TONUS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 118 978112 576107 82197 8920,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,801,851,922,170,0000
Časové rozlíšenie aktív 585,00640,00787,00696,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,261,191,100,86770,0000
Celkové tržby 140 021124 842148 676146 7760,0000
Celkový dlh 66 38461 28156 44845 4780,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -26 869-22 142-18 977-18 7600,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 26 86922 14218 97718 7600,0000
Čistý cash flow 4 7273 165217,004 7060,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 579705,00-80,00-1 391-1 031
Čistý zisk 1 299-255,00-1 040-2 351-1 031
Čistý zisk v minulom roku -255,00-1 040-2 351-213,001 399
Cudzie zdroje -52 594-51 295-51 373-52 4140,0000
Daň z príjmov 280,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 280,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 60,2675,2769,9547,770,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 57,7272,3167,4445,160,0000
Doba obratu aktív 310,40330,22265,43243,440,0000
Doba obratu pohľadávok 60,2675,2769,9547,770,0000
Doba obratu zásob 215,53232,06182,91185,550,0000
Doba splácania záväzkov 208,08220,60172,15141,470,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 172,35178,83138,18112,300,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 200,29208,22158,26129,740,0000
EBIT v minulom roku 705,00-80,00-1 391747,001 399
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 579705,00-80,00-1 391-1 031
EBITDA 2 7882 042939,0090,00501,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 7882 042939,0090,00501,00
Efektívna daňová sadzba 0,17731,36-12,00-0,69020,0000
Finančná páka 2,262,192,101,870,0000
Finančné účty 26 86922 14218 97718 7600,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4420-0,4556-0,4765-0,53540,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,44200,45560,47650,53540,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 582683,00-80,00-1 401-992,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,55530,54160,52060,46130,0000
Krátkodobé pohľadávky 23 09725 66028 41619 2100,0000
Krátkodobé záväzky 66 06460 96656 13045 1570,0000
Náklady na predaný tovar 126 628113 246132 937132 312153 169
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 115 883100 874119 012116 507136 766
Obežný majetok 118 393111 936107 03497 1960,0000
Obrat aktív 1,181,111,381,500,0000
Obrat obežného majetku 1,181,111,391,510,0000
Obrat zásob 1,691,572,001,970,0000
Osobné náklady 10 3239 24014 44014 0810,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 2061 3591 0191 4911 493
Ostatné záväzky z obchodného styku 63 59157 54451 60241 4140,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 299-255,00-1 040-2 351-1 031
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,77730,82600,94180,97350,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,291,211,061,030,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,291,211,061,030,0000
Pohľadávky z obchodného styku 22 12424 65227 39518 1600,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,76520,79460,85840,85630,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -11,13-16,21-236,74-11,140,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,55800,54440,52350,46460,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,261,191,100,86770,0000
Pridaná hodnota 13 28011 18615 33214 46414 357
Primárna platobná neschopnosť 2,872,331,882,280,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 23,8130,0160,12505,310,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 23,8130,0160,12505,310,0000
Služby 7 7879 97811 56313 75412 137
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 118 978112 576107 82197 8920,0000
Spotreba materiálu… 2 9582 3942 3622 0514 266
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 139 908124 432148 269146 776167 526
Tržby z predaja tovaru 139 353123 023144 773137 626167 526
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 555,001 4093 4969 1500,0000
Účtovný cash flow 4 7273 165217,004 7060,0000
Vlastné imanie 52 59451 29551 37352 4140,0000
Všetky záväzky 66 38461 28156 44845 4780,0000
Výsledok hospodárenia 2 7882 042939,0090,00501,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 7882 042939,0090,00501,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 299-255,00-1 040-2 351-1 031
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -255,00-1 040-2 351-213,001 399
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 579705,00-80,00-1 391-1 031
Zásoby 68 42764 13459 64159 2260,0000
Záväzky 66 38461 28156 44845 4780,0000
Záväzky z obchodného styku 63 59157 54451 60241 4140,0000
Zisk pred zdanením 1 579705,00-80,00-1 391-1 031
Zmena EBIT 2,24-8,810,0575-1,86-0,7370