Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 95 559 11493 313 20292 685 58190 728 28391 468 044
Aktivácia 430 067624 833418 774443 945925 039
Bankové úvery 3 313 6253 059 0853 426 5452 690 8553 600 944
Bežné bankové úvery 1 995 4601 195 4601 017 4602 690 8553 432 473
Časové rozlíšenie aktív 153 159172 200310 484310 194346 023
Časové rozlíšenie pasív 13 935 21311 471 31010 897 25910 288 05010 060 670
Celkové tržby 23 118 03523 456 00522 010 71720 917 45619 502 705
Celkový dlh 10 541 14110 382 26010 695 2489 460 2109 873 987
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 985 6302 127 7162 692 7692 625 9373 543 442
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 327 995931 369733 77664 91857 502
Čistý cash flow -603 374197 593668 8587 4162 676
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 276 431433 960318 562290 902631 617
Čistý zisk 116 496253 319176 889132 793253 447
Čistý zisk v minulom roku 253 319176 889132 793253 447143 365
Cudzie zdroje -71 082 760-71 459 632-71 093 074-70 980 023-71 533 387
Daň z príjmov 96 509121 64442 92428 530216 257
Daň z príjmov v minulom roku 121 64442 92428 530216 257332 876
Daň z príjmov z bežnej činnosti 96 509121 64442 92428 530216 257
Dlhodobé bankové úvery 1 318 1651 863 6252 409 0850,0000168 471
Dlhodobý dlh 1 318 1651 863 6252 409 0850,0000168 471
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 57,7532,4656,4238,2238,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 39,2229,9443,1934,4730,00
Doba obratu aktív 2 0071 9141 9011 9232 107
Doba obratu pohľadávok 57,7532,4656,4238,2238,07
Doba obratu zásob 2 1752 3895 7133 1581 635
Doba splácania záväzkov 5 2195 16617 68210 3894 716
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 51,5948,3254,5550,0145,15
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3 5233 88813 7638 2603 493
EBIT v minulom roku 433 960318 562290 902631 617635 477
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 276 431433 960318 562290 902631 617
EBITDA 3 423 8544 050 4823 658 3763 243 6693 255 625
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 423 8544 050 4823 658 3763 243 6693 255 625
Finančná páka 1,341,311,301,281,28
Finančné účty 327 995931 369733 77664 91857 502
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7439-0,7658-0,7670-0,7823-0,7821
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,74390,76580,76700,78230,7821
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 783 5574 406 7384 443 2454 753 0714 278 533
Krátkodobé pohľadávky 2 750 0961 582 5622 751 3981 803 5591 652 499
Krátkodobé záväzky 2 456 5892 355 5122 660 3752 359 8941 959 801
Materiál 66 37658 20465 69893 31942 261
Nákladové úroky 63 42658 99798 749129 579161 913
Nákladové úroky v minulom roku 58 99798 749129 579161 913159 236
Náklady na predaný tovar 14 272 06713 459 10612 622 59512 670 76211 030 186
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 171 815166 42154 91682 909151 681
Neobežný majetok 91 303 99989 538 03988 030 39187 832 19688 732 505
Obežný majetok 4 101 9563 602 9634 344 7062 585 8932 389 516
Obrat obežného majetku 4,244,944,106,666,63
Odpisy 3 395 1143 737 1793 537 5873 210 7672 999 770
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 524 2011 924 5311 855 9061 578 1391 430 118
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 870 9131 812 6481 681 6811 632 6281 569 652
Osobné náklady 6 195 5086 153 6185 831 0624 911 3864 311 804
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 8294 86228 88421 45125 508
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000041,0083,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 658 4171 772 8232 070 7511 876 3461 451 688
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 511 6103 990 4983 714 4763 343 5603 253 217
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,991,421,131,080,8956
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 18,0926,0694,2754,9131,74
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,50180,70470,88780,92701,12
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,32410,43840,55260,56060,6584
Pohľadávky z obchodného styku 1 867 4491 459 6812 106 4241 626 7191 302 286
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 117,81-361,65-106,29-9 571-26 731
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -9,513,356,770,05720,0165
Pridaná hodnota 3 108 7344 336 2505 176 7444 552 8864 814 274
Primárna platobná neschopnosť 0,88811,210,98311,151,11
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,082,562,922,923,03
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,082,562,922,923,03
Služby 13 180 17812 564 25711 585 91111 246 85510 348 912
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 95 559 11493 313 20292 685 58190 728 28391 468 044
Spotreba materiálu… 1 315 7141 538 8461 564 1681 783 6311 628 192
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 313 6253 059 0853 426 5452 690 8553 600 944
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 430 0670,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 18 064 45117 975 44218 206 37017 989 09916 368 661
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 683 266180 559406 856765 385524 208
Tržby z predaja tovaru 191 476187 62360 60588 944159 622
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 17 189 70917 607 26017 738 90917 134 77015 684 831
Účtovný cash flow -603 374197 593668 8587 4162 676
Úročený dlh 3 313 6253 059 0853 426 5452 690 8553 600 944
Úrokové krytie 4,367,363,232,243,90
Vlastné imanie 71 082 76071 459 63271 093 07470 980 02371 533 387
Všetky záväzky 10 541 14110 382 26010 695 2489 460 2109 873 987
Výnosy budúcich období dlhodobé 13 701 73711 268 57010 673 66710 103 8429 863 817
Výnosy budúcich období krátkodobé 233 476202 500222 779183 879193 412
Výsledok hospodárenia 283 260438 827347 414312 269657 122
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 283 260438 827347 414312 269657 122
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 116 496253 319176 889132 793253 447
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 253 319176 889132 793253 447143 365
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 213 005374 963219 813161 323469 704
Zásoby 1 023 8651 089 032859 532717 416679 515
Záväzky 10 541 14110 382 26010 695 2489 460 2109 873 987
Záväzky z obchodného styku 1 658 4171 772 8232 070 7511 876 3461 451 688
Zisk pred zdanením 213 005374 963219 813161 323469 704
Zmena EBIT 0,63701,361,100,46060,9939
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -34 427185 585163 626-1 312173 560
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -34 427185 585163 626-1 312173 560
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 428 74655 035180 231486 018122 941
Účtovné závierky