BORA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 252 101243 710277 558317 642373 156
Bežná likvidita III. stupeň 43,2975,5316,2221,6640,22
Časové rozlíšenie aktív 206,00115,00444,00432,00458,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,83-4,391,06-3,2311,87
Celkové tržby 124 12683 17969 365105 1380,0000
Celkový dlh 7 4706 97418 11912 4308 172
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -28 867-40 817-50 696-37 836-70 458
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0636-0,2730-0,6599-0,29590,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 28 86740 81750 69637 83670 458
Čistý cash flow -11 950-9 87912 860-32 70570 458
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 896-21 744-44 813-30 150-49 591
Čistý zisk 7 896-22 704-45 773-31 111-49 591
Čistý zisk v minulom roku -22 704-45 773-31 111-28 659-23 622
Cudzie zdroje -244 631-236 736-259 439-305 212-364 984
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00961,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00961,00961,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00961,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 249,69290,80300,44285,56175,04
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,0439,0847,0746,3437,54
Doba obratu aktív 989,34996,86987,651 0671 228
Doba obratu pohľadávok 249,69290,80300,44285,56175,04
Doba obratu zásob 139 487243 3170,00000,000048 395
Doba splácania záväzkov 6 5489 4440,00000,000032,77
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 16,559,2143,1434,0219,54
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 541-1 7620,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -21 744-44 813-30 150-27 698-23 622
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 896-21 744-44 813-30 150-49 591
EBITDA 22 829-6 999-9 0576 197-30 999
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 22 829-6 999-9 0576 197-30 999
Finančná páka 1,031,031,071,041,02
Finančné účty 28 86740 81750 69637 83670 458
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9704-0,9714-0,9347-0,9609-0,9781
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97040,97140,93470,96090,9781
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 22 467-7 308-8 1585 922-31 312
Krátkodobé pohľadávky 63 62571 09384 43184 99653 190
Krátkodobé záväzky 4 2162 25112 12310 1275 937
Materiál 4 6563 959870,002 0738 679
Náklady na predaný tovar 49 60559 14679 86064 89591 963
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 235,0087,000,00000,0000865,00
Neobežný majetok 69 59673 68980 90798 272134 361
Obežný majetok 182 299169 906196 207218 938238 337
Obrat neobežného majetku 1,341,211,271,110,8255
Obrat obežného majetku 0,51020,52520,52280,49620,4654
Odpisy 14 56414 43636 09036 07018 285
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 2827 21818 04518 03518 285
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 2827 21818 04518 0350,0000
Osobné náklady 23 41542 74946 02552 0820,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 362,00309,00235,00275,00313,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 636-420,001 4634 2480,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 22 460-8 268-9 6834 959-31 306
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,53951,422,031,190,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 184,69345,840,00000,00000,2866
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,850,70380,49350,83990,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,140,52620,27660,49631,04
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,1285-0,11070,1254-0,30100,6352
Pohľadávky z obchodného styku 1 7949 55413 22813 79311 408
Pohotová likvidita II. stupeň 21,9949,7711,1812,1720,90
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 20,4723,96-20,179,33-5,18
Pridaná hodnota 43 40330 08822 71543 74618 952
Primárna platobná neschopnosť 0,9119-0,04400,11060,30800,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 6,8518,134,183,7411,87
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,3272-0,9964-2,002,01-0,2636
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,3272-0,9964-2,002,01-0,2636
Služby 33 25626 48615 24024 46221 478
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 252 101243 710277 558317 642373 156
Spotreba materiálu… 42 27726 39830 84336 93043 789
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 93 00889 234103 142108 641110 915
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000567,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 301,00147,000,000018,00424,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 92 70789 087102 575108 623110 491
Účtovný cash flow -11 950-9 87912 860-32 70570 458
Vlastné imanie 244 631236 736259 439305 212364 984
Všetky záväzky 7 4706 97418 11912 4308 172
Výsledok hospodárenia 8 265-21 435-44 580-29 873-49 284
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 265-21 435-44 580-29 873-49 284
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 896-22 704-45 773-31 111-49 591
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -22 704-45 773-31 111-28 659-23 622
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 896-21 744-44 813-30 150-49 589
Zásoby 89 80757 99661 08096 106114 689
Záväzky 7 4706 97418 11912 4308 172
Záväzky z obchodného styku 1 636-420,001 4634 2480,0000
Zisk pred zdanením 7 896-21 744-44 813-30 150-49 589
Zmena EBIT -0,36310,48521,491,092,10
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 26 163-6 175-33 777-3 503-25 831
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 26 163-6 175-33 777-3 503-25 831