A L F A AUTOŠKOLA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 13 77516 4777 2638 8386 938
Bežná likvidita III. stupeň 3,166,17-257,4855,261,20
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2984-0,69200,2466-0,5587-0,5429
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,62413,5061,0829,281,20
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,60590,28280,18080,16320,7237
Celkové tržby 16 92519 14816 96617 2980,0000
Celkový dlh 5 1973 6321 1201 2402 913
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 500-14 060-5 171-6 698-2 185
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 50014 0605 1716 6982 185
Čistý cash flow -2 5608 889-1 5274 2452 185
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 03710 3972 0264 366-423,00
Čistý zisk 3 9798 2481 5463 839-423,00
Čistý zisk v minulom roku 8 2481 5463 839-267,001 818
Cudzie zdroje -8 578-12 845-6 193-7 598-4 025
Daň z príjmov 1 0582 149480,00527,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 149480,00527,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 0582 149480,00527,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 826,00826,00826,00826,004 753
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 31,2630,3327,2427,730,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,2630,3327,2427,730,0000
Doba obratu aktív 297,16314,09156,25186,49272,01
Doba obratu pohľadávok 49,0846,0745,0145,16186,34
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000140,53
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 88,4948,36-0,53783,0671,27
EBIT v minulom roku 10 3972 0264 366213,001 818
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 03710 3972 0264 366-423,00
EBITDA 5 14410 5022 1174 450-112,00
EBITDA marža 0,30390,54850,12480,25730,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 14410 5022 1174 450-112,00
Finančná páka 1,611,281,171,161,72
Finančné účty 11 50014 0605 1716 6982 185
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6227-0,7796-0,8527-0,8597-0,5801
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,62270,77960,85270,85970,5801
Hrubá marža 0,68210,70470,56800,65420,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 04210 3972 0264 366-410,00
Krátkodobé pohľadávky 1 4491 5911 2661 3140,0000
Krátkodobé záväzky 4 1022 537-25,00145,001 818
Náklady na predaný tovar 5 3755 6557 3295 9814 722
Obežný majetok 13 77516 4777 2638 8386 938
Obrat aktív 1,231,162,341,961,34
Obrat obežného majetku 1,231,162,341,961,34
Osobné náklady 5 0321 6176 1465 6370,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 112,00105,0091,0084,00298,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 9798 2481 5463 839-423,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,46390,64210,24960,5053-0,1051
Podiel EBIT k aktívam 0,36570,63100,27890,4940-0,0610
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,36570,63100,27700,4940-0,0610
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,52070,74580,27610,5022-0,0826
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,83480,85330,71200,75790,3149
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,43590,11980,63780,49810,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,9716
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,298,341,572,010,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,298,341,572,010,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 4491 5911 2661 3140,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 3,166,17-257,4855,261,20
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,35-1,454,06-1,79-1,84
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,60590,28280,18080,16320,7237
Pridaná hodnota 11 54513 4939 63711 3174 588
Rentabilita aktív, ROA 0,28890,50060,21290,4344-0,0610
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,46390,64210,24960,5053-0,1051
Rýchla likvidita I. stupeň 2,805,54-206,8446,191,20
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,010,34580,52910,2787-26,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,010,34580,52910,2787-26,01
Služby 2 5592 7034 2282 7112 584
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 13 77516 4777 2638 8386 938
Spotreba materiálu… 2 8162 9523 1013 2702 138
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 92519 14816 96617 2989 310
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 16 92019 14816 96617 2989 310
Účtovný cash flow -2 5608 889-1 5274 2452 185
Vlastné imanie 8 57812 8456 1937 5984 025
Všetky záväzky 5 1973 6321 1201 2402 913
Výsledok hospodárenia 5 14910 5022 1174 450-112,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 14910 5022 1174 450-112,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 9798 2481 5463 839-423,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 2481 5463 839-267,001 818
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 03710 3972 0264 366-410,00
Záväzky 5 1973 6321 1201 2402 913
Záväzky z obchodného styku -670,00267,00570,00501,000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám -670,00267,00570,00501,000,0000
Zisk pred zdanením 5 03710 3972 0264 366-410,00
Zmena EBIT 0,48455,130,464020,50-0,2327