DELTACOMP-S spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 336 109814 250571 480638 730624 656
Bežná likvidita III. stupeň 5,062,0316,494,274,13
Časové rozlíšenie aktív 1 5512 29518 49832 01542 500
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,52250,20990,0166-0,13810,6345
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,20-0,2227-0,26450,4736-1,98
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,25180,95570,07440,29950,3263
Celkové tržby 28 5221 078 2531 223 5431 124 4861 312 414
Celkový dlh 67 600397 90539 598147 224153 669
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -46 515-186 805-274 197-283 009-215 129
Čistá marža, Zisková marža, ROS -5,18-0,10720,03300,01820,1135
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 46 515186 805274 197283 009215 129
Čistý cash flow -140 290-87 392-8 81267 880-298 832
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -147 836-115 53750 67426 287189 385
Čistý zisk -147 836-115 53740 37620 519148 935
Čistý zisk v minulom roku -115 53740 37620 519148 93588 691
Cudzie zdroje -268 509-416 345-531 882-491 506-470 987
Daň z príjmov 0,00000,000010 2985 76840 450
Daň z príjmov v minulom roku 0,000010 2985 76840 45026 658
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,000010 2985 76840 450
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3 517215,5679,37100,04108,66
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 683127,465,818,295,58
Doba obratu aktív 4 301288,89176,63214,92184,94
Doba obratu pohľadávok 3 517215,5679,37100,04108,66
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 815,97139,2210,3048,2244,75
EBIT v minulom roku -115 53750 67426 287189 385115 349
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -147 836-115 53750 67426 287189 385
EBITDA -43 778-105 28060 78227 232190 579
EBITDA marža -1,53-0,09760,04970,02420,1452
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -43 778-105 28060 78227 232190 579
Finančná páka 1,251,961,071,301,33
Finančné účty 46 515186 805274 197283 009215 129
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7989-0,5113-0,9307-0,7695-0,7540
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,79890,51130,93070,76950,7540
Hrubá marža -0,89360,67000,71250,68440,7464
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -139 028-106 72959 48225 922189 200
Krátkodobé pohľadávky 274 855607 558256 789297 306367 027
Krátkodobé záväzky 63 762392 39333 320143 316151 143
Náklady na predaný tovar 54 009306 317309 115315 151253 324
Neobežný majetok 13 18817 59221 99626 4000,0000
Obežný majetok 321 370794 363530 986580 315582 156
Obrat aktív 0,08491,262,071,701,97
Obrat neobežného majetku 2,1658,4853,6941,090,0000
Obrat obežného majetku 0,08881,302,221,872,12
Odpisy 8 8088 8088 8080,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 4044 4044 4040,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 4044 4044 4040,00000,0000
Osobné náklady 22 566164 379147 291150 897162 643
Ostatné náklady na finančnú činnosť 95 2501 4491 3001 3101 379
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 209312 177-51 66951 12538 562
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -139 028-106 72949 18420 519148 935
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,5506-0,27750,07590,04170,3162
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,5428-0,27390,09420,05310,4000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,88540,22750,16900,19610,1660
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -4,92-0,0811-0,00720,0604-0,2277
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,134,405,925,106,02
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,81244,175,585,106,02
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -4,92-0,0849-0,00750,0626-0,2424
Pohľadávky z obchodného styku 131 535359 25918 78924 62318 841
Pohotová likvidita II. stupeň 5,062,0316,494,274,13
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,914,7660,36-7,241,58
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,25180,95570,07440,29950,3263
Pridaná hodnota -25 487722 462871 801769 623979 537
Primárna platobná neschopnosť 0,03200,8689-2,752,082,05
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,5506-0,27750,07590,04170,3162
Rýchla likvidita I. stupeň 0,72950,47618,231,971,42
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,54-3,780,65155,410,8063
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,54-3,780,65155,410,8063
Služby 52 457304 413304 504312 916251 968
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 336 109814 250571 480638 730624 656
Spotreba materiálu… 1 5521 9044 6112 2351 356
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 28 5221 028 7791 180 9161 084 7741 232 861
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 28 5221 028 7791 180 9161 084 7741 232 861
Účtovný cash flow -140 290-87 392-8 81267 880-298 832
Vlastné imanie 268 509416 345531 882491 506470 987
Všetky záväzky 67 600397 90539 598147 224153 669
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,55060,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -52 586-114 08851 97427 232190 579
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -52 586-114 08851 97427 232190 579
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -147 836-115 53740 37620 519148 935
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -115 53740 37620 519148 93588 691
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -147 836-115 53750 67426 287189 385
Záväzky 67 600397 90539 598147 224153 669
Záväzky z obchodného styku 4 209312 177-51 66951 12538 562
Zisk pred zdanením -147 836-115 53750 67426 287189 385
Zmena EBIT 1,28-2,281,930,13881,64
Účtovné závierky