DELTACOMP-S spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 814 250571 480638 730624 656509 846
Bežná likvidita III. stupeň 2,0316,494,274,131,86
Časové rozlíšenie aktív 2 29518 49832 01542 50060 216
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,20990,0166-0,13810,6345-1,29
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2227-0,26450,4736-1,981,10
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,95570,07440,29950,32631,18
Celkové tržby 1 078 2531 223 5431 124 4861 312 4140,0000
Celkový dlh 397 90539 598147 224153 669276 485
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -186 805-274 197-283 009-215 129-300 741
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 186 805274 197283 009215 129300 741
Čistý cash flow -87 392-8 81267 880-298 832300 741
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -115 53750 67426 287189 38560 160
Čistý zisk -115 53740 37620 519148 93560 160
Čistý zisk v minulom roku 40 37620 519148 93588 691100 174
Cudzie zdroje -416 345-531 882-491 506-470 987-233 361
Daň z príjmov 0,000010 2985 76840 4500,0000
Daň z príjmov v minulom roku 10 2985 76840 45026 6580,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000010 2985 76840 4500,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 215,5679,37100,04108,6637,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 127,465,818,295,5835,81
Doba obratu aktív 288,89176,63214,92184,94127,43
Doba obratu pohľadávok 215,5679,37100,04108,6637,21
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000248,80
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 139,2210,3048,2244,7568,56
EBIT v minulom roku 50 67426 287189 385115 349100 174
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -115 53750 67426 287189 38560 160
EBITDA -105 28060 78227 232190 57981 218
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -105 28060 78227 232190 57981 218
Finančná páka 1,961,071,301,332,18
Finančné účty 186 805274 197283 009215 129300 741
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5113-0,9307-0,7695-0,7540-0,4577
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51130,93070,76950,75400,4577
Hrubá marža 0,67000,71250,68440,74640,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -106 72959 48225 922189 20080 069
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,48190,05830,22440,24200,5380
Krátkodobé pohľadávky 607 558256 789297 306367 027148 889
Krátkodobé záväzky 392 39333 320143 316151 143274 314
Náklady na predaný tovar 306 317309 115315 151253 324402 438
Neobežný majetok 17 59221 99626 4000,00000,0000
Obežný majetok 794 363530 986580 315582 156449 630
Obrat aktív 1,262,071,701,972,86
Obrat neobežného majetku 58,4853,6941,090,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,302,221,872,123,25
Odpisy 8 8088 8080,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 4044 4040,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 4044 4040,00000,00000,0000
Osobné náklady 164 379147 291150 897162 6430,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 4491 3001 3101 3791 149
Ostatné záväzky z obchodného styku 312 177-51 66951 12538 5620,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -106 72949 18420 519148 93560 160
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,22940,47980,44310,34440,5899
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,63
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,405,925,106,020,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,175,585,106,020,0000
Pohľadávky z obchodného styku 359 25918 78924 62318 841143 281
Pohotová likvidita II. stupeň 2,0316,494,274,131,86
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,7660,36-7,241,58-0,7760
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,48870,06930,23050,24600,5423
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,95570,07440,29950,32631,18
Pridaná hodnota 722 462871 801769 623979 5371 057 959
Primárna platobná neschopnosť 0,8689-2,752,082,050,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,47618,231,971,421,10
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,780,65155,410,80633,40
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,780,65155,410,80633,40
Služby 304 413304 504312 916251 968398 154
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 814 250571 480638 730624 656509 846
Spotreba materiálu… 1 9044 6112 2351 3564 284
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 028 7791 180 9161 084 7741 232 8611 460 397
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 028 7791 180 9161 084 7741 232 8611 460 397
Účtovný cash flow -87 392-8 81267 880-298 832300 741
Vlastné imanie 416 345531 882491 506470 987233 361
Všetky záväzky 397 90539 598147 224153 669276 485
Výsledok hospodárenia -114 08851 97427 232190 57981 218
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -114 08851 97427 232190 57981 218
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -115 53740 37620 519148 93560 160
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 40 37620 519148 93588 691100 174
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -115 53750 67426 287189 38580 689
Záväzky 397 90539 598147 224153 669276 485
Záväzky z obchodného styku 312 177-51 66951 12538 5620,0000
Zisk pred zdanením -115 53750 67426 287189 38580 689
Zmena EBIT -2,281,930,13881,640,6006