ARCH.EKO - Atelier architektúry, urbanizmu a ekológie, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 6 1537 37114 68023 93213 324
Bežná likvidita III. stupeň 0,77731,132,561,910,8571
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000121,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,62-5,29-1,54-1,833,55
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,65220,59662,391,590,7359
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -4,129,060,65171,20-5,13
Celkové tržby 36 47548 24043 76846 4210,0000
Celkový dlh 8 1226 6385 79213 06416 548
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 163-3 881-13 690-19 931-11 440
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 1633 88113 69019 93111 440
Čistý cash flow 5 1633 88113 69019 93111 440
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 0059 39115 07915 796-3 150
Čistý zisk 4 6627 36411 75212 965-3 150
Čistý zisk v minulom roku 7 36411 75212 9653 6702 292
Cudzie zdroje 1 969-733,00-8 888-10 8683 224
Daň z príjmov 1 3432 0273 3272 8310,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 0273 3272 831513,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 3432 0273 3272 8310,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 9,9126,418,2631,4623,37
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,8716,548,2231,4422,39
Doba obratu aktív 61,5755,77122,42188,17176,61
Doba obratu pohľadávok 9,9126,418,2631,4623,37
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000439,32
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 79,2149,2247,8798,46206,06
EBIT v minulom roku 9 39115 07915 7964 1832 292
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 0059 39115 07915 796-3 150
EBITDA 6 1179 47415 11715 874-3 086
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 1179 47415 11715 874-3 086
Finančná páka -3,1210,061,652,20-4,13
Finančné účty 5 1633 88113 69019 93111 440
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,3200-0,0994-0,6055-0,45410,2420
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,32000,09940,60550,4541-0,2420
Hrubá marža 0,70660,59610,75130,74250,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 0059 39115 07915 796-3 150
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,290,88250,39100,52321,17
Krátkodobé pohľadávky 990,003 490990,004 0011 763
Krátkodobé záväzky 7 9166 5055 74012 52215 546
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 5221 2523 7348 1720,0000
Náklady na predaný tovar 10 70119 48610 88511 95412 916
Obežný majetok 6 1537 37114 68023 93213 203
Obrat aktív 5,936,542,981,942,07
Obrat obežného majetku 5,936,542,981,942,09
Osobné náklady 19 13919 02917 57018 2760,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 112,0083,0038,0078,0064,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 6627 36411 75212 965-3 150
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -2,3710,051,321,190,9770
Podiel EBIT k aktívam 0,97591,271,030,6600-0,2364
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,97591,271,030,6600-0,2364
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -3,4110,841,691,381,42
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,83910,52650,93260,83280,8586
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,74260,66180,53430,53020,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,13
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,351,511,871,890,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,351,511,871,890,0000
Pohľadávky z obchodného styku 986,002 186986,003 9981 689
Pohotová likvidita II. stupeň 0,77731,132,561,910,8571
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,3814-0,1889-0,6492-0,54530,2818
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,320,90060,39460,54591,24
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -4,129,060,65171,20-5,13
Pridaná hodnota 25 77428 75432 88334 46714 621
Primárna platobná neschopnosť 1,540,57273,792,040,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,75770,99910,80050,5417-0,2364
Rentabilita vlastného imania, ROE -2,3710,051,321,190,9770
Rýchla likvidita I. stupeň 0,65220,59662,391,590,7359
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,330,70070,38310,8230-5,36
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,330,70070,38310,8230-5,36
Služby 10 41016 78410 20511 18812 419
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 1537 37114 68023 93213 324
Spotreba materiálu… 291,002 702680,00766,00497,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 36 47548 24043 76846 42127 537
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 36 47548 24043 76846 42127 537
Účtovný cash flow 5 1633 88113 69019 93111 440
Vlastné imanie -1 969733,008 88810 868-3 224
Všetky záväzky 8 1226 6385 79213 06416 548
Výsledok hospodárenia 6 1179 47415 11715 874-3 086
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 1179 47415 11715 874-3 086
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 6627 36411 75212 965-3 150
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 36411 75212 9653 6702 292
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 0059 39115 07915 796-3 150
Záväzky 8 1226 6385 79213 06416 548
Záväzky z obchodného styku 1 5221 2523 7348 1720,0000
Zisk pred zdanením 6 0059 39115 07915 796-3 150
Zmena EBIT 0,63940,62280,95463,78-1,37