EKOLIN, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 128 110115 197154 965151 768177 372
Bežná likvidita III. stupeň 5,371,012,442,710,1698
Časové rozlíšenie aktív 0,00001 2501 1671 2981 951
Časové rozlíšenie pasív 0,00005 5945 4615 7984 717
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,53-2,000,12005,70-0,5843
Celkové tržby 156 19099 965140 874139 3290,0000
Celkový dlh 7 0749 36712 9575 65537 512
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 9081 191-17 523-15 96814 646
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 908-1 19117 52315 968-14 646
Čistý cash flow 17 908-18 7141 55532 218-14 646
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 20 659-20 83315 95919 765-45 209
Čistý zisk 20 430-20 93315 81219 128-47 102
Čistý zisk v minulom roku -20 93315 81219 128-13 312-36 851
Cudzie zdroje -121 036-100 236-136 547-140 315-135 143
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,000030 306
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 14,5416,4250,274,9135,48
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,774,0350,274,8135,31
Doba obratu aktív 299,38420,62401,69398,311 092
Doba obratu pohľadávok 14,5416,4250,274,91222,08
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000390,26
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 16,5334,2033,5914,84154,32
EBIT v minulom roku -20 83315 95919 765-11 056-35 419
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 20 659-20 83315 95919 765-45 209
EBITDA 31 085-446,0037 58239 610-34 135
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 31 085-446,0037 58239 610-34 135
Finančná páka 1,061,151,131,081,31
Finančné účty 17 908-1 19117 52315 968-14 646
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9448-0,8701-0,8811-0,9245-0,7619
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94480,87010,88110,92450,7619
Hrubá marža 0,70480,63050,68490,70330,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 30 660-831,0037 23341 292-34 572
Krátkodobé pohľadávky 6 2234 49719 3921 8725 763
Krátkodobé záväzky 7 0749 36712 9575 65525 064
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 264,000,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 135,74-4,46255,6662,18-18,03
Materiál 0,000010 5456 78511 89611 990
Nákladové úroky 229,00100,00147,00637,001 893
Nákladové úroky v minulom roku 100,00147,00637,002 2561 432
Náklady na predaný tovar 46 10736 93444 31941 08423 442
Neobežný majetok 90 096100 096110 098120 734142 008
Obežný majetok 38 01413 85143 70029 73633 413
Obrat aktív 1,220,86780,90870,91640,3342
Obrat neobežného majetku 1,730,99871,281,150,4174
Obrat obežného majetku 4,117,223,224,681,77
Odpisy 10 00120 00221 27421 27410 637
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 00110 00110 63710 63710 637
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,000010 00110 63710 6370,0000
Osobné náklady 69 26564 44260 94459 8770,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 425,00385,00349,00324,00437,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00001 5000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00001 3442 323176,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 30 431-931,0037 08640 402-36 465
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,62921,020,63160,61100,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,53
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,590,97811,581,640,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,390,74641,171,213,37
Pohľadávky z obchodného styku 4 1821 10319 3921 8325 735
Pohotová likvidita II. stupeň 3,410,30452,071,67-0,2328
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,765,36-87,81-4,369,23
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 78,20-187,1410,5850,58-7,74
Pridaná hodnota 110 08363 03196 49197 99235 838
Primárna platobná neschopnosť 0,06311,220,11980,09610,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,53-0,07960,95141,39-0,4918
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,2276-21,000,34480,1428-1,10
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,2276-21,000,34480,1428-1,10
Služby 9 1978 1869 4159 34712 043
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 128 110115 197154 965151 768177 372
Spotreba materiálu… 36 91028 74834 90431 73711 399
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 156 19099 965140 810139 32959 280
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000253,000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000758,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 156 19099 965140 810139 07658 522
Účtovný cash flow 17 908-18 7141 55532 218-14 646
Úrokové krytie 90,21-208,33108,5631,03-23,88
Vlastné imanie 121 036100 236136 547140 315135 143
Všetky záväzky 7 0749 36712 9575 65537 512
Výsledok hospodárenia 21 084-20 44816 30818 589-44 772
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 21 084-20 44816 30818 589-44 772
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20 430-20 93315 81219 128-47 102
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -20 93315 81219 128-13 312-36 851
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 20 430-20 93315 81219 128-47 102
Zásoby 13 88310 5456 78511 89611 990
Záväzky 7 0749 36712 9575 65537 512
Záväzky z obchodného styku 264,001 3442 323176,000,0000
Zisk pred zdanením 20 430-20 93315 81219 128-47 102
Zmena EBIT -0,9916-1,310,8074-1,791,28