A-TRANS, spol s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 464 864511 652538 040745 774584 451
Bežná likvidita III. stupeň 0,60080,64350,74540,70430,4493
Časové rozlíšenie aktív 214,0022,00594,00639,003 127
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,01240,03900,5494-0,7222-0,0927
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0130-0,0309-0,60610,52210,1197
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,99591,340,88742,310,8057
Celkové tržby 25 86053 464223 874205 4780,0000
Celkový dlh 231 960292 642252 964520 473260 788
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 2924 331-26 20231 267-21 372
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,5373-1,240,2670-0,26210,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 05412 15920 702177 33029 989
Čistý cash flow 2 895-8 543-156 628162 71829 989
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 895-65 10660 735-52 690-53 463
Čistý zisk 13 895-66 06659 775-53 850-53 463
Čistý zisk v minulom roku -66 06659 775-53 850-44 51444 685
Cudzie zdroje -232 904-219 010-285 076-225 301-323 663
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00961,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00961,001 9540,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00961,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2 2792 768271,18382,8566,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 4141 953185,06315,6961,66
Doba obratu aktív 8 5398 041892,831 641477,63
Doba obratu pohľadávok 2 2792 768271,18382,8566,49
Doba obratu zásob 0,00000,000013,88180,910,0000
Doba splácania záväzkov 8 01846 025938,533 885213,82
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4 0824 340428,85685,96204,67
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 39414 692253,72887,700,0000
EBIT v minulom roku -65 10660 735-52 690-42 56044 685
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 895-65 10660 735-52 690-53 463
EBITDA -19 585-63 427-167 550-60 060-75 676
EBITDA marža -0,7573-1,19-0,7484-0,29230,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -19 585-63 427-167 550-60 060-75 676
Finančná páka 2,002,341,893,311,81
Finančné účty 15 05412 15920 702177 33029 989
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5010-0,4280-0,5298-0,3021-0,5538
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,50100,42800,52980,30210,5538
Hrubá marža -0,6411-0,4336-0,05690,09970,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -15 072-4 868-169 31615 396-77 000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,47800,53970,48030,41790,4285
Krátkodobé finančné výpomoci 9 76216 490-5 500208 5978 617
Krátkodobé pohľadávky 124 083176 147163 421173 95781 362
Krátkodobé záväzky 222 198276 152258 434311 683250 450
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000-301,810,0000
Materiál 0,00000,00003 6355 1481 914
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000199,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000199,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 36 45046 407232 691145 350427 531
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 1152 190100 50729 2810,0000
Neobežný majetok 325 513323 324349 500379 335468 059
Obežný majetok 139 137188 306187 946365 800113 265
Obrat aktív 0,04270,04540,40880,22240,7642
Obrat neobežného majetku 0,06100,07180,62940,43720,9542
Obrat obežného majetku 0,14280,12331,170,45343,94
Obrat zásob 0,00000,000026,292,020,0000
Odpisy 22 01823 38227 67223 04235 842
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 00911 69113 83611 52135 842
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 11 00911 69113 83611 5210,0000
Osobné náklady 1 62248 23494 28685 4430,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 677,00951,001 7661 4161 324
Ostatné záväzky z obchodného styku 66 34488 15269 86671 2130,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 35 913-42 68487 447-30 808-17 621
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,0978-2,08-7,404,170,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,1119-0,1598-0,69960,79190,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -1,64-10,58-0,12670,70000,0447
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -10,22-0,4806-0,13500,23990,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,7014-0,3237-0,10440,18890,5330
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,1457-0,3678-0,71210,98110,0671
Pohľadávky z obchodného styku 76 975124 248111 522143 44175 448
Pohotová likvidita II. stupeň 0,60080,64350,73030,67640,4419
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -80,4525,641,82-1,38-10,79
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000817,680,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,49900,57200,47020,69790,4462
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,99591,340,88742,310,8057
Pridaná hodnota -16 580-23 181-12 73320 49619 104
Primárna platobná neschopnosť 0,86190,70950,62650,49650,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -11,84-4,61-1,51-8,67-3,45
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -11,84-4,61-1,51-8,67-3,45
Služby 17 94733 51585 40646 897372 147
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 464 864511 652538 040745 774584 451
Spotreba materiálu… 8 38810 70246 77869 17255 384
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 9 76216 490-5 500208 5978 617
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 22 46552 981220 958204 282446 635
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00001 000,000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 59529 7550,000038 4360,0000
Tržby z predaja tovaru 10 6933 108112 63636 6750,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 17720 118107 322129 171446 635
Účtovný cash flow 2 895-8 543-156 628162 71829 989
Úročený dlh 9 76216 490-5 500208 5978 617
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-264,770,0000
Vlastné imanie 232 904219 010285 076225 301323 663
Všetky záväzky 231 960292 642252 964520 473260 788
Výsledok hospodárenia -40 312-71 539-195 222-60 224-111 518
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -40 312-71 539-195 222-60 224-111 518
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 895-66 06659 775-53 850-53 463
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -66 06659 775-53 850-44 51444 685
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 895-65 10660 735-52 889-57 520
Zásoby 0,00000,00003 82314 5131 914
Záväzky 231 960292 642252 964520 473260 788
Záväzky z obchodného styku 66 34488 15269 86671 2130,0000
Zisk pred zdanením 13 895-65 10660 735-52 889-57 520
Zmena EBIT -0,2134-1,07-1,151,24-1,20
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 30414 4850,000015 5580,0000