 16176 82418 8890,0000
Časové rozlíšenie pasív 2 156 4481 684 3581 763 2011 936 3890,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,52070,55700,62741,220,0000
Celkové tržby 92 132 80193 904 64089 820 2060,00000,0000
Celkový dlh 13 439 74313 390 06513 856 47721 064 3600,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 751 549-1 541 473-1 159 3338 248 5520,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 751 5491 653 7742 159 3332 251 4340,0000
Čistý cash flow 1 097 775-505 559700 9292 251 4340,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 287 8682 627 8062 973 051360 3550,0000
Čistý zisk 1 768 4371 955 3802 240 970171 7280,0000
Čistý zisk v minulom roku 1 955 3802 240 9702 566 66412 8430,0000
Cudzie zdroje -25 808 715-24 040 278-22 084 897-17 250 4060,0000
Daň z príjmov 516 883665 122695 1520,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 665 122695 152640 0190,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 516 883665 122695 1520,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 726 276796 653989 3541 094 4330,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 39,0339,2433,7829,500,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 35,4037,2233,4529,440,0000
Doba obratu aktív 165,04154,25156,42163,250,0000
Doba obratu pohľadávok 41,9242,3937,8833,940,0000
Doba obratu zásob 89,11132,00152,05242,650,0000
Doba splácania záväzkov 428,80447,22465,9846,540,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 48,1247,2147,5738,100,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 387,98402,33421,560,00000,0000
EBIT v minulom roku 2 627 8062 973 0513 338 911244 7970,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 287 8682 627 8062 973 051360 3550,0000
EBITDA 6 276 4206 351 7796 958 9133 808 6480,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 276 4206 351 7796 958 9133 808 6480,0000
Finančná páka 1,601,631,712,330,0000
Finančné účty 2 751 5491 653 7742 159 3332 251 4340,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6233-0,6146-0,5857-0,42860,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,62330,61460,58570,42860,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 068 5057 136 4117 268 7573 725 8000,0000
Krátkodobé pohľadávky 9 791 0039 951 7058 141 3057 273 4670,0000
Krátkodobé záväzky 12 071 85611 970 79511 465 1709 393 7270,0000
Krytie dlhovej služby 2,913,753,871,790,0000
Materiál 615 468594 478685 168681 4470,0000
Nákladové úroky 2 5487 30436 929188 6270,0000
Nákladové úroky v minulom roku 7 30436 929132 228231 9540,0000
Náklady na predaný tovar 71 702 98572 884 60468 701 73873 599 7570,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 275 7069 769 9578 980 5407 660 1000,0000
Neobežný majetok 25 495 80223 058 43122 569 80724 520 5910,0000
Obežný majetok 15 804 29115 962 10915 057 94415 711 6750,0000
Obrat aktív 2,212,372,332,240,0000
Obrat neobežného majetku 3,594,013,903,670,0000
Obrat obežného majetku 5,795,805,845,730,0000
Obrat zásob 4,102,772,401,500,0000
Odpisy 3 982 1353 886 3963 942 8782 767 9440,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 869 2701 952 3182 083 2932 767 9440,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 112 8651 934 0781 859 5850,00000,0000
Osobné náklady 15 005 75914 521 09213 601 8230,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 33 23833 54834 63782 9000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 5,004,0011,0052,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 304 6164 239 8764 896 2870,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 750 5725 841 7766 183 8482 939 6720,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,75530,73780,70360,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,932,012,150,22260,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,321,361,420,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,051,071,105,920,0000
Pohľadávky z obchodného styku 8 882 2629 438 5708 062 3287 259 5380,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,88890,84980,72940,43720,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -23,5147,55-31,51-7,660,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 430,84-69,2218,9811,940,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,32460,34230,36750,52330,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,52070,55700,62741,220,0000
Pridaná hodnota 19 867 14519 682 59619 330 92016 395 8570,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,231,141,290,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,142,111,995,530,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,142,111,995,530,0000
Služby 6 552 9505 879 1495 167 9184 539 1920,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 41 404 90639 114 70137 704 57540 251 1550,0000
Spotreba materiálu… 54 680 46257 923 81455 992 05161 467 9520,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000112 3011 000 00010 499 9860,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 91 984 20192 968 12988 152 17789 995 6140,0000
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00001,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 412 659409 088172 2350,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 11 506 16611 119 24110 284 2779 029 6540,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 80 065 37681 439 79977 695 66580 965 9600,0000
Účtovný cash flow 1 097 775-505 559700 9292 251 4340,0000
Úročený dlh 0,0000112 3011 000 00010 499 9860,0000
Úrokové krytie 897,91359,7880,511,910,0000
Vlastné imanie 25 808 71524 040 27822 084 89717 250 4060,0000
Všetky záväzky 13 439 74313 390 06513 856 47721 064 3600,0000
Výnosy budúcich období dlhodobé 2 042 3761 604 2981 684 4381 807 1140,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 114 07280 06078 263127 0800,0000
Výsledok hospodárenia 2 413 0842 731 1413 080 517792 2440,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 413 0842 731 1413 080 517792 2440,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 768 4371 955 3802 240 970171 7280,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 955 3802 240 9702 566 66412 8430,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 285 3202 620 5022 936 122500 7710,0000
Zásoby 2 508 6063 533 1203 741 0955 092 3410,0000
Záväzky 13 439 74313 390 06513 856 47721 064 3600,0000
Záväzky z obchodného styku 10 922 77810 769 28810 372 0690,00000,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00003 574 9282 032 1360,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 6 618 1622 954 4843 443 6460,00000,0000
Zisk pred zdanením 2 285 3202 620 5022 936 122500 7710,0000
Zmena EBIT 0,87060,88390,89041,470,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -941 541-69 920690 323-900 2350,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -941 541-69 920690 323-900 2350,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 293 860143 330107 753248 4600,0000