STAVIVÁ servis, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 734,004 2983 6864 2963 739
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,02-1,12-1,09-1,10-1,07
Celkové tržby 1 7794 9254 7324 7070,0000
Celkový dlh 39 70441 57644 58748 61654 899
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -665,00-1 537-925,00-835,00-278,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,95110,73560,72250,72400,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 665,001 537925,00835,00278,00
Čistý cash flow 665,001 537925,00835,00278,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 3994 5874 3854 37133,00
Čistý zisk -1 6923 6233 4193 40833,00
Čistý zisk v minulom roku 3 6233 4193 4083 432146,00
Cudzie zdroje 38 97037 27840 90144 32051 160
Daň z príjmov 293,00964,00966,00963,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 964,00966,00963,00968,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 293,00964,00966,00963,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 14,16459,121 029710,104 528
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 14,16459,121 029710,104 528
Doba obratu aktív 150,60714,701 374881,424 892
Doba obratu pohľadávok 14,16459,121 029710,104 528
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000500 953
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 8 1466 91416 6239 97571 821
EBIT v minulom roku 4 5874 3854 3714 400146,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 3994 5874 3854 37133,00
EBITDA -1 2714 6744 4734 449122,00
EBITDA marža -0,71440,94900,94530,94520,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 2714 6744 4734 449122,00
Finančné účty 665,001 537925,00835,00278,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 53,098,6711,1010,3213,68
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -53,09-8,67-11,10-10,32-13,68
Hrubá marža 0,97860,43800,19890,36990,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 3994 5874 3854 37143,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 54,099,6712,1011,3214,68
Krátkodobé pohľadávky 69,002 7612 7613 4613 461
Krátkodobé záväzky 39 70441 57644 58748 61654 899
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 38 56140 06243 07147 1030,0000
Náklady na predaný tovar 38,0038,0038,0038,0040,00
Obežný majetok 734,004 2983 6864 2963 739
Obrat aktív 2,420,51070,26560,41410,0746
Obrat obežného majetku 2,420,51070,26560,41410,0746
Ostatné náklady na finančnú činnosť 128,0087,0088,0078,0079,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 6923 6233 4193 40833,00
Podiel EBIT k aktívam -1,911,071,191,020,0088
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,911,071,191,020,0088
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,90600,35760,25100,19440,0744
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00005,98
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,37380,70020,94480,46940,9964
Pohľadávky z obchodného styku 69,002 7612 7613 4613 461
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 58,6024,2544,2253,08184,03
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 54,099,6712,1011,3214,68
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,02-1,12-1,09-1,10-1,07
Pridaná hodnota 1 7412 157941,001 741239,00
Primárna platobná neschopnosť 558,8614,5115,6013,610,0000
Rentabilita aktív, ROA -2,310,84300,92760,79330,0088
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -31,248,909,9710,93449,99
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -31,248,909,9710,93449,99
Služby 38,0038,0038,0038,0040,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 734,004 2983 6864 2963 739
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 7792 195979,001 779279,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 7792 195979,001 779279,00
Účtovný cash flow 665,001 537925,00835,00278,00
Vlastné imanie -38 970-37 278-40 901-44 320-51 160
Všetky záväzky 39 70441 57644 58748 61654 899
Výsledok hospodárenia -1 2714 6744 4734 449122,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 2714 6744 4734 449122,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 6923 6233 4193 40833,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 6233 4193 4083 432146,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 3994 5874 3854 37143,00
Záväzky 39 70441 57644 58748 61654 899
Záväzky z obchodného styku 38 56140 06243 07147 1030,0000
Zisk pred zdanením -1 3994 5874 3854 37143,00
Zmena EBIT -0,30501,051,000,99340,2260