KOVOPRESS spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 9098 6225 8005 57110 361
Bežná likvidita III. stupeň 0,23370,51850,29940,33210,4561
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,27-1,99-1,46-1,54-1,95
Celkové tržby 34 00057 66740 90070 52084 921
Celkový dlh 9 00817 34018 53415 90221 325
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 909-4 895-5 393-5 164-4 125
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 9094 8955 3935 1644 125
Čistý cash flow -2 986-498,00229,001 0393 250
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 6594 360-1 4131 606-5 938
Čistý zisk 1 6204 016-2 403633,00-6 938
Čistý zisk v minulom roku 4 016-2 403633,00-6 938-24 322
Cudzie zdroje 7 0998 71812 73410 33110 964
Daň z príjmov 33,00313,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 313,00960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 33,00313,00960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000023,590,00000,000023,31
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000021,520,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 20,4954,5751,7628,9444,53
Doba obratu pohľadávok 0,000023,590,00000,000023,31
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 87,69105,25160,7480,7689,97
EBIT v minulom roku 4 360-1 4131 606-5 938-23 197
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 6594 360-1 4131 606-5 938
EBITDA 1 7385 245-1 3422 476-5 867
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 7385 245-1 3422 476-5 867
Efektívna daňová sadzba 0,02000,0723-0,66530,6026-0,1606
Finančná páka -0,2689-0,9890-0,4555-0,5393-0,9450
Finančné účty 1 9094 8955 3935 1644 125
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 3,721,012,201,851,06
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -3,72-1,01-2,20-1,85-1,06
Hrubá marža 0,99180,91580,99080,43350,3056
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 6595 174-1 4132 417-5 938
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 4,281,933,112,792,02
Krátkodobé pohľadávky 0,00003 7270,00000,00005 423
Krátkodobé záväzky 8 16816 62818 01215 55020 933
Krytie dlhovej služby 289,67169,19-44,73190,46-146,68
Nákladové úroky 6,0031,0030,0013,0040,00
Nákladové úroky v minulom roku 31,0030,0013,0040,00165,00
Náklady na predaný tovar 280,004 858378,0039 70458 968
Neobežný majetok 0,00000,0000407,00407,00813,00
Obežný majetok 1 9098 6225 3935 1649 548
Obrat aktív 17,816,697,0512,618,20
Obrat neobežného majetku 0,00000,0000100,49172,67104,45
Obrat obežného majetku 17,816,697,5813,618,89
Odpisy 0,0000814,000,0000812,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000407,000,0000406,000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,0000407,000,0000406,000,0000
Osobné náklady 31 75947 74841 64128 14831 597
Ostatné náklady na finančnú činnosť 79,0071,0071,0059,0071,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00007 90311 30311 30317 247
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 6204 830-2 4031 445-6 938
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,2282-0,46070,1887-0,06130,6328
Podiel EBIT k aktívam 0,86900,5057-0,24360,2883-0,5731
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,86900,5057-0,24360,2883-0,5731
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,2651-0,54460,1157-0,16090,5617
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,56770,92980,92690,3981
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,94180,90421,030,92071,22
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,061,110,97311,090,8214
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,061,090,97311,060,8214
Pohľadávky z obchodného styku 0,00003 4000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,23370,51850,29940,33210,4561
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,38-17,5155,619,943,37
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -497,67-16,067,6379,9281,25
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 4,722,013,202,852,06
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,27-1,99-1,46-1,54-1,95
Pridaná hodnota 33 72052 80940 52230 57125 953
Primárna platobná neschopnosť 0,00002,320,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,84860,4658-0,41430,1136-0,6696
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,2282-0,46070,1887-0,06130,6328
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,183,31-13,816,42-3,63
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,183,31-13,816,42-3,63
Služby 280,004 505378,0039 70458 965
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 9098 6225 8005 57110 361
Spotreba materiálu… 0,0000353,000,00000,00003,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 34 00057 66740 90070 27584 921
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 34 00057 66740 90070 27584 921
Účtovný cash flow -2 986-498,00229,001 0393 250
Úrokové krytie 276,50140,65-47,10123,54-148,45
Vlastné imanie -7 099-8 718-12 734-10 331-10 964
Všetky záväzky 9 00817 34018 53415 90221 325
Výsledok hospodárenia 1 7384 431-1 3421 664-5 867
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 7384 431-1 3421 664-5 867
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 6204 016-2 403633,00-6 938
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 016-2 403633,00-6 938-24 322
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 6534 329-1 4431 593-5 978
Záväzky 9 00817 34018 53415 90221 325
Záväzky z obchodného styku 0,00007 90311 30311 30317 247
Zisk pred zdanením 1 6534 329-1 4431 593-5 978
Zmena EBIT 0,3805-3,09-0,8798-0,27050,2560