Agrodružstvo Mutné,družstvo

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 231 305231 831232 0170,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,091,091,090,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 25,5028,8324,570,00000,0000
Celkový dlh 222 577224 060222 9430,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 88 77489 04989 0440,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 430,00155,00160,000,00000,0000
Čistý cash flow 430,00155,00160,000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -491,00-488,00-146,000,00000,0000
Čistý zisk -491,00-1 448-146,000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -441,00-441,00-441,000,00000,0000
Cudzie zdroje -8 728-7 771-9 0740,00000,0000
Daň z príjmov 0,0000960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000308 3650,00000,0000
EBIT v minulom roku -441,00-441,00-441,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -491,00-488,00-146,000,00000,0000
EBITDA -491,00-488,00-146,000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -491,00-488,00-146,000,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,0000-1,970,00000,00000,0000
Finančná páka 26,5029,8325,570,00000,0000
Finančné účty 430,00155,00160,000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -491,00-488,00-146,000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,53170,53690,53160,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 89 20489 20489 2040,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 125 735126 536126 7170,00000,0000
Krátkodobé záväzky 122 980124 463123 3460,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 83 45483 9770,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 491,00488,00146,000,00000,0000
Obežný majetok 231 305231 831232 0170,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -491,00-1 448-146,000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-1,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 124 993125 823125 9330,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,59460,59290,59690,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -20,30-50,14-56,710,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,96230,96650,96090,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 25,5028,8324,570,00000,0000
Pridaná hodnota -491,00-488,00-146,000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,66770,66740,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -453,31-459,14-1 5270,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -453,31-459,14-1 5270,00000,0000
Služby 491,00488,00146,000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 231 305231 831232 0170,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 89 20489 20489 2040,00000,0000
Účtovný cash flow 430,00155,00160,000,00000,0000
Úročený dlh 89 20489 20489 2040,00000,0000
Vlastné imanie 8 7287 7719 0740,00000,0000
Všetky záväzky 222 577224 060222 9430,00000,0000
Výsledok hospodárenia -491,00-488,00-146,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -491,00-488,00-146,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -491,00-1 448-146,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -441,00-441,00-441,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -491,00-488,00-146,000,00000,0000
Zásoby 105 140105 140105 1400,00000,0000
Záväzky 222 577224 060222 9430,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 83 45483 9770,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -491,00-488,00-146,000,00000,0000
Zmena EBIT 1,111,110,33110,00000,0000