ALUPLAST s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 106 8042 732 1392 564 9262 784 2103 032 290
Aktivácia 0,00000,00002 0100,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,842,172,572,011,89
Časové rozlíšenie aktív 5 4215 8885 5083 6153 652
Časové rozlíšenie pasív 53 83184 684115 536146 393181 308
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,48840,1242-0,0005-0,69330,3958
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,77290,63860,48830,63110,6828
Celkové tržby 4 031 6093 995 5954 932 2095 054 0403 916 629
Celkový dlh 894 9701 031 775803 6091 020 6411 156 748
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 008 291-1 400 222-1 295 111-1 295 381-1 864 026
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 008 2911 400 2221 295 1111 295 3811 864 026
Čistý cash flow -391 931105 111-270,00-568 645388 571
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 288 422131 447254 660146 426108 607
Čistý zisk 246 608113 494200 358119 17477 491
Čistý zisk v minulom roku 113 494200 358119 17477 4912 959
Cudzie zdroje -1 158 003-1 615 680-1 645 781-1 617 176-1 694 234
Daň z príjmov 41 81417 95354 30227 25231 116
Daň z príjmov v minulom roku 17 95354 30227 25231 1165 340
Daň z príjmov z bežnej činnosti 41 81417 95354 30227 25231 116
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 18,5622,0625,5120,4121,44
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 14,4716,7823,7317,2019,90
Doba obratu aktív 196,16264,78195,67220,21293,93
Doba obratu pohľadávok 18,5622,0625,5120,4121,44
Doba obratu zásob 1 40311 109366,511 0796 106
Doba splácania záväzkov 3 09724 4511 1392 30654 480
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 74,7282,0245,3064,8795,17
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 35815 204684,791 54230 244
EBIT v minulom roku 131 447254 660146 426108 6078 299
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 288 422131 447254 660146 426108 607
EBITDA 748 671655 252710 171526 540471 244
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 748 671655 252710 171526 540471 244
Finančná páka 1,821,691,561,721,79
Finančné účty 1 008 2911 400 2221 295 1111 295 3811 864 026
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5496-0,5914-0,6416-0,5808-0,5587
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,54960,59140,64160,58080,5587
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 837 521923 5121 004 9221 174 971686 001
Krátkodobé pohľadávky 199 316227 647334 348258 087221 190
Krátkodobé záväzky 802 542846 340593 775820 196981 835
Krytie dlhovej služby 13,917,746,153,602,60
Materiál 205 942258 078125 297140 64184 873
Náklady na predaný tovar 2 397 7152 297 0993 087 3162 946 1922 413 433
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 94 59212 634190 343129 8356 578
Neobežný majetok 530 156713 855738 829843 388833 377
Obežný majetok 1 571 2272 012 3961 820 5891 937 2072 195 261
Obrat aktív 1,861,381,871,661,24
Obrat neobežného majetku 7,395,286,485,474,52
Obrat obežného majetku 2,491,872,632,381,72
Obrat zásob 0,26010,03290,99590,33830,0598
Odpisy 358 912419 992375 948343 292304 030
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 179 456209 996187 974171 646152 015
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 179 456209 996187 974171 646152 015
Osobné náklady 1 047 0311 083 4141 167 1041 338 5081 012 707
Ostatné náklady na finančnú činnosť 906,00488,00637,00723,00668,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00002 244177,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 611 126526 130356 934548 414540 913
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 605 520533 486576 306462 466381 521
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,47860,51250,50490,46530,6147
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,68210,72980,69820,79570,7460
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 16,23117,508,7812,96206,37
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,471,371,431,261,34
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,090,98751,081,001,03
Pohľadávky z obchodného styku 155 387173 133311 040217 424205 349
Pohotová likvidita II. stupeň 1,421,752,311,611,80
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,95-15,376 0952,84-4,36
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,77290,63860,48830,63110,6828
Pridaná hodnota 1 535 0581 484 5431 671 5381 682 2321 357 501
Primárna platobná neschopnosť 3,933,041,152,522,65
Rýchla likvidita I. stupeň 1,181,501,831,341,60
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,201,571,131,942,45
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,201,571,131,942,45
Služby 137 432110 647146 809126 646144 463
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 106 8042 732 1392 564 9262 784 2103 032 290
Spotreba materiálu… 2 199 9492 232 4122 718 3282 767 1322 265 390
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 965 0713 900 6144 932 2434 938 2613 873 142
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 44 878134 374147 694323 455107 624
Tržby z predaja tovaru 162 76520 190233 702153 0677 654
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 757 4283 746 0504 550 8474 461 7393 757 864
Účtovný cash flow -391 931105 111-270,00-568 645388 571
Vlastné imanie 1 158 0031 615 6801 645 7811 617 1761 694 234
Všetky záväzky 894 9701 031 775803 6091 020 6411 156 748
Výnosy budúcich období dlhodobé 22 97353 82684 678146 393146 308
Výnosy budúcich období krátkodobé 30 85830 85830 8580,000035 000
Výsledok hospodárenia 289 328131 351255 826141 603100 077
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 289 328131 351255 826141 603100 077
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 246 608113 494200 358119 17477 491
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 113 494200 358119 17477 4912 959
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 288 422131 447254 660146 426108 607
Zásoby 363 620384 527191 130383 739110 045
Záväzky 894 9701 031 775803 6091 020 6411 156 748
Záväzky z obchodného styku 611 126526 278357 112548 414545 062
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00000,00004 149
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,0000148,00178,000,00000,0000
Zisk pred zdanením 288 422131 447254 660146 426108 607
Zmena EBIT 2,190,51621,741,3513,09
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 34 25858 594-33 84677 4212 998
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 34 25858 594-33 84677 4212 998
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 145 309238 283226 091365 100174 761
Účtovné závierky