A P I A G R A s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 5 241 5394 532 5153 891 7685 009 7652 287 052
Bežná likvidita III. stupeň 2,112,671,631,221,08
Časové rozlíšenie aktív 26 90722 82622 45123 07617 005
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,06180,05960,3922-0,8684-1,36
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,83880,54401,052,894,41
Celkové tržby 11 431 58311 511 67415 021 03616 530 6100,0000
Celkový dlh 2 390 9481 596 8861 992 3263 720 4491 864 628
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -856 594-680 333-855 154-1 600 021-573 518
Čistá hodnota zákazky 178 2790,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 856 594680 333855 1541 600 021573 518
Čistý cash flow 176 261-174 821-744 8671 119 612573 518
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 170 3181 335 2391 935 611905 36017 972
Čistý zisk 918 8021 060 6841 506 258704 86517 380
Čistý zisk v minulom roku 1 060 6841 506 258704 867173 5672 229
Cudzie zdroje -2 850 591-2 935 629-1 899 442-1 289 316-422 424
Daň z príjmov 250 966274 555429 353200 4950,0000
Daň z príjmov v minulom roku 274 555429 353200 49545 6960,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 250 966274 555429 353200 4950,0000
Dlhodobé pohľadávky 8 1507 1594 1430,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 113,7692,9847,1858,5356,66
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 100,9279,4740,5158,5564,52
Doba obratu aktív 168,30144,2294,74110,88109,11
Doba obratu pohľadávok 114,0293,2147,2858,5356,66
Doba obratu zásob 0,00000,00000,000020 809756,31
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000407 356102,22
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 72,4246,9946,3180,7586,36
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000289 7070,0000
EBIT v minulom roku 1 335 2391 935 611905 362219 5153 458
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 170 3181 335 2391 935 611905 36017 972
EBITDA 1 605 8491 741 3262 294 6921 110 55487 639
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 605 8491 741 3262 294 6921 110 55487 639
Finančná páka 1,841,542,053,895,41
Finančné účty 856 594680 333855 1541 600 021573 518
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5438-0,6477-0,4881-0,2574-0,1847
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,54380,64770,48810,25740,1847
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 611 2791 736 0162 313 1591 145 97878 420
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,43030,32590,48880,72820,7915
Krátkodobé pohľadávky 3 543 0532 922 2481 938 2262 644 4231 187 658
Krátkodobé záväzky 2 255 4731 476 9871 902 1633 648 3431 810 284
Krytie dlhovej služby 2 9200,00000,00000,0000148,04
Materiál 299 444313 796293 522186 371119 378
Nákladové úroky 550,000,00000,00000,0000592,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000252,001 229
Náklady na predaný tovar 8 270 2258 436 15511 363 37013 126 9786 464 145
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00003 26983 604
Neobežný majetok 484 055574 865778 272555 874335 637
Obežný majetok 4 730 5773 934 8243 091 0454 430 8151 934 410
Obrat aktív 2,172,533,853,293,35
Obrat neobežného majetku 23,4819,9619,2729,6722,80
Obrat obežného majetku 2,402,924,853,723,96
Odpisy 433 798414 496360 174225 576114 794
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 216 899207 248180 087112 788114 794
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 216 899207 248180 087112 7880,0000
Osobné náklady 1 698 1211 492 5471 475 0851 336 6120,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 7365 3106 8678 21811 423
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00002 204
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 607 5121 183 2841 205 0372 594 6640,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 352 6001 475 1801 866 432930 441132 174
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,32230,36130,79300,54670,0411
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,39190,43700,97290,66500,0377
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,54820,49170,40630,39730,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00001 0290,1836
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,822,032,462,520,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,451,591,982,1510,34
Pohľadávky z obchodného styku 3 143 1382 497 6511 663 9822 645 4071 352 344
Pohotová likvidita II. stupeň 1,962,451,481,170,9823
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -16,1716,792,55-1,15-0,7365
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 320,470,00000,00000,0000968,78
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,45620,35230,51190,74260,8153
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,83880,54401,052,894,41
Pridaná hodnota 3 097 6383 035 3623 630 2743 364 4991 186 785
Primárna platobná neschopnosť 0,56820,47380,72420,98080,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,32230,36130,79300,54670,0411
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,490,91710,86823,3521,28
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,490,91710,86823,3521,28
Služby 1 959 0191 907 4143 415 4033 407 5101 504 852
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 241 5394 532 5153 891 7685 009 7652 287 052
Spotreba materiálu… 6 323 2546 540 0297 947 9679 716 1994 875 689
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 11 373 44611 471 51715 006 31117 509 1167 650 930
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,0000995 8180,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 5830,000012 66721 8210,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,000016 52449 701
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 367 86311 471 51714 993 64416 474 9537 601 229
Účtovný cash flow 176 261-174 821-744 8671 119 612573 518
Úrokové krytie 2 1280,00000,00000,000030,36
Vlastné imanie 2 850 5912 935 6291 899 4421 289 316422 424
Všetky záväzky 2 390 9481 596 8861 992 3263 720 4491 864 628
Výsledok hospodárenia 1 177 6341 326 8301 947 185895 325-27 155
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 177 6341 326 8301 947 185895 325-27 155
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 918 8021 060 6841 506 258704 86517 380
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 060 6841 506 258704 867173 5672 229
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 169 7681 335 2391 935 611905 36028 920
Zásoby 322 780325 084293 522186 371173 234
Záväzky 2 390 9481 596 8861 992 3263 720 4491 864 628
Záväzky z obchodného styku 1 785 7911 183 2841 205 0372 594 6640,0000
Zisk pred zdanením 1 169 7681 335 2391 935 611905 36028 920
Zmena EBIT 0,87650,68982,144,125,20
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 12 04811 2880,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 12 04811 2880,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000011 4740,0000