STAVIVÁ servis, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 651,00734,004 2983 6864 296
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,02-1,02-1,12-1,09-1,10
Celkové tržby 520,001 7794 9254 7324 707
Celkový dlh 39 53439 70441 57644 58748 616
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -628,00-665,00-1 537-925,00-835,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,1673-0,95110,73560,72250,7240
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 628,00665,001 537925,00835,00
Čistý cash flow 628,00665,001 537925,00835,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 110,00-1 3994 5874 3854 371
Čistý zisk 87,00-1 6923 6233 4193 408
Čistý zisk v minulom roku -1 6923 6233 4193 4083 432
Cudzie zdroje 38 88338 97037 27840 90144 320
Daň z príjmov 23,00293,00964,00966,00963,00
Daň z príjmov v minulom roku 293,00964,00966,00963,00968,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 23,00293,00964,00966,00963,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16,1414,16459,121 029710,10
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 16,1414,16459,121 029710,10
Doba obratu aktív 456,95150,60714,701 374881,42
Doba obratu pohľadávok 16,1414,16459,121 029710,10
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 27 7508 1466 91416 6239 975
EBIT v minulom roku -1 3994 5874 3854 3714 400
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 110,00-1 3994 5874 3854 371
EBITDA 266,00-1 2714 6744 4734 449
EBITDA marža 0,5115-0,71440,94900,94530,9452
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 266,00-1 2714 6744 4734 449
Finančné účty 628,00665,001 537925,00835,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 59,7353,098,6711,1010,32
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -59,73-53,09-8,67-11,10-10,32
Hrubá marža 0,92690,97860,43800,19890,3699
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 110,00-1 3994 5874 3854 371
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 60,7354,099,6712,1011,32
Krátkodobé pohľadávky 23,0069,002 7612 7613 461
Krátkodobé záväzky 39 53439 70441 57644 58748 616
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 38 56138 56140 06243 07147 103
Náklady na predaný tovar 38,0038,0038,0038,0038,00
Obežný majetok 651,00734,004 2983 6864 296
Obrat aktív 0,79882,420,51070,26560,4141
Obrat obežného majetku 0,79882,420,51070,26560,4141
Ostatné náklady na finančnú činnosť 156,00128,0087,0088,0078,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 87,00-1 6923 6233 4193 408
Podiel EBIT k aktívam 0,1690-1,911,071,191,02
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,1690-1,911,071,191,02
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,96470,90600,35760,25100,1944
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,210,37380,31210,19550,1774
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,210,37380,70020,94480,4694
Pohľadávky z obchodného styku 23,0069,002 7612 7613 461
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 61,9258,6024,2544,2253,08
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 60,7354,099,6712,1011,32
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,02-1,02-1,12-1,09-1,10
Pridaná hodnota 482,001 7412 157941,001 741
Primárna platobná neschopnosť 1 677558,8614,5115,6013,61
Rentabilita aktív, ROA 0,1336-2,310,84300,92760,7933
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 148,62-31,248,909,9710,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 148,62-31,248,909,9710,93
Služby 38,0038,0038,0038,0038,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 651,00734,004 2983 6864 296
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 520,001 7792 195979,001 779
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 520,001 7792 195979,001 779
Účtovný cash flow 628,00665,001 537925,00835,00
Vlastné imanie -38 883-38 970-37 278-40 901-44 320
Všetky záväzky 39 53439 70441 57644 58748 616
Výsledok hospodárenia 266,00-1 2714 6744 4734 449
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 266,00-1 2714 6744 4734 449
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 87,00-1 6923 6233 4193 408
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 6923 6233 4193 4083 432
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 110,00-1 3994 5874 3854 371
Záväzky 39 53439 70441 57644 58748 616
Záväzky z obchodného styku 38 56138 56140 06243 07147 103
Zisk pred zdanením 110,00-1 3994 5874 3854 371
Zmena EBIT -0,0786-0,30501,051,000,9934