FREYTAG, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 8934 1173 2502 1913 494
Bežná likvidita III. stupeň 2,392,722,571,423,23
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2727-0,6483-0,4486-0,3702-0,0187
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,38011,110,70490,15650,0416
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,71740,58220,63652,370,4486
Celkové tržby 23 24118 21720 05718 9330,0000
Celkový dlh 2 0441 5151 2641 5401 082
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 660-3 883-2 196-1 305-45,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 6603 8832 1961 30545,00
Čistý cash flow 777,001 687891,00241,0045,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 247,001 5751 2961 281-4 807
Čistý zisk 247,00615,00336,00321,00-4 807
Čistý zisk v minulom roku 615,00336,00321,00-1 122-6 523
Cudzie zdroje -2 849-2 602-1 986-651,00-2 412
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,664,690,00002,6263,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,664,690,00002,6263,16
Doba obratu aktív 76,8482,4959,1442,2463,99
Doba obratu pohľadávok 3,664,690,00002,6263,16
Doba obratu zásob 0,00000,0000125,85587,450,0000
Doba splácania záväzkov 120,78161,69150,921 20616,22
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 32,1030,3523,0029,6919,81
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 96,973,31-2,63332,100,0000
EBIT v minulom roku 1 5751 2961 281-1 122-6 523
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 247,001 5751 2961 281-4 807
EBITDA 515,001 6492 0311 427-4 424
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 515,001 6492 0311 427-4 424
Efektívna daňová sadzba 0,00000,60950,74070,74940,0000
Finančná páka 1,721,581,643,371,45
Finančné účty 4 6603 8832 1961 30545,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5823-0,6320-0,6111-0,2971-0,6903
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,58230,63200,61110,29710,6903
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 443,001 5751 9461 281-4 568
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,41770,36800,38890,70290,3097
Krátkodobé pohľadávky 233,00234,000,0000136,003 449
Krátkodobé záväzky 2 0441 5151 2641 5401 082
Materiál 0,00000,00001 054750,000,0000
Náklady na predaný tovar 22 82416 56818 35117 50624 355
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 1773 4203 057466,00998,00
Obežný majetok 4 8934 1173 2502 1913 494
Obrat aktív 4,754,426,178,645,70
Obrat obežného majetku 4,754,426,178,645,70
Obrat zásob 0,00000,00002,900,62130,0000
Odpisy 196,000,0000650,000,0000239,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 98,000,0000325,000,0000239,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 98,000,0000325,000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 72,0074,0085,00146,00144,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 64131,00-22,00424,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 443,00615,00986,00321,00-4 568
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,08670,23640,16920,4931-1,99
Podiel EBIT k aktívam 0,05050,38260,39880,5847-1,38
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,05050,38260,39880,5847-1,38
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,08670,60530,65261,97-1,99
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,95240,94320,67570,59560,0129
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,06750,48220,55813,06-0,1816
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,130,00002,620,0000-18,51
Pohľadávky z obchodného styku 233,00234,000,0000136,003 449
Pohotová likvidita II. stupeň 2,392,721,740,93573,23
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,67-1,54-2,23-2,70-53,60
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,41770,36800,38890,70290,3097
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,71740,58220,63652,370,4486
Pridaná hodnota 417,001 6491 7061 427-4 424
Primárna platobná neschopnosť 7,040,13250,00003,120,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,05050,14940,10340,1465-1,38
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,08670,23640,16920,4931-1,99
Rýchla likvidita I. stupeň 2,282,561,740,84740,0416
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,970,91870,62241,08-0,2446
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,970,91870,62241,08-0,2446
Služby 3 7652 003991,001 5771 369
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 8934 1173 2502 1913 494
Spotreba materiálu… 12 88211 14514 30315 46321 988
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 23 24118 21720 05718 93319 931
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000867,001 335
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 23 24118 21720 05718 06618 596
Účtovný cash flow 777,001 687891,00241,0045,00
Vlastné imanie 2 8492 6021 986651,002 412
Všetky záväzky 2 0441 5151 2641 5401 082
Výsledok hospodárenia 319,001 6491 3811 427-4 663
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 319,001 6491 3811 427-4 663
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 247,00615,00336,00321,00-4 807
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 615,00336,00321,00-1 122-6 523
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 247,001 5751 2961 281-4 807
Zásoby 0,00000,00001 054750,000,0000
Záväzky 2 0441 5151 2641 5401 082
Záväzky z obchodného styku 1 64131,00-22,00424,000,0000
Zisk pred zdanením 247,001 5751 2961 281-4 807
Zmena EBIT 0,15681,221,01-1,140,7369