Slovryb, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 981 6431 825 2561 852 5201 722 8821 804 188
Aktivácia 0,00000,00004 9334 2652 553
Bankové úvery 107 000131 000155 000179 000169 464
Bežná likvidita III. stupeň 1,091,461,170,96060,7362
Bežné bankové úvery 24 00024 00024 00024 000169 464
Časové rozlíšenie aktív 8 4928 3185 1334 9215 207
Časové rozlíšenie pasív 169 665189 146213 618241 896294 475
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,99640,90531,151,261,68
Celkové tržby 2 918 0082 877 2702 682 9892 454 9910,0000
Celkový dlh 904 363777 412877 304824 802946 171
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -84 159-169 164-183 801-28 162150 928
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 191 159300 164338 801207 16218 536
Čistý cash flow -109 005-38 637131 63929 20618 536
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 132 645184 147197 723132 06034 723
Čistý zisk 90 960133 565141 38088 77127 765
Čistý zisk v minulom roku 133 565141 38088 77170 43110 634
Cudzie zdroje -907 615-858 698-761 598-656 184-563 542
Daň z príjmov 31 47639 23243 09229 3070,0000
Daň z príjmov v minulom roku 39 23243 09229 30717 6400,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 31 47639 23243 09229 3070,0000
Dlhodobé bankové úvery 83 000107 000131 000155 0000,0000
Dlhodobé pohľadávky 150,00100,00100,00100,00100,00
Dlhodobý dlh 83 000107 000131 000155 0000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 19,3021,2620,8523,9565,24
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 17,2818,7518,7623,9428,80
Doba obratu aktív 248,06240,04252,65252,74324,36
Doba obratu pohľadávok 19,3221,2720,8623,9765,26
Doba obratu zásob 1 0531 1091 238816,501 185
Doba splácania záväzkov 1 2281 0121 5981 113178,40
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 79,0556,7274,7677,56124,79
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 590,41516,78700,24481,800,0000
EBIT v minulom roku 184 147197 723132 060103 20418 779
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 132 645184 147197 723132 06034 723
EBITDA 379 263413 809420 974333 674142 352
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 379 263413 809420 974333 674142 352
Finančná páka 2,182,132,432,633,20
Finančné účty 191 159300 164338 801207 16218 536
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 376 686412 113423 152336 697137 197
Krátkodobé pohľadávky 154 212161 671152 866163 270362 893
Krátkodobé záväzky 631 469431 275548 126528 676694 115
Krytie dlhovej služby 2,112,061,861,310,4732
Materiál 99 66870 574141 89491 24672 663
Nákladové úroky 10 20911 35013 25113 9826 958
Nákladové úroky v minulom roku 11 35013 25113 98215 1338 145
Náklady na predaný tovar 1 822 2581 695 4561 677 4231 630 1431 374 607
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 187 640155 569125 188173 398143 474
Neobežný majetok 1 086 055882 292931 074959 541951 585
Obežný majetok 887 096934 646916 313758 420847 396
Obrat aktív 1,471,521,441,441,13
Obrat neobežného majetku 2,683,152,872,592,13
Obrat obežného majetku 3,292,972,923,282,40
Odpisy 244 086227 542223 038201 73891 132
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 122 043113 771111 519100 86991 132
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 122 043113 771111 519100 8690,0000
Osobné náklady 819 268769 786681 992622 3470,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 5772 5602 5542 6695 155
Ostatné záväzky z obchodného styku 303 519220 261240 170228 8850,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 335 046361 107364 418290 509118 897
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,74910,71280,68280,72540,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 5,836,947,984,950,4617
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,331,401,461,380,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,031,081,101,047,19
Pohľadávky z obchodného styku 138 009142 559137 531163 218160 199
Pohotová likvidita II. stupeň 0,42890,72960,63230,47240,3339
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8,3322,22-5,79-22,47-30,40
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -10,68-3,409,932,092,66
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,45640,42590,47360,47870,5244
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,99640,90531,151,261,68
Pridaná hodnota 1 093 6201 079 946998 858857 956655 633
Primárna platobná neschopnosť 2,201,551,751,400,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,381,882,082,476,65
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,381,882,082,476,65
Služby 249 041242 843227 920226 316231 740
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 981 6431 825 2561 852 5201 722 8821 804 188
Spotreba materiálu… 1 366 8261 373 9571 281 8821 158 0041 044 919
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 107 000131 000155 000179 000169 464
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 915 8782 775 8342 678 6472 490 9452 030 240
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000432,002 3662 8460,0000
Tržby z predaja tovaru 291 898251 976206 987251 550219 525
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 623 9802 523 4262 469 2942 236 5491 810 715
Účtovný cash flow -109 005-38 637131 63929 20618 536
Úročený dlh 107 000131 000155 000179 000169 464
Úrokové krytie 12,9916,2214,929,454,99
Vlastné imanie 907 615858 698761 598656 184563 542
Všetky záväzky 904 363777 412877 304824 802946 171
Výnosy budúcich období dlhodobé 151 774169 605189 147213 660261 848
Výnosy budúcich období krátkodobé 17 83119 54124 47128 02132 021
Výsledok hospodárenia 135 177186 699200 259134 76750 512
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 135 177186 699200 259134 76750 512
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 90 960133 565141 38088 77127 765
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 133 565141 38088 77170 43110 634
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 122 436172 797184 472118 07838 266
Zásoby 541 575472 711424 546387 888465 867
Záväzky 904 363777 412877 304824 802946 171
Záväzky z obchodného styku 303 519220 261240 170228 8850,0000
Zisk pred zdanením 122 436172 797184 472118 07838 266
Zmena EBIT 0,72030,93131,501,281,85
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -18 75176 913-47 366-76 69042 973
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -18 75176 913-47 366-76 69042 973
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000043,0015,00708,00
Účtovné závierky