AHP HYDRAULIKA, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 674 9672 281 6322 603 5782 708 6925 187 943
Aktivácia 0,00001 133354,00272,008 309
Časové rozlíšenie aktív 2 6674 1569 3106 3814 278
Časové rozlíšenie pasív 0,0000261 208568 943899 7201 603 464
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,25-1,91-2,04-1,86-2,21
Celkové tržby 3 013 3113 196 4524 312 2768 314 5900,0000
Celkový dlh 3 388 8714 242 2893 983 4563 906 6176 558 796
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 63 80664 372166 926163 79371 545
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 6054 03925 17725 90512 152
Čistý cash flow 566,00-21 138-728,0020 39612 152
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -458 156-121 605174 1382 291 843-1 314 614
Čistý zisk -492 041-273 044148 8232 237 369-1 340 434
Čistý zisk v minulom roku -273 044148 8232 237 369-1 460 697-1 033 910
Cudzie zdroje 2 713 9042 221 8651 948 8212 097 6452 974 317
Daň z príjmov 0,00002 8802 8812 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8812 8802 8810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 8812 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 44,33171,9785,8517,6774,41
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 44,25169,8285,8014,5967,37
Doba obratu aktív 93,99322,04232,34492,081 331
Doba obratu pohľadávok 44,33171,9785,8517,6774,41
Doba obratu zásob 545,50126,06149,200,00002 789
Doba splácania záväzkov 5 0791 0171 4560,00001 638
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 389,58506,84285,86569,141 292
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 4 667319,03419,200,00000,0000
EBIT v minulom roku -121 605174 1382 291 843-1 425 055-974 860
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -458 156-121 605174 1382 291 843-1 314 614
EBITDA 671 0041 234 2301 679 9513 854 978-326 542
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 671 0041 234 2301 679 9513 854 978-326 542
Finančná páka -0,2487-1,03-1,34-1,29-1,74
Finančné účty 4 6054 03925 17725 90512 152
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 4,020,97380,74850,77440,5733
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -4,02-0,9738-0,7485-0,7744-0,5733
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 686 1251 265 2881 695 8694 396 842-327 944
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 4,141,571,231,160,9702
Krátkodobé finančné výpomoci 68 41168 411192 103189 69883 697
Krátkodobé pohľadávky 318 3331 218 388962 03197 241289 944
Krátkodobé záväzky 2 797 7293 590 8673 203 3183 132 8585 033 346
Krytie dlhovej služby 19,803,012,844,05-0,2004
Materiál 69 566191 535161 042253 950333 350
Nákladové úroky 33 885148 55922 43451 59425 820
Nákladové úroky v minulom roku 148 55922 43451 59432 76159 050
Náklady na predaný tovar 2 109 4851 958 5802 651 817989 9081 313 474
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 201 0681 288 658803 1100,0000120 690
Neobežný majetok 48 860609 9901 278 7802 033 3973 959 513
Obežný majetok 623 4401 667 4861 315 488668 9141 224 152
Obrat aktív 3,881,131,570,74170,2741
Obrat neobežného majetku 53,654,243,200,98810,3592
Obrat obežného majetku 4,201,553,113,001,16
Obrat zásob 0,66912,902,450,00000,1309
Odpisy 1 138 8581 352 5301 509 2341 569 954990 116
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 569 429676 265754 617784 977990 116
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 569 429676 265754 617784 9770,0000
Osobné náklady 537 062642 735729 031689 8330,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 357,00376,00532,00728,001 402
Ostatné záväzky z obchodného styku 684 4091 126 347922 370769 1520,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 646 8171 079 4861 658 0573 807 323-350 318
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,18600,1268-0,0847-1,170,4637
Podiel EBIT k aktívam -0,6788-0,05330,06690,8461-0,2534
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,6788-0,06020,08561,27-0,3668
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,21580,0774-0,1490-1,730,9073
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,480,99980,53780,67810,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,810,49891,690,00000,0969
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,67721,001,861,470,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,21700,32220,60560,45020,1098
Pohľadávky z obchodného styku 317 7471 203 177961 46280 293262 479
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4 795-105,11-2 677102,85244,76
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 5,021,861,531,441,26
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,25-1,91-2,04-1,86-2,21
Pridaná hodnota 363 700642 8921 355 4961 017 243108 695
Primárna platobná neschopnosť 8,090,93610,95939,580,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,7290-0,11970,05720,8260-0,2584
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,18130,1229-0,0764-1,070,4507
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,053,442,371,01-20,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,053,442,371,01-20,09
Služby 394 680304 246292 186344 875307 704
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 674 9672 281 6322 603 5782 708 6925 187 943
Spotreba materiálu… 1 592 364352 5001 432 575548 242693 510
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 68 41168 411192 103189 69883 697
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 628 9242 601 6894 098 3382 280 4471 422 169
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 7 73915 7178 225271 2960,0000
Tržby z predaja tovaru 301 6021 934 8491 204 6650,0000171 530
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 319 583651 1232 885 4482 009 1511 250 639
Účtovný cash flow 566,00-21 138-728,0020 39612 152
Úročený dlh 68 41168 411192 103189 69883 697
Úrokové krytie -13,52-0,81867,7644,42-50,91
Vlastné imanie -2 713 904-2 221 865-1 948 821-2 097 645-2 974 317
Všetky záväzky 3 388 8714 242 2893 983 4563 906 6176 558 796
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,0000261 208568 9431 230 497
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,0000261 208307 735330 777372 967
Výsledok hospodárenia -467 325-111 584174 6762 305 407-1 324 251
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -467 325-111 584174 6762 305 407-1 324 251
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -492 041-273 044148 8232 237 369-1 340 434
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -273 044148 8232 237 369-1 460 697-1 033 910
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -492 041-270 164151 7042 240 249-1 340 434
Zásoby 300 502445 059328 280545 768922 056
Záväzky 3 388 8714 242 2893 983 4563 906 6176 558 796
Záväzky z obchodného styku 2 570 7401 126 347922 370769 1520,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 886 3310,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -492 041-270 164151 7042 240 249-1 340 434
Zmena EBIT 3,77-0,69830,0760-1,611,35
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 78 627-14 309-124 300-97 063-199 879
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 78 627-14 309-124 300-97 063-199 879
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 2109 0014 266250 9137 593