Slovenská banská, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 13 876 96111 533 51612 365 92711 303 3500,0000
Aktivácia 193 5930,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,601,531,728,770,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 353 168855 982647 819732 8390,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,86510,82740,71200,09890,0000
Celkové tržby 16 861 61214 893 56916 096 83819 444 4880,0000
Celkový dlh 6 436 5835 222 1525 142 9501 017 5280,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 413 881-2 579 599-4 164 999-3 463 6620,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 413 8812 579 5994 164 9993 463 6620,0000
Čistý cash flow 1 834 282-1 585 400701 337174 2720,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 442 5087 012 0548 267 62412 194 2000,0000
Čistý zisk 6 665 3815 536 3956 448 0509 510 8550,0000
Čistý zisk v minulom roku 5 536 3956 448 0509 510 8557 892 3820,0000
Cudzie zdroje -7 440 378-6 311 364-7 222 977-10 285 8220,0000
Daň z príjmov 1 777 1271 475 6591 819 5742 683 3450,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 475 6591 819 5742 683 3452 231 8260,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 777 1271 475 6591 819 5742 683 3450,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 72,6090,7472,5254,630,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 70,0280,6664,3052,670,0000
Doba obratu aktív 307,63284,34282,17213,450,0000
Doba obratu pohľadávok 72,6090,7472,5254,630,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 138,63123,64112,7515,930,0000
EBIT v minulom roku 7 012 0548 267 62412 194 20010 124 2080,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 442 5087 012 0548 267 62412 194 2000,0000
EBITDA 9 765 0958 307 0699 634 09413 521 8640,0000
EBITDA marža 0,57910,55780,59850,69540,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 765 0958 307 0699 634 09413 521 8640,0000
Finančná páka 1,871,831,711,100,0000
Finančné účty 4 413 8812 579 5994 164 9993 463 6620,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5362-0,5472-0,5841-0,91000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,53620,54720,58410,91000,0000
Hrubá marža 0,77380,77620,79910,83960,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 801 5238 312 4639 663 26913 552 4330,0000
Krátkodobé pohľadávky 3 275 1073 680 5413 178 3022 892 7840,0000
Krátkodobé záväzky 6 253 3655 015 1474 941 164843 7260,0000
Materiál 270 055226 027229 376129 3040,0000
Náklady na predaný tovar 3 416 6243 244 1513 133 9163 003 1410,0000
Neobežný majetok 3 840 9453 845 1313 877 8463 901 8560,0000
Obežný majetok 8 682 8486 832 4037 840 2626 668 6550,0000
Obrat aktív 1,191,281,291,710,0000
Obrat neobežného majetku 4,293,854,134,950,0000
Obrat obežného majetku 1,902,172,042,900,0000
Odpisy 1 338 8661 297 1781 311 0401 341 9780,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 669 433648 589655 520670 9890,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 669 433648 589655 520670 9890,0000
Osobné náklady 3 916 7543 873 4633 852 0663 441 8990,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 7941 3751 8551 4670,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000409,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 146 708337 111168 512113 9750,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 004 2476 833 5737 759 09010 852 8330,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,89580,87720,89270,92470,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,60840,60800,66861,080,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,60840,60800,66861,080,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,111,081,111,170,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,332,983,344,740,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,482,242,493,410,0000
Pohľadávky z obchodného styku 3 158 6813 271 7142 817 7852 788 9220,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,451,421,628,400,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,063,98-10,30-59,020,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,86510,82740,71200,09890,0000
Pridaná hodnota 13 048 30911 560 94712 862 24416 325 1740,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,48030,48000,52140,84140,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,89580,87720,89270,92470,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,70580,51440,84294,110,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,65910,62860,53380,07530,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,65910,62860,53380,07530,0000
Služby 1 692 2141 236 0751 245 2891 081 6250,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 13 876 96111 533 51612 365 92711 303 3500,0000
Spotreba materiálu… 2 101 9782 086 7281 973 3072 021 6550,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 484 04414 808 27816 011 67519 344 3330,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19 1113 18015 51516 0180,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 16 464 93314 805 09815 996 16019 328 3150,0000
Účtovný cash flow 1 834 282-1 585 400701 337174 2720,0000
Vlastné imanie 7 440 3786 311 3647 222 97710 285 8220,0000
Všetky záväzky 6 436 5835 222 1525 142 9501 017 5280,0000
Výsledok hospodárenia 8 445 3407 013 0718 266 36912 188 8720,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 445 3407 013 0718 266 36912 188 8720,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 665 3815 536 3956 448 0509 510 8550,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 536 3956 448 0509 510 8557 892 3820,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 442 5087 012 0548 267 62412 194 2000,0000
Zásoby 993 860572 263496 961312 2090,0000
Záväzky 6 436 5835 222 1525 142 9501 017 5280,0000
Záväzky z obchodného styku 146 708337 111168 512113 9750,0000
Zisk pred zdanením 8 442 5087 012 0548 267 62412 194 2000,0000
Zmena EBIT 1,200,84810,67801,200,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 183 97578 65284 680100 1390,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 183 97578 65284 680100 1390,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000072 2007 0320,0000