AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 15 772 77013 738 58212 623 21312 527 07111 472 162
Aktivácia 286 58842 2000,00000,00000,0000
Bankové úvery 2 356 757675 1720,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,041,121,651,922,35
Bežné bankové úvery 1 915 056675 1720,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 31 04826 19935 16543 09910 958
Časové rozlíšenie pasív 43 65452 84076 337119 184229 729
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,08430,0012-0,63670,28231,12
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,63250,42420,32620,34900,2611
Celkové tržby 24 623 93320 787 13517 561 44717 310 8560,0000
Celkový dlh 6 093 8414 076 0243 086 4263 209 8802 327 853
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 335 671377 383-294 577-1 691 140-2 447 037
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 31 449297 789294 5771 691 1402 447 037
Čistý cash flow -266 3403 212-1 396 563677 1802 447 037
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 89 287333 149359 358328 44459 518
Čistý zisk 19 295196 100262 444240 81952 132
Čistý zisk v minulom roku 196 100262 444240 81950 626524 443
Cudzie zdroje -9 635 275-9 609 718-9 460 450-9 198 007-8 914 580
Daň z príjmov 51 612124 73590 15683 1280,0000
Daň z príjmov v minulom roku 124 73590 15683 12845 3560,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 51 612124 73590 15683 1280,0000
Dlhodobé bankové úvery 441 7010,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 30 95220 42932 86810 09010 227
Dlhodobý dlh 441 7010,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 44,2137,0248,0846,1451,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 38,5036,8048,0645,2344,50
Doba obratu aktív 242,07250,51289,78273,44264,61
Doba obratu pohľadávok 44,6837,3948,8346,3651,84
Doba obratu zásob 2 951123 70720 52751 88998 382
Doba splácania záväzkov 3 890233 97734 007124 67557,66
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 48,4847,8150,3552,3550,22
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 599148 93922 37588 6520,0000
EBIT v minulom roku 333 149359 358328 444100 665536 576
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 89 287333 149359 358328 44459 518
EBITDA 2 192 5452 199 3921 563 4181 290 198954 759
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 192 5452 199 3921 563 4181 290 198954 759
Efektívna daňová sadzba 0,72790,38880,25570,25660,0000
Finančná páka 1,641,431,331,361,29
Finančné účty 31 449297 789294 5771 691 1402 447 037
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6109-0,6995-0,7494-0,7343-0,7771
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,61090,69950,74940,73430,7771
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 064 3822 369 2053 427 3192 079 912952 305
Krátkodobé finančné výpomoci 10 3630,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 2 880 4092 030 3022 094 3972 113 8412 237 501
Krátkodobé záväzky 3 158 9122 621 8282 193 3392 398 5502 177 408
Krytie dlhovej služby 35,3433,7618,8710,434,03
Materiál 678 900177 718113 992118 037122 653
Nákladové úroky 18 38012 3146 7584 4977 386
Nákladové úroky v minulom roku 12 3146 7584 4974 68312 133
Náklady na predaný tovar 18 602 88715 987 88613 352 35214 605 53813 591 406
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 296 3924 09023 5417 0223 528
Neobežný majetok 10 402 7579 977 6648 842 3247 670 6465 815 499
Obežný majetok 5 338 9653 734 7193 745 7244 813 3265 645 705
Obrat aktív 1,511,461,261,331,38
Obrat neobežného majetku 2,292,011,802,182,72
Obrat obežného majetku 4,455,364,243,472,80
Odpisy 2 163 5861 940 1661 706 8661 354 976847 077
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 081 793970 083853 433677 488847 077
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 081 793970 083853 433677 4880,0000
Osobné náklady 4 142 7712 943 2762 096 0421 802 1280,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 1132 3572 7532 4782 454
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 110 1141 668 9311 443 1041 705 5230,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 182 8812 136 2661 969 3101 595 795899 209
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,79980,73040,82270,85150,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 17,48985,27108,22301,380,1620
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,251,371,221,170,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,82140,82520,66990,67032,64
Pohľadávky z obchodného styku 2 508 3422 018 1152 093 7902 072 2481 929 270
Pohotová likvidita II. stupeň 0,57390,70281,071,531,95
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 36,18-2 9926,77-13,58-3,64
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -14,490,2608-206,65150,58331,31
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,63250,42420,32620,34900,2611
Pridaná hodnota 5 179 7524 029 7382 547 6712 116 3082 233 288
Primárna platobná neschopnosť 0,84120,82700,68920,82300,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00610,08890,12980,67171,02
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,781,851,972,492,44
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,781,851,972,492,44
Služby 2 706 0241 747 9201 553 1052 495 8872 307 699
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 15 772 77013 738 58212 623 21312 527 07111 472 162
Spotreba materiálu… 15 675 11514 547 36912 136 22111 905 29111 471 228
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 367 120675 1720,00000,00000,0000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 286 5880,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 24 223 11420 103 70916 833 35017 117 94215 824 694
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 440 47586 085933 327396 0960,0000
Tržby z predaja tovaru 411 2804 56925 8968 4284 068
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 23 371 35920 013 05515 874 12716 713 41815 820 626
Účtovný cash flow -266 3403 212-1 396 563677 1802 447 037
Úročený dlh 2 367 120675 1720,00000,00000,0000
Úrokové krytie 4,8627,0553,1873,048,06
Vlastné imanie 9 635 2759 609 7189 460 4509 198 0078 914 580
Všetky záväzky 6 093 8414 076 0243 086 4263 209 8802 327 853
Výnosy budúcich období dlhodobé 34 46843 6540,00000,0000229 729
Výnosy budúcich období krátkodobé 9 1869 18676 100119 1770,0000
Výsledok hospodárenia 100 990338 088360 959331 318107 682
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 100 990338 088360 959331 318107 682
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 19 295196 100262 444240 81952 132
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 196 100262 444240 81950 626524 443
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 70 907320 835352 600323 947110 747
Zásoby 2 396 1551 386 1991 323 882998 255950 940
Záväzky 6 093 8414 076 0243 086 4263 209 8802 327 853
Záväzky z obchodného styku 2 110 1141 668 9311 443 1041 705 5230,0000
Zisk pred zdanením 70 907320 835352 600323 947110 747
Zmena EBIT 0,26800,92711,093,260,1109
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -211 944269 293360 515-197 338191 049
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -211 944269 293360 515-197 338191 049
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 368 4447 223428 9200,00000,0000