I n t e r l i n k, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152012
Aktíva 697 286974 1901 054 117433 8410,0000
Bankové úvery 298 231586 842644 758100 4490,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,35800,41600,48382,070,0000
Bežné bankové úvery 298 231586 842644 758100 4490,0000
Časové rozlíšenie aktív 3 0883 9545 1494 3280,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,623,402,450,75150,0000
Celkové tržby 711 661707 1871 122 5821 091 3480,0000
Celkový dlh 431 212752 541748 529186 1400,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 363 662646 554661 99496 5820,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 9872 3886 7643 8670,0000
Čistý cash flow 599,00-4 3762 897-9 1460,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 64 481-56 115141 343137 8380,0000
Čistý zisk 44 930-76 890105 964104 1350,0000
Čistý zisk v minulom roku -76 890105 964104 13590 4940,0000
Cudzie zdroje -266 074-221 649-305 588-247 7010,0000
Daň z príjmov 4 7432 88030 79429 4830,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 88030 79429 48325 7580,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 7432 88030 79429 4830,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 8,6123,4511,3810,490,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,1113,2011,2210,240,0000
Doba obratu aktív 541,96507,99349,04145,930,0000
Doba obratu pohľadávok 8,6123,4511,3810,490,0000
Doba obratu zásob 133,82196,78152,70150,560,0000
Doba splácania záväzkov 43,0954,4824,2630,980,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 32,2835,6715,8020,340,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 33,7542,2011,5418,070,0000
EBIT v minulom roku -56 115141 343137 838120 7820,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 64 481-56 115141 343137 8380,0000
EBITDA 9 05461 539179 362167 1680,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 05461 539179 362167 1680,0000
Finančná páka 2,624,403,451,750,0000
Finančné účty 2 9872 3886 7643 8670,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3816-0,2275-0,2899-0,57090,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,38160,22750,28990,57090,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 485 05867 506202 737167 7550,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 68 41862 10024 0000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 11 08144 97334 37431 1780,0000
Krátkodobé záväzky 41 53268 41347 72360 4610,0000
Krytie dlhovej služby 0,61143,4439,1239,610,0000
Nákladové úroky 14 80817 8954 5854 2200,0000
Nákladové úroky v minulom roku 17 8954 5854 2204 5300,0000
Náklady na predaný tovar 424 480556 677796 221790 4250,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 351 769458 331717 863712 4220,0000
Neobežný majetok 551 163675 773707 514100 5980,0000
Obežný majetok 143 035294 463341 454328 9150,0000
Obrat aktív 0,67350,71851,052,500,0000
Obrat neobežného majetku 0,85201,041,5610,790,0000
Obrat obežného majetku 3,282,383,233,300,0000
Obrat zásob 2,731,852,392,420,0000
Odpisy 106 224115 56243 63222 8220,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 53 11257 78121 81611 4110,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 53 11257 78121 81611 4110,0000
Osobné náklady 83 007136 628148 289134 9260,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 7608 28311 32511 9130,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 766,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 32 53052 98922 70235 2760,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 151 15438 672149 596126 9570,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,840,95340,48450,45790,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,54371,052,062,180,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,23850,56821,591,870,0000
Pohľadávky z obchodného styku 10 43625 31233 87430 4380,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -444,2050,65-105,4827,080,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0405-0,24450,6318-2,170,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,52580,66610,63440,23150,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,61840,77250,71010,42910,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,623,402,450,75150,0000
Pridaná hodnota 45 130143 303306 089294 6680,0000
Primárna platobná neschopnosť 3,122,090,67021,160,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 47,6312,234,171,110,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 47,6312,234,171,110,0000
Služby 51 83773 46956 43656 6180,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 697 286974 1901 054 117433 8410,0000
Spotreba materiálu… 20 87424 87721 92221 3850,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 366 649648 942668 758100 4490,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 711 109707 1051 119 6601 091 3430,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 241 4997 12517 3506 2500,0000
Tržby z predaja tovaru 459 812688 2301 087 8141 069 2260,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 79811 75014 49615 8670,0000
Účtovný cash flow 599,00-4 3762 897-9 1460,0000
Úročený dlh 366 649648 942668 758100 4490,0000
Úrokové krytie 4,35-3,1430,8332,660,0000
Vlastné imanie 266 074221 649305 588247 7010,0000
Všetky záväzky 431 212752 541748 529186 1400,0000
Výsledok hospodárenia 72 831-46 898153 080150 5960,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 72 831-46 898153 080150 5960,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 44 930-76 890105 964104 1350,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -76 890105 964104 13590 4940,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 49 673-74 010136 758133 6180,0000
Zásoby 128 967247 102300 316293 8700,0000
Záväzky 431 212752 541748 529186 1400,0000
Záväzky z obchodného styku 32 53052 98922 70235 2760,0000
Zisk pred zdanením 49 673-74 010136 758133 6180,0000
Zmena EBIT -1,15-0,39701,031,140,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 71 4980,00000,00000,00000,0000