D.K.C., s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 479 5934 619 4294 764 2574 833 0514 441 768
Bankové úvery 0,000014 87556 98399 09142 108
Bežná likvidita III. stupeň 2,252,061,801,761,50
Bežné bankové úvery 0,000014 87542 10842 10842 108
Časové rozlíšenie aktív 47 21017 90237 74622 4758 635
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000663,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0791-0,05600,01120,30950,5262
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,98041,121,340,80960,8764
Celkové tržby 6 434 0586 365 2176 401 2866 917 6760,0000
Celkový dlh 2 217 6732 440 2052 724 5302 162 2722 074 225
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 134 096-1 037 736-1 054 194-999 269-604 873
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 134 0961 052 6111 111 1771 098 360646 981
Čistý cash flow 81 485-58 56612 817368 394646 981
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 127 139204 175348 638428 60991 664
Čistý zisk 87 124144 428251 931307 89850 395
Čistý zisk v minulom roku 144 428251 931307 89851 377-101 759
Cudzie zdroje -2 261 920-2 179 224-2 039 727-2 670 779-2 366 880
Daň z príjmov 24 58839 72970 64689 5600,0000
Daň z príjmov v minulom roku 39 72970 64689 56017 7470,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 24 58839 72970 64689 5600,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,000014 87556 9830,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,000014 87556 9830,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 61,3260,0253,4652,7360,92
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 53,3051,3346,8144,8953,19
Doba obratu aktív 261,52271,48278,01261,01235,69
Doba obratu pohľadávok 61,3260,0253,4652,7360,92
Doba obratu zásob 36,4437,3128,5323,4535,20
Doba splácania záväzkov 433,48436,97451,76394,51100,36
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 60,1361,4566,9464,2965,24
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 173,52137,49140,28136,460,0000
EBIT v minulom roku 204 175348 638428 609101 073-55 268
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 127 139204 175348 638428 60991 664
EBITDA 1 364 7591 448 8521 586 5771 588 703745 130
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 364 7591 448 8521 586 5771 588 703745 130
Finančná páka 1,982,122,341,811,88
Finančné účty 1 134 0961 052 6111 111 1771 098 360646 981
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5049-0,4718-0,4281-0,5526-0,5329
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,50490,47180,42810,55260,5329
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 624 1111 666 2221 802 3301 845 575742 458
Krátkodobé pohľadávky 1 050 4301 021 295916 138976 4171 148 049
Krátkodobé záväzky 1 029 9001 045 5421 147 1041 190 4341 229 497
Krytie dlhovej služby 88,4772,3860,8851,0018,06
Materiál 66 62663 94349 41749 11177 543
Nákladové úroky 15 42720 01826 06131 15141 269
Nákladové úroky v minulom roku 20 01826 06131 15131 94946 491
Náklady na predaný tovar 3 629 4223 468 7403 511 0003 943 9654 471 541
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 867 200873 347926 8121 101 3961 143 278
Neobežný majetok 2 161 2842 438 3372 626 7532 665 0402 527 849
Obežný majetok 2 271 0992 163 1902 099 7582 145 5361 905 284
Obrat aktív 1,401,341,311,401,55
Obrat neobežného majetku 2,892,552,382,542,72
Obrat obežného majetku 2,752,872,983,153,61
Obrat zásob 10,029,7812,7915,5710,37
Odpisy 1 364 7341 297 8021 345 0001 250 240660 665
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 682 367648 901672 500625 120660 665
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 682 367648 901672 500625 1200,0000
Osobné náklady 915 754860 643820 593777 4080,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 5822 8182 9572 7622 672
Ostatné záväzky z obchodného styku 412 263328 968356 205411 7850,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 451 8581 442 2301 596 9311 558 138711 060
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,023,142,962,560,5383
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,863,193,343,620,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,151,271,271,393,64
Pohľadávky z obchodného styku 913 010873 424802 245831 1261 002 458
Pohotová likvidita II. stupeň 2,171,971,741,701,42
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -27,7637,21-159,14-7,25-3,66
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,28-2,930,491811,8315,68
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,49510,52820,57190,44740,4670
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,98041,121,340,80960,8764
Pridaná hodnota 2 622 7112 741 8932 744 0952 814 6442 407 159
Rýchla likvidita I. stupeň 1,100,99260,93440,89110,5085
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,621,681,721,362,78
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,621,681,721,362,78
Služby 1 193 3991 123 0341 237 7121 333 3161 458 570
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 479 5934 619 4294 764 2574 833 0514 441 768
Spotreba materiálu… 1 568 8231 472 3591 346 4761 509 2531 869 693
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000014 87556 98399 09142 108
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 383 6006 320 7276 364 4506 888 4266 878 700
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 131 467110 094109 355129 8170,0000
Tržby z predaja tovaru 913 541925 474991 1451 159 4651 175 237
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 338 5925 285 1595 263 9505 599 1445 703 463
Účtovný cash flow 81 485-58 56612 817368 394646 981
Úročený dlh 0,000014 87556 98399 09142 108
Úrokové krytie 8,2410,2013,3813,762,22
Vlastné imanie 2 261 9202 179 2242 039 7272 670 7792 366 880
Všetky záväzky 2 217 6732 440 2052 724 5302 162 2722 074 225
Výsledok hospodárenia 131 492206 459350 486430 28082 192
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 131 492206 459350 486430 28082 192
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 87 124144 428251 931307 89850 395
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 144 428251 931307 89851 377-101 759
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 111 712184 157322 577397 45838 194
Zásoby 86 57389 28472 44370 759110 254
Záväzky 2 217 6732 440 2052 724 5302 162 2722 074 225
Záväzky z obchodného styku 412 263328 968356 205411 7850,0000
Zisk pred zdanením 111 712184 157322 577397 45838 194
Zmena EBIT 0,62270,58560,81344,24-1,66
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000054 685446,0038 0002 273
Účtovné závierky