NDŽ s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 042 1163 257 0183 360 5473 091 4583 170 591
Aktivácia 5 0956 1685 5545 64416 487
Bežná likvidita III. stupeň 3,923,974,444,354,67
Časové rozlíšenie aktív 28 89818 65519 62012 92216 910
Časové rozlíšenie pasív 1 743126,0088,00113,005 440
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,15080,0219-0,05050,39541,20
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,46600,51980,62650,60480,6083
Celkové tržby 5 134 1875 328 9565 560 7115 804 3250,0000
Celkový dlh 966 4881 113 8951 294 3331 165 0801 197 117
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -391 757-446 876-438 740-456 083-373 973
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 391 757446 876438 740456 083373 973
Čistý cash flow -55 1198 136-17 343129 349373 973
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 166 676125 544623 115342 219149 735
Čistý zisk 122 88876 871514 223243 25696 244
Čistý zisk v minulom roku 76 871514 223243 256104 97668 020
Cudzie zdroje -2 073 885-2 142 997-2 066 126-1 926 265-1 968 034
Daň z príjmov 26 62623 21881 36569 9720,0000
Daň z príjmov v minulom roku 23 21881 36569 97227 5150,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 26 62623 21881 36569 9720,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,0000143,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 99,6594,61100,7085,2584,82
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 81,3373,2483,2467,1266,06
Doba obratu aktív 328,29335,83344,17303,21273,72
Doba obratu pohľadávok 99,6594,61100,7085,2784,82
Doba obratu zásob 161,57165,23155,03157,81140,31
Doba splácania záväzkov 626,91674,28634,12612,4741,16
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 39,4438,3135,1832,0926,96
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 446,80449,79456,52351,410,0000
EBIT v minulom roku 125 544623 115342 219172 348133 746
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 166 676125 544623 115342 219149 735
EBITDA 638 825811 712984 237891 5872 871 263
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 638 825811 712984 237891 5872 871 263
Finančná páka 1,471,521,631,601,61
Finančné účty 391 757446 876438 740456 083373 973
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6817-0,6580-0,6148-0,6231-0,6207
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,68170,65800,61480,62310,6207
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 070 6564 346 9814 913 0914 994 7572 861 673
Krátkodobé pohľadávky 923 454917 598983 301869 203982 497
Krátkodobé záväzky 365 514371 551343 549327 161312 309
Krytie dlhovej služby 37,2231,8935,7630,7553,68
Materiál 72 86361 72463 02260 41177 378
Nákladové úroky 17 16225 45527 52728 99153 491
Nákladové úroky v minulom roku 25 45527 52728 99139 85765 726
Náklady na predaný tovar 1 876 9491 917 1131 894 1052 169 6942 752 767
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 212 809201 127197 748194 971284 806
Neobežný majetok 1 603 8061 782 8421 834 8931 668 8091 687 728
Obežný majetok 1 409 4121 455 5211 506 0341 409 7271 465 953
Obrat aktív 1,111,091,061,201,33
Obrat neobežného majetku 2,111,991,942,232,51
Obrat obežného majetku 2,402,432,372,642,88
Obrat zásob 2,262,212,352,312,60
Odpisy 846 0981 003 074925 722847 684489 705
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 423 049501 537462 861423 842489 705
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 423 049501 537462 861423 8420,0000
Osobné náklady 1 155 6981 155 5491 034 665965 3950,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 0034 6814 0974 1909 590
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00001 9150,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 256 843243 928243 442187 6760,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 968 9861 079 9451 439 9451 090 940585 949
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,76770,71210,61960,62210,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 7,078,078,447,960,5327
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,301,401,611,610,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,75200,75180,85180,85593,01
Pohľadávky z obchodného styku 753 672710 269812 771684 306765 183
Pohotová likvidita II. stupeň 3,663,724,204,094,32
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 37,63-263,40119,13-14,89-5,26
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3,210,3196-0,63004,466,99
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,46600,51980,62650,60480,6083
Pridaná hodnota 1 505 3851 622 8161 669 8361 551 7481 475 220
Rýchla likvidita I. stupeň 1,071,201,281,391,18
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,511,371,321,310,4169
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,511,371,321,310,4169
Služby 691 657722 206727 891790 993831 975
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 042 1163 257 0183 360 5473 091 4583 170 591
Spotreba materiálu… 977 578999 948974 0201 189 3741 652 473
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 5 0950,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 100 7515 309 9045 532 4555 775 1224 227 987
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00002 9960,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 718 4171 769 9751 965 5182 053 6800,0000
Tržby z predaja tovaru 282 554273 746265 543270 322403 735
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 099 7803 266 1833 298 3983 451 1203 824 252
Účtovný cash flow -55 1198 136-17 343129 349373 973
Úrokové krytie 9,714,9322,6411,802,80
Vlastné imanie 2 073 8852 142 9972 066 1261 926 2651 968 034
Všetky záväzky 966 4881 113 8951 294 3331 165 0801 197 117
Výsledok hospodárenia 115 366120 814364 931337 457162 248
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 115 366120 814364 931337 457162 248
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 122 88876 871514 223243 25696 244
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 76 871514 223243 256104 97668 020
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 149 514100 089595 588313 228126 561
Zásoby 94 20191 04783 99384 298109 483
Záväzky 966 4881 113 8951 294 3331 165 0801 197 117
Záväzky z obchodného styku 260 503247 847247 329187 7110,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,000035,000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 3 6603 9193 8870,00000,0000
Zisk pred zdanením 149 514100 089595 588313 228126 561
Zmena EBIT 1,330,20151,821,991,12
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 395 7781 457 7991 659 1021 760 1262 219 310
Účtovné závierky