ARCH.EKO - Atelier architektúry, urbanizmu a ekológie, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 8 3256 1537 37114 68023 932
Bežná likvidita III. stupeň 1,550,77731,132,561,91
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,902,62-5,29-1,54-1,83
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,93260,65220,59662,391,59
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,15-4,129,060,65171,20
Celkové tržby 39 48536 47548 24043 76846 421
Celkový dlh 5 6808 1226 6385 79213 064
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 022-5 163-3 881-13 690-19 931
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 0225 1633 88113 69019 931
Čistý cash flow 5 0225 1633 88113 69019 931
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 6266 0059 39115 07915 796
Čistý zisk 5 9894 6627 36411 75212 965
Čistý zisk v minulom roku 4 6627 36411 75212 9653 670
Cudzie zdroje -2 6451 969-733,00-8 888-10 868
Daň z príjmov 1 6371 3432 0273 3272 831
Daň z príjmov v minulom roku 1 3432 0273 3272 831513,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 6371 3432 0273 3272 831
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 30,539,9126,418,2631,46
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 30,319,8716,548,2231,44
Doba obratu aktív 76,9661,5755,77122,42188,17
Doba obratu pohľadávok 30,539,9126,418,2631,46
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 49,7879,2149,2247,8798,46
EBIT v minulom roku 6 0059 39115 07915 7964 183
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 6266 0059 39115 07915 796
EBITDA 7 3876 1179 47415 11715 874
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 3876 1179 47415 11715 874
Finančná páka 3,15-3,1210,061,652,20
Finančné účty 5 0225 1633 88113 69019 931
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,31770,3200-0,0994-0,6055-0,4541
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,3177-0,32000,09940,60550,4541
Hrubá marža 0,73100,70660,59610,75130,7425
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 6266 0059 39115 07915 796
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,64681,290,88250,39100,5232
Krátkodobé pohľadávky 3 303990,003 490990,004 001
Krátkodobé záväzky 5 3857 9166 5055 74012 522
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 0801 5221 2523 7348 172
Náklady na predaný tovar 10 62010 70119 48610 88511 954
Obežný majetok 8 3256 1537 37114 68023 932
Obrat aktív 4,745,936,542,981,94
Obrat obežného majetku 4,745,936,542,981,94
Osobné náklady 21 26919 13919 02917 57018 276
Ostatné náklady na finančnú činnosť 100,00112,0083,0038,0078,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 339,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 9894 6627 36411 75212 965
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 2,26-2,3710,051,321,19
Podiel EBIT k aktívam 0,91600,97591,271,030,6600
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,91600,97591,271,030,6600
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 2,59-3,4110,841,691,38
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,60320,83910,52650,93260,8328
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,73680,74260,66180,53430,5302
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,361,351,511,871,89
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,361,351,511,871,89
Pohľadávky z obchodného styku 3 279986,002 186986,003 998
Pohotová likvidita II. stupeň 1,550,77731,132,561,91
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,52670,3814-0,1889-0,6492-0,5453
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,68231,320,90060,39460,5459
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,15-4,129,060,65171,20
Pridaná hodnota 28 86525 77428 75432 88334 467
Primárna platobná neschopnosť 0,63431,540,57273,792,04
Rentabilita aktív, ROA 0,71940,75770,99910,80050,5417
Rentabilita vlastného imania, ROE 2,26-2,3710,051,321,19
Rýchla likvidita I. stupeň 0,93260,65220,59662,391,59
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,76891,330,70070,38310,8230
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,76891,330,70070,38310,8230
Služby 10 34810 41016 78410 20511 188
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 3256 1537 37114 68023 932
Spotreba materiálu… 272,00291,002 702680,00766,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 39 48536 47548 24043 76846 421
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 39 48536 47548 24043 76846 421
Účtovný cash flow 5 0225 1633 88113 69019 931
Vlastné imanie 2 645-1 969733,008 88810 868
Všetky záväzky 5 6808 1226 6385 79213 064
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 2,260,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 7 3876 1179 47415 11715 874
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 3876 1179 47415 11715 874
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 9894 6627 36411 75212 965
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 6627 36411 75212 9653 670
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 6266 0059 39115 07915 796
Záväzky 5 6808 1226 6385 79213 064
Záväzky z obchodného styku 2 0801 5221 2523 7348 172
Zisk pred zdanením 7 6266 0059 39115 07915 796
Zmena EBIT 1,270,63940,62280,95463,78