ÁČKO, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 577 8562 802 1243 001 2013 073 3903 200 176
Aktivácia 140 460147 893122 064161 284133 301
Bankové úvery 140 463251 277473 385546 735616 057
Bežná likvidita III. stupeň 0,79990,70130,62250,57330,5371
Bežné bankové úvery 140 463251 277450 276517 026562 057
Časové rozlíšenie aktív 17 34610 90928 29315 81615 472
Časové rozlíšenie pasív 71 76886 58595 458105 467132 710
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,697,808,949,9414,23
Celkové tržby 3 117 0613 061 6682 925 9053 009 6222 891 159
Celkový dlh 2 217 6872 406 9362 613 3642 696 7152 866 044
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 293 718419 103648 598666 491713 197
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 38 74523 37415 98730 94442 860
Čistý cash flow 15 3717 387-14 957-11 91615 623
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 25 77138 45251 26599 486172 313
Čistý zisk 9 69416 22421 17269 785126 018
Čistý zisk v minulom roku 16 22421 17269 785126 018-9 174
Cudzie zdroje -288 401-308 603-292 379-271 208-201 422
Daň z príjmov 3 0745 48010 1645 33817 995
Daň z príjmov v minulom roku 5 48010 1645 33817 995-8 816
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 0745 48010 1645 33817 995
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,000023 10929 70954 000
Dlhodobé pohľadávky 82 17379 35175 32769 81465 890
Dlhodobý dlh 0,00000,000023 10929 70954 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 25,6437,3142,9336,7640,65
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 24,5536,0242,3834,4240,59
Doba obratu aktív 338,96380,44416,27426,82448,69
Doba obratu pohľadávok 36,4548,0853,3846,4649,89
Doba obratu zásob 1 1741 6522 1631 1611 214
Doba splácania záväzkov 1 2282 0252 6141 4161 739
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 60,9673,3571,0474,1287,05
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 875,331 3491 610920,441 105
EBIT v minulom roku 38 45251 26599 486172 31313 867
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 25 77138 45251 26599 486172 313
EBITDA 349 154373 463379 879420 124472 160
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 349 154373 463379 879420 124472 160
Finančná páka 8,949,0810,2611,3315,89
Finančné účty 38 74523 37415 98730 94442 860
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 709 220774 010736 670747 367775 212
Krátkodobé finančné výpomoci 192 000191 200191 200150 700140 000
Krátkodobé pohľadávky 195 007274 795309 496264 702289 950
Krátkodobé záväzky 463 595540 227512 206533 694620 898
Krytie dlhovej služby 4,123,613,293,243,29
Materiál 154 376165 020161 786149 712165 009
Nákladové úroky 13 00316 74819 92924 36328 300
Nákladové úroky v minulom roku 16 74819 92924 36328 30031 857
Náklady na predaný tovar 1 462 2391 457 6771 458 8411 462 3391 454 022
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 137 80297 36871 511137 600130 295
Neobežný majetok 1 801 5421 972 8912 148 3102 254 2822 352 494
Obežný majetok 758 968818 324824 598803 292832 210
Obrat aktív 1,080,95940,87680,85520,8135
Obrat neobežného majetku 1,541,361,221,171,11
Obrat obežného majetku 3,663,293,193,273,13
Odpisy 380 668395 258379 952362 864341 616
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 190 334197 629189 976181 432170 808
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 190 334197 629189 976181 432170 808
Osobné náklady 1 135 1531 042 911952 957907 386827 217
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 8764 1935 4105 3994 508
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 50,0050,0019,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 330 470359 896315 345346 993394 512
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 390 362411 482401 124432 649467 634
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,86650,84760,81390,77820,7198
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 9,5112,6416,378,478,82
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,151,181,231,281,39
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,86420,85560,87840,91790,9833
Pohľadávky z obchodného styku 186 706265 280305 520247 869289 529
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -18,76-41,7819,5522,76-12,89
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,180,4411-0,7505-0,48910,5520
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,86030,85900,87080,87740,8956
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,697,808,949,9414,23
Pridaná hodnota 1 309 9841 230 4671 170 8631 165 9331 149 282
Primárna platobná neschopnosť 1,771,361,031,401,36
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,03360,05260,07240,25730,6256
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,356,446,886,426,07
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,356,446,886,426,07
Služby 325 115311 462292 193289 610188 249
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 577 8562 802 1243 001 2013 073 3903 200 176
Spotreba materiálu… 1 140 6481 202 1691 195 3371 235 6601 252 215
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 332 463442 477664 585697 435756 057
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 140 4600,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 957 8692 890 7402 812 6182 794 5932 757 084
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 181 946202 345181 091166 321153 780
Tržby z predaja tovaru 224 072148 847114 904158 427189 153
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 551 8512 539 5482 516 6232 469 8452 414 151
Účtovný cash flow 15 3717 387-14 957-11 91615 623
Úročený dlh 332 463442 477664 585697 435756 057
Úrokové krytie 1,982,302,574,086,09
Vlastné imanie 288 401308 603292 379271 208201 422
Všetky záväzky 2 217 6872 406 9362 613 3642 696 7152 866 044
Výnosy budúcich období dlhodobé 57 86270 10982 35791 729103 227
Výnosy budúcich období krátkodobé 13 90616 47613 10113 73812 150
Výsledok hospodárenia 29 70042 82756 946105 180176 586
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 29 70042 82756 946105 180176 586
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 69416 22421 17269 785126 018
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 16 22421 17269 785126 018-9 174
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 12 76821 70431 33675 123144 013
Zásoby 443 043440 804423 788437 832433 510
Záväzky 2 217 6872 406 9362 613 3642 696 7152 866 044
Záväzky z obchodného styku 330 470359 896315 345346 993394 512
Zisk pred zdanením 12 76821 70431 33675 123144 013
Zmena EBIT 0,67020,75010,51530,577412,43
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 866,005 429-21 86439 247-16 564
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 866,005 429-21 86439 247-16 564
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 120 732137 723124 072118 401107 738
Účtovné závierky