D A S, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 152 4460,0000242 611299 811328 284
Bežná likvidita III. stupeň 6,690,00003,172,332,50
Časové rozlíšenie aktív 2 0400,00006 1783 2692 732
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000475,00233,00607,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,36120,00000,07970,1674-0,5146
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,790,0000-0,3915-0,61961,67
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,39580,00000,49010,61030,9731
Celkové tržby 179 2270,0000683 139702 7730,0000
Celkový dlh 43 2320,000079 635113 540161 603
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 6040,0000-66 824-79 770-85 464
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 6040,000066 82479 77085 464
Čistý cash flow -39 4430,0000-12 946-31 14885 464
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 9400,0000-3 14120 449-36 868
Čistý zisk -3 9400,0000-4 76612 496-44 972
Čistý zisk v minulom roku -46 4680,000012 49611 367-7 898
Cudzie zdroje -109 2140,0000-162 501-186 038-166 074
Daň z príjmov 0,00000,00000,00002 9570,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00002 9572 8820,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00000,00002 9570,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 71,000,000017,3411,5035,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 70,630,000017,2511,5035,21
Doba obratu aktív 345,140,0000138,96158,53342,68
Doba obratu pohľadávok 71,000,000017,3411,5035,21
Doba obratu zásob 0,00000,00003 2707 7985 875
Doba splácania záväzkov 83 4030,000033 62330 733204,65
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 18,620,000018,9426,5853,32
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 628,610,000038 91925 6420,0000
EBIT v minulom roku -45 0680,000020 44920 918-239,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 9400,0000-3 14120 449-36 868
EBITDA 26 5220,000036 93388 055-1 960
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 26 5220,000036 93388 055-1 960
Finančná páka 1,400,00001,491,611,98
Finančné účty 21 6040,000066 82479 77085 464
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,71640,0000-0,6698-0,6205-0,5059
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71640,00000,66980,62050,5059
Hrubá marža 0,02690,00000,07470,57470,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 37 3670,000099 40389 377-2 114
Krátkodobé pohľadávky 31 3600,000030 26921 73933 727
Krátkodobé záväzky 8 2260,000033 07050 26851 078
Krytie dlhovej služby 0,00000,000017,5916,84-0,2285
Materiál 0,00000,0000168,00112,00221,00
Nákladové úroky 0,00000,00001 6254 9968 104
Nákladové úroky v minulom roku 1 4000,00004 9966 6697 659
Náklady na predaný tovar 156 3870,0000586 227286 39891 098
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 36,000,0000359,00597,00460,00
Neobežný majetok 97 4420,0000136 124182 279198 957
Obežný majetok 52 9640,0000100 309114 263126 595
Obrat aktív 1,060,00002,632,301,07
Obrat neobežného majetku 1,650,00004,683,791,76
Obrat obežného majetku 3,040,00006,356,042,76
Odpisy 34 0300,000039 24468 09634 709
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 17 0150,000019 62234 04834 709
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 17 0150,000019 62234 0480,0000
Osobné náklady 5 4800,000031 936344 8150,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 0550,0000784,00402,00422,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00004,0058,00268,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 62,000,000038 27941 9410,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 30 0900,000034 47880 592-10 263
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,130,00000,62580,85380,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 134,140,0000142,15676,512,84
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,88120,00001,601,170,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,12220,00000,71690,97817,45
Pohľadávky z obchodného styku 31 1980,000030 12121 73933 727
Pohotová likvidita II. stupeň 6,690,00003,082,072,36
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,770,000012,555,97-1,94
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000-7,97-6,2310,55
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,39580,00000,49010,61030,9731
Pridaná hodnota 4 8290,000051 031403 879258 566
Primárna platobná neschopnosť 0,00200,00001,271,930,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,630,00001,991,581,65
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,630,00002,161,29-82,45
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,630,00002,161,29-82,45
Služby 136 0180,0000533 882246 75352 883
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 152 4460,0000242 611299 811328 284
Spotreba materiálu… 20 3330,000042 39248 66237 755
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 167 1660,0000668 883691 110349 664
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 9500,000031 625833,000,0000
Tržby z predaja tovaru 50,000,0000650,00574,00489,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 161 1660,0000636 608689 703349 175
Účtovný cash flow -39 4430,0000-12 946-31 14885 464
Úrokové krytie 0,00000,0000-1,934,09-4,55
Vlastné imanie 109 2140,0000162 501186 038166 074
Všetky záväzky 43 2320,000079 635113 540161 603
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,0000475,00233,00472,00
Výsledok hospodárenia -2 8850,0000-2 35320 792-36 669
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 8850,0000-2 35320 792-36 669
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 9400,0000-4 76612 496-44 972
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -46 4680,000012 49611 367-7 898
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 9400,0000-4 76615 453-44 971
Zásoby 0,00000,00003 21612 7547 404
Záväzky 43 2320,000079 635113 540161 603
Záväzky z obchodného styku 62,000,000038 27941 9410,0000
Zisk pred zdanením -3 9400,0000-4 76615 453-44 971
Zmena EBIT 0,08740,0000-0,15360,9776154,26
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-9 5949 6140,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-9 5949 6140,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 3270,000031 6670,00000,0000