IPV INŠTITÚT PRIEMYSELNEJ VÝCHOVY, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201520122011
Aktíva 29 25328 79133 7610,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000573,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2217-0,83870,01110,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 17,0727,14-12,710,00000,0000
Celkové tržby 47 97747 99949 6420,00000,0000
Celkový dlh 27 63427 76836 6450,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -359,00-858,00-514,000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 359,00858,00514,000,00000,0000
Čistý cash flow 359,00858,0032,000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 8825 428-8 0280,00000,0000
Čistý zisk 4 2583 842-9 6450,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 3 8421 23330,000,00000,0000
Cudzie zdroje -1 619-1 0232 8840,00000,0000
Daň z príjmov 1 1661 185967,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 185559,00368,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 1661 185967,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 35,1328,0368,360,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 6,650,322424,880,00000,0000
Doba obratu aktív 222,83221,04274,820,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 35,1328,0368,360,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 210,50213,18298,180,00000,0000
EBIT v minulom roku 5 4281 9921 2360,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 8825 428-8 0280,00000,0000
EBITDA 6 1275 724-7 0310,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 1275 724-7 0310,00000,0000
Finančná páka 18,0728,14-11,710,00000,0000
Finančné účty 359,00858,00514,000,00000,0000
Hrubá marža 0,59430,47510,35870,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 8825 428-8 0280,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,94470,96451,090,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 4 6123 6518 3980,00000,0000
Krátkodobé záväzky 27 63427 76836 6310,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 6143 0620,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 13,3814,27-10,820,00000,0000
Nákladové úroky 458,00401,00650,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 401,00200,00838,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 19 40424 74027 0340,00000,0000
Neobežný majetok 24 28224 28224 2760,00000,0000
Obežný majetok 4 9714 5098 9120,00000,0000
Obrat aktív 1,641,651,330,00000,0000
Obrat neobežného majetku 1,971,961,850,00000,0000
Obrat obežného majetku 9,6410,545,030,00000,0000
Osobné náklady 21 91317 34514 8260,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 245,00296,00997,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00003 8750,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 2583 842-9 6450,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 2,633,763,340,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 3,635,312,800,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,76860,76060,83260,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,301,311,200,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,301,311,200,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 873,0042,003 0560,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,51-1,1990,130,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,78382,140,04920,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,94470,96451,090,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 17,0727,14-12,710,00000,0000
Pridaná hodnota 28 51222 80317 8060,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,8572,901,270,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 2,633,763,340,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,514,85-5,210,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,514,85-5,210,00000,0000
Služby 16 14022 96323 1670,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 29 25328 79133 7610,00000,0000
Spotreba materiálu… 3 2641 7773 8670,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 47 91647 54344 8400,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 718,001 0961 1100,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 47 19846 44743 7300,00000,0000
Účtovný cash flow 359,00858,0032,000,00000,0000
Úrokové krytie 12,8413,54-12,350,00000,0000
Vlastné imanie 1 6191 023-2 8840,00000,0000
Všetky záväzky 27 63427 76836 6450,00000,0000
Výsledok hospodárenia 6 1275 724-7 0310,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 1275 724-7 0310,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 2583 842-9 6450,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 8421 23330,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 4245 027-8 6780,00000,0000
Záväzky 27 63427 76836 6450,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 1 6143 0623 8750,00000,0000
Zisk pred zdanením 5 4245 027-8 6780,00000,0000
Zmena EBIT 1,082,72-6,500,00000,0000