ProCeS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 160 498169 613155 931167 869185 666
Bežná likvidita III. stupeň 1,891,851,861,851,70
Časové rozlíšenie aktív 2 0931 7302 0551 8621 674
Časové rozlíšenie pasív 55 87761 10956 42955 29563 161
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1576-0,30900,1351-0,3208-1,61
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,37280,6964-0,28250,70034,31
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,53000,57420,75190,64830,4882
Celkové tržby 258 154249 141248 746273 8720,0000
Celkový dlh 36 24339 57942 70444 27740 187
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -138 790-149 569-128 269-135 942-132 220
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 138 790149 569128 269135 942132 220
Čistý cash flow -10 77921 300-7 67321 913132 220
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 71 92073 24560 55875 95670 959
Čistý zisk 55 79557 50545 38556 88470 959
Čistý zisk v minulom roku 57 50545 38556 88454 85385 069
Cudzie zdroje -68 378-68 925-56 798-68 297-82 318
Daň z príjmov 16 12515 74015 17319 0720,0000
Daň z príjmov v minulom roku 15 74015 17319 07217 8010,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 16 12515 74015 17319 0720,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 27,6126,6837,6330,0734,95
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 27,6126,6731,8130,0631,02
Doba obratu aktív 226,99248,50230,20223,73253,61
Doba obratu pohľadávok 27,6126,6837,6330,0734,95
Doba splácania záväzkov 0,000012 22719 7060,0000326,14
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 40,8944,8140,0941,7141,91
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00003 3575 3930,00000,0000
EBIT v minulom roku 73 24560 55875 95672 67885 069
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 71 92073 24560 55875 95670 959
EBITDA 72 03673 31270 84093 28996 057
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 72 03673 31270 84093 28996 057
Finančná páka 2,352,462,752,462,26
Finančné účty 138 790149 569128 269135 942132 220
Hrubá marža 0,84620,87190,89620,91300,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 71 88473 17673 67994 267101 111
Krátkodobé pohľadávky 19 52518 21225 49322 56425 588
Krátkodobé záväzky 28 91030 58427 15731 29330 684
Krytie dlhovej služby 1,291,201,261,691,52
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,000024,000,0000
Náklady na predaný tovar 39 64031 90724 32823 81434 340
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000913,00503,000,00000,0000
Neobežný majetok 90,00102,00114,007 50126 184
Obežný majetok 158 315167 781153 762158 506157 808
Obrat aktív 1,611,471,591,631,44
Obrat neobežného majetku 2 8682 4422 16936,5110,21
Obrat obežného majetku 1,631,481,611,731,69
Odpisy 24,0024,009 21018 6729 398
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12,0012,004 6059 3369 398
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 12,0012,004 6059 3360,0000
Osobné náklady 143 212141 128153 544155 6650,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 152,00136,00161,00143,00208,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00001 1215 262
Ostatné záväzky z obchodného styku 8 5728 3977 4327 4100,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 55 81957 52954 59575 55680 357
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,81600,83430,79910,83290,8620
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,68740,67500,60860,67470,5792
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,94990,94000,83710,93450,7728
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,86470,88180,82260,80980,7121
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,65560,64970,68880,62250,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000237,92443,180,00006,78
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,531,541,451,610,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,531,541,371,4324,78
Pohľadávky z obchodného styku 19 52518 20321 54822 55622 710
Pohotová likvidita II. stupeň 1,891,851,861,851,70
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,34-3,247,40-3,12-0,6226
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,53000,57420,75190,64830,4882
Pridaná hodnota 218 439217 224222 918250 058232 869
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,81600,83430,79910,83290,8620
Rýchla likvidita I. stupeň 1,641,631,531,571,41
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,50310,53990,60280,47460,4184
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,50310,53990,60280,47460,4184
Služby 31 49622 88517 77816 65625 902
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 160 498169 613155 931167 869185 666
Spotreba materiálu… 8 1448 1096 0477 1588 438
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 258 079249 131248 746273 872267 209
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00001 5000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,0000913,00503,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 258 079248 218246 743273 872267 209
Účtovný cash flow -10 77921 300-7 67321 913132 220
Vlastné imanie 68 37868 92556 79868 29782 318
Všetky záväzky 36 24339 57942 70444 27740 187
Výnosy budúcich období krátkodobé 55 87761 10956 42955 29563 161
Výsledok hospodárenia 72 01273 28860 34874 61786 659
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 72 01273 28860 34874 61786 659
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 55 79557 50545 38556 88470 959
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 57 50545 38556 88454 85385 069
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 71 92073 24560 55875 95692 162
Záväzky 36 24339 57942 70444 27740 187
Záväzky z obchodného styku 8 5728 3977 4327 4100,0000
Zisk pred zdanením 71 92073 24560 55875 95692 162
Zmena EBIT 0,98191,210,79731,050,8341
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00002 7820,00000,0000