ÁČKO, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 802 1243 001 2013 073 3903 200 1763 369 867
Aktivácia 147 893122 064161 284133 301158 360
Bankové úvery 251 277473 385546 735616 057520 121
Bežná likvidita III. stupeň 0,70130,62250,57330,53710,4910
Bežné bankové úvery 251 277450 276517 026562 057520 121
Časové rozlíšenie aktív 10 90928 29315 81615 4729 234
Časové rozlíšenie pasív 86 58595 458105 467132 710154 971
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,808,949,9414,2337,01
Celkové tržby 3 061 6682 925 9053 009 6222 891 1590,0000
Celkový dlh 2 406 9362 613 3642 696 7152 866 0443 130 318
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 419 103648 598666 491713 197621 712
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 23 37415 98730 94442 86018 409
Čistý cash flow 7 387-14 957-11 91615 62318 409
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 38 45251 26599 486172 313-15 825
Čistý zisk 16 22421 17269 785126 018-49 073
Čistý zisk v minulom roku 21 17269 785126 018-9 174-73 656
Cudzie zdroje -308 603-292 379-271 208-201 422-84 578
Daň z príjmov 5 48010 1645 33817 9950,0000
Daň z príjmov v minulom roku 10 1645 33817 995-8 8160,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 48010 1645 33817 9950,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,000023 10929 70954 0000,0000
Dlhodobé pohľadávky 79 35175 32769 81465 89049 308
Dlhodobý dlh 0,000023 10929 70954 0000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 37,3142,9336,7640,6540,51
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,0242,3834,4240,5939,25
Doba obratu aktív 380,44416,27426,82448,69476,54
Doba obratu pohľadávok 48,0853,3846,4649,8947,48
Doba obratu zásob 1 6522 1631 1611 214959,56
Doba splácania záväzkov 2 0252 6141 4161 739158,01
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 73,3571,0474,1287,05109,79
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 3491 610920,441 1050,0000
EBIT v minulom roku 51 26599 486172 31313 867-53 613
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 38 45251 26599 486172 313-15 825
EBITDA 373 463379 879420 124472 160254 902
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 373 463379 879420 124472 160254 902
Finančná páka 9,0810,2611,3315,8939,84
Finančné účty 23 37415 98730 94442 86018 409
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 774 010736 670747 367775 212248 591
Krátkodobé finančné výpomoci 191 200191 200150 700140 000120 000
Krátkodobé pohľadávky 274 795309 496264 702289 950286 475
Krátkodobé záväzky 540 227512 206533 694620 898776 408
Krytie dlhovej služby 3,613,293,243,291,51
Materiál 165 020161 786149 712165 009220 479
Nákladové úroky 16 74819 92924 36328 30033 248
Nákladové úroky v minulom roku 19 92924 36328 30031 85720 043
Náklady na predaný tovar 1 457 6771 458 8411 462 3391 454 0221 646 755
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 97 36871 511137 600130 295174 012
Neobežný majetok 1 972 8912 148 3102 254 2822 352 4942 548 977
Obežný majetok 818 324824 598803 292832 210811 656
Obrat aktív 0,95940,87680,85520,81350,7659
Obrat neobežného majetku 1,361,221,171,111,01
Obrat obežného majetku 3,293,193,273,133,18
Odpisy 395 258379 952362 864341 616162 664
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 197 629189 976181 432170 808162 664
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 197 629189 976181 432170 8080,0000
Osobné náklady 1 042 911952 957907 386827 2170,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 1935 4105 3994 5086 325
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 50,0019,000,00000,000014,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 359 896315 345346 993394 5120,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 411 482401 124432 649467 634113 591
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,84760,81390,77820,71980,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 12,6416,378,478,820,5210
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,181,231,281,390,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,85560,87840,91790,98335,74
Pohľadávky z obchodného styku 265 280305 520247 869289 529277 526
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -41,7819,5522,76-12,89-4,59
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,4411-0,7505-0,48910,55200,5537
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,85900,87080,87740,89560,9289
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,808,949,9414,2337,01
Pridaná hodnota 1 230 4671 170 8631 165 9331 149 282934 365
Primárna platobná neschopnosť 1,361,031,401,360,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,05260,07240,25730,6256-0,5802
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,446,886,426,0712,28
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,446,886,426,0712,28
Služby 311 462292 193289 610188 249317 193
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 802 1243 001 2013 073 3903 200 1763 369 867
Spotreba materiálu… 1 202 1691 195 3371 235 6601 252 2151 302 244
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 442 477664 585697 435756 057640 121
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 890 7402 812 6182 794 5932 757 0842 581 120
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 202 345181 091166 321153 7800,0000
Tržby z predaja tovaru 148 847114 904158 427189 153213 740
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 539 5482 516 6232 469 8452 414 1512 367 380
Účtovný cash flow 7 387-14 957-11 91615 62318 409
Úročený dlh 442 477664 585697 435756 057640 121
Úrokové krytie 2,302,574,086,09-0,4760
Vlastné imanie 308 603292 379271 208201 42284 578
Všetky záväzky 2 406 9362 613 3642 696 7152 866 0443 130 318
Výnosy budúcich období dlhodobé 70 10982 35791 729103 227124 271
Výnosy budúcich období krátkodobé 16 47613 10113 73812 15011 702
Výsledok hospodárenia 42 82756 946105 180176 586-40 199
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 42 82756 946105 180176 586-40 199
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 16 22421 17269 785126 018-49 073
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 21 17269 785126 018-9 174-73 656
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 21 70431 33675 123144 013-80 504
Zásoby 440 804423 788437 832433 510457 464
Záväzky 2 406 9362 613 3642 696 7152 866 0443 130 318
Záväzky z obchodného styku 359 896315 345346 993394 5120,0000
Zisk pred zdanením 21 70431 33675 123144 013-80 504
Zmena EBIT 0,75010,51530,577412,430,2952
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 5 429-21 86439 247-16 564-11 666
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 5 429-21 86439 247-16 564-11 666
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 137 723124 072118 401107 738132 437
Účtovné závierky