Adler Slovensko s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 038 5591 088 5951 016 527947 298782 558
Aktivácia 0,00002 5870,00000,00001 750
Bankové úvery 0,00000,00000,000032 26518 953
Bežná likvidita III. stupeň 3,373,075,945,005,10
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,000012 94918 953
Časové rozlíšenie aktív 4 6572 3232 2593 7163 463
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8816-1,290,93511,072,10
Celkové tržby 1 713 5511 807 8671 753 8791 682 4270,0000
Celkový dlh 124 269173 901143 688138 98278 574
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -80 391-180 913-369 539-250 530-69 330
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 80 391180 913369 539282 79588 283
Čistý cash flow -100 522-188 62686 74493 71588 283
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 71149 61283 67193 232-3 223
Čistý zisk -402,0041 85464 52363 939-3 226
Čistý zisk v minulom roku 41 85464 52363 93940 3943 247
Cudzie zdroje -914 290-914 694-872 839-808 316-703 984
Daň z príjmov 3 4916 53617 40428 1990,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 53617 40428 19912 5400,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 4916 53617 40428 1990,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,000019 3160,0000
Dlhodobé pohľadávky 200 000200 000536,00536,000,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,000019 3160,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 37,8931,2415,3222,5729,99
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,2529,1413,0122,4229,94
Doba obratu aktív 232,41223,98216,63207,82204,40
Doba obratu pohľadávok 82,6572,3915,4322,6929,99
Doba obratu zásob 49,9242,6940,5543,8047,26
Doba splácania záväzkov 43,8455,4334,9634,2515,04
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 25,5229,9719,7719,1610,97
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 21,1224,998,505,670,0000
EBIT v minulom roku 49 61283 67193 23253 7433 249
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 71149 61283 67193 232-3 223
EBITDA 59 812101 97863 101148 00062 994
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 59 812101 97863 101148 00062 994
Efektívna daňová sadzba 1,130,13510,21240,30610,0000
Finančná páka 1,141,191,161,171,11
Finančné účty 80 391180 913369 539282 79588 283
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8803-0,8403-0,8586-0,8533-0,8996
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88030,84030,85860,85330,8996
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 67 939120 65786 381166 77459 769
Krátkodobé pohľadávky 169 331151 82371 879102 887114 814
Krátkodobé záväzky 114 018145 66092 76887 32942 008
Krytie dlhovej služby 96,1683,4536,18135,2820 998
Materiál 3 773389,00456,00393,00566,00
Nákladové úroky 622,001 2221 7441 0943,00
Nákladové úroky v minulom roku 1 2221 7441 094809,002,00
Náklady na predaný tovar 1 275 5171 316 2001 235 1781 165 3721 017 920
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 949 312959 113968 643930 565806 450
Neobežný majetok 454 333441 354464 712445 691471 582
Obežný majetok 579 569644 918549 556497 891307 513
Obrat aktív 1,571,631,681,761,79
Obrat neobežného majetku 3,594,023,693,732,96
Obrat obežného majetku 2,812,753,123,344,54
Obrat zásob 7,318,559,008,337,72
Odpisy 61 14262 214-9 30363 21854 260
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 30 57131 107-45 95931 60954 260
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 57131 10736 65631 6090,0000
Osobné náklady 386 751389 108382 707378 3770,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 501,00449,00742,000,00003 225
Ostatné záväzky z obchodného styku 24 91531 23422 56514 4490,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 60 740104 06855 220127 15751 034
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,090,85210,80270,75760,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,37450,47610,49220,53670,3722
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,91921,171,251,320,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,79381,011,281,136,99
Pohľadávky z obchodného styku 166 445141 62461 050102 176114 609
Pohotová likvidita II. stupeň 2,232,304,783,883,39
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,104,85-10,06-8,63-7,97
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -161,61-154,3649,7485,6629 428
Pridaná hodnota 355 516456 659476 769499 433379 487
Rýchla likvidita I. stupeň 0,70511,243,982,821,45
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,081,712,280,93911,25
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,081,712,280,93911,25
Služby 242 737179 589170 652159 241139 501
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 038 5591 088 5951 016 527947 298782 558
Spotreba materiálu… 83 468180 08595 88375 56673 719
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,000032 26518 953
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 635 3471 783 5221 724 7471 673 1521 397 407
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 3149 56412 0119 3870,0000
Tržby z predaja tovaru 1 612 0701 750 2521 684 0891 634 0091 390 011
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 18 96323 70628 64729 7567 396
Účtovný cash flow -100 522-188 62686 74493 71588 283
Úročený dlh 0,00000,00000,000032 26518 953
Úrokové krytie 5,9740,6047,9885,22-1 074
Vlastné imanie 914 290914 694872 839808 316703 984
Všetky záväzky 124 269173 901143 688138 98278 574
Výsledok hospodárenia 2 98449 32884 41594 1698 656
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 98449 32884 41594 1698 656
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -402,0041 85464 52363 939-3 226
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 41 85464 52363 93940 3943 247
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 08948 39081 92792 1385 436
Zásoby 129 847112 182107 602111 673104 416
Záväzky 124 269173 901143 688138 98278 574
Záväzky z obchodného styku 54 93365 67622 56514 4490,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 30 01834 4420,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 3 08948 39081 92792 1385 436
Zmena EBIT 0,07480,59290,89741,73-0,9920
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000078,00