DETOX s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 843 4955 154 7354 815 3714 647 4064 825 052
Aktivácia 170 419159 506173 703194 49815 356
Bankové úvery 175 030315 022455 014595 006307 234
Bežná likvidita III. stupeň 1,181,130,97171,110,7837
Bežné bankové úvery 139 992139 992139 992139 992307 234
Časové rozlíšenie aktív 32 45129 31527 21828 78831 848
Časové rozlíšenie pasív 241 048330 366461 341271 570505 644
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,52400,80770,78420,71930,7057
Celkové tržby 7 872 7327 249 5746 473 0776 486 4760,0000
Celkový dlh 1 582 5422 155 5741 913 6581 830 7481 787 006
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -182 924-177 606244 716129 916418 380
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 357 954492 628210 298465 09034 748
Čistý cash flow -134 674282 330-254 792366 36734 748
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 892 957613 150481 880621 419381 116
Čistý zisk 694 299453 771362 103466 819359 613
Čistý zisk v minulom roku 453 771362 103466 819417 300357 684
Cudzie zdroje -3 019 905-2 668 795-2 440 372-2 545 088-2 532 402
Daň z príjmov 191 983141 702101 337139 2100,0000
Daň z príjmov v minulom roku 141 702101 337139 210125 3310,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 191 983141 702101 337139 2100,0000
Dlhodobé bankové úvery 35 038175 030315 022455 0140,0000
Dlhodobý dlh 35 038175 030315 022455 0140,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 58,0464,1564,8353,2078,85
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 56,8262,8760,7651,3674,24
Doba obratu aktív 236,35277,45295,34284,75368,11
Doba obratu pohľadávok 58,0464,1564,8353,2078,85
Doba obratu zásob 57,4757,2777,8488,65335,10
Doba splácania záväzkov 514,65431,34531,65562,7795,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 51,3964,1452,7858,1971,08
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 285,26243,06362,28220,420,0000
EBIT v minulom roku 613 150481 880621 419558 860418 845
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 892 957613 150481 880621 419381 116
EBITDA 1 900 6191 666 7671 463 7781 460 0681 118 698
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 900 6191 666 7671 463 7781 460 0681 118 698
Finančná páka 1,601,931,971,831,91
Finančné účty 357 954492 628210 298465 09034 748
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6235-0,5177-0,5068-0,5476-0,5248
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,62350,51770,50680,54760,5248
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 984 6901 779 3731 661 9401 597 2831 114 526
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,0000145 894
Krátkodobé pohľadávky 1 189 3041 191 8641 057 029868 2281 033 529
Krátkodobé záväzky 1 053 1431 191 605860 552949 772931 655
Krytie dlhovej služby 7,674,793,055,092,12
Materiál 34 85833 38352 90265 415235 511
Nákladové úroky 6 67517 67718 44015 39021 503
Nákladové úroky v minulom roku 17 67718 44015 39016 22961 161
Náklady na predaný tovar 4 634 5714 330 1523 852 6393 929 1323 506 344
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 746 9041 008 333590 808616 004415 382
Neobežný majetok 3 146 1793 282 7223 394 8263 135 6893 343 571
Obežný majetok 1 664 8651 842 6981 393 3271 482 9291 449 633
Obrat aktív 1,541,321,241,280,9915
Obrat neobežného majetku 2,382,071,751,901,43
Obrat obežného majetku 4,493,684,274,023,30
Obrat zásob 6,356,374,694,121,09
Odpisy 1 023 6681 081 8141 013 496855 064535 575
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 511 834540 907506 748427 532535 575
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 511 834540 907506 748427 5320,0000
Osobné náklady 1 497 8981 350 2041 237 0271 127 6220,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 1674 3725 6864 9274 172
Ostatné záväzky z obchodného styku 583 724671 474586 407372 0020,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 717 9671 535 5851 375 5991 321 883895 188
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,52650,55090,58950,55600,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,812,433,553,290,3570
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,901,821,701,800,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,131,010,93241,022,39
Pohľadávky z obchodného styku 1 164 4831 168 099990 629838 222973 164
Pohotová likvidita II. stupeň 1,101,030,88551,000,5819
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 22,42-9,459,58-6,95-72,88
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -20,1815,97-13,8223,811,62
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,52400,80770,78420,71930,7057
Pridaná hodnota 2 845 2292 451 0862 098 4772 027 9481 277 910
Primárna platobná neschopnosť 0,50130,57480,59200,44380,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,83261,291,311,251,60
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,83261,291,311,251,60
Služby 3 240 4352 854 0722 771 2492 427 9511 971 246
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 843 4955 154 7354 815 3714 647 4064 825 052
Spotreba materiálu… 791 248660 487649 1871 040 3601 192 821
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 175 030315 022455 014595 006453 128
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 524 4196 839 7276 053 0406 028 1514 784 254
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 44 61958 489101 92471 0710,0000
Tržby z predaja tovaru 895 1661 224 962789 105786 347605 942
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 584 6345 556 2765 162 0115 170 7334 178 312
Účtovný cash flow -134 674282 330-254 792366 36734 748
Úročený dlh 175 030315 022455 014595 006453 128
Úrokové krytie 133,7834,6926,1340,3817,72
Vlastné imanie 3 019 9052 668 7952 440 3722 545 0882 532 402
Všetky záväzky 1 582 5422 155 5741 913 6581 830 7481 787 006
Výnosy budúcich období dlhodobé 165 101241 048331 009159 188372 847
Výnosy budúcich období krátkodobé 75 94789 318130 332112 382132 797
Výsledok hospodárenia 897 811617 028487 249626 022487 627
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 897 811617 028487 249626 022487 627
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 694 299453 771362 103466 819359 613
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 453 771362 103466 819417 300357 684
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 886 282595 473463 440606 029462 973
Zásoby 117 607158 206126 000149 611381 356
Záväzky 1 582 5422 155 5741 913 6581 830 7481 787 006
Záväzky z obchodného styku 583 724671 474586 407372 0020,0000
Zisk pred zdanením 886 282595 473463 440606 029462 973
Zmena EBIT 1,461,270,77551,110,9099
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -26 40333 234-15 098-39 31557 749
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -26 40333 234-15 098-39 31557 749
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 23 75926 41464 95750 05395 496
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Vývoj,výroba,vypracovávanie podkladov k projektovej dokumentácií,..
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených..
Upratovacie práce
Keramická výroba
Prípravné práce k realizácii stavby
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Reklamné a marketingové služby
Vedenie účtovníctva
Odborná príprava v oblasti enviromentálneho manažérstva a auditu
Čistiace služby
Činnosť vodohospodára
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy
Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších..
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
Výroba a odbyt chemických produktov vrátane jedov a výbušnín
Managering montážnych prác na zariadeniach a priemyselných prevádzkových..
Prenájom hnuteľných vecí
Nákup a predaj zvlášť nebezpečných jedov
Konštrukčné práce a poradenská činnosť pre odbor strojárstva aq chémie
Chemicko-fyzikálna analýza tuhých,kvapalných a plynných zmesí
Poradenská činnosť v oblasti nebezpečných odpadov
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. .