Podielnícke družstvo Horná Lehota

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 928 9801 084 2141 062 6761 301 1491 314 308
Aktivácia 50 57675 99647 59852 35059 449
Bankové úvery 0,00000,00000,000056 44164 450
Bežná likvidita III. stupeň 1,331,971,972,602,07
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,000056 44164 450
Časové rozlíšenie aktív 801,00913,00580,00584,00898,00
Časové rozlíšenie pasív 46 46455 69070 99586 300101 605
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,67360,5470-0,70750,9381-1,45
Celkové tržby 682 720756 322666 897706 971663 039
Celkový dlh 200 292233 297189 645304 585307 047
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 22 486-55 044-54 717-96 046868,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 47 514121 54454 717152 48763 582
Čistý cash flow -74 03066 827-97 77088 905-152 818
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -109 530-6 631-105 66314 08812 009
Čistý zisk -113 002-6 810-108 2284 6072 486
Čistý zisk v minulom roku -6 810-108 2284 6072 486-347,00
Cudzie zdroje -682 224-795 227-802 036-910 264-905 656
Daň z príjmov 0,0000-1 653960,005 4075 040
Daň z príjmov v minulom roku -1 653960,005 4075 0406 614
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000-1 653960,005 4075 040
Dlhodobé pohľadávky 442,00340,001 614200,001 556
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 52,22162,58244,06233,28302,52
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 40,9645,7078,7391,63112,66
Doba obratu aktív 1 0271 0721 1401 3151 350
Doba obratu pohľadávok 52,71162,92245,79233,48304,12
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 121,45120,83148,3095,76108,23
EBIT v minulom roku -6 631-105 66314 08812 00912 490
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -109 530-6 631-105 66314 08812 009
EBITDA 224 159314 861210 770336 950354 123
EBITDA marža 0,32830,41630,31600,47660,5341
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 224 159314 861210 770336 950354 123
Efektívna daňová sadzba 0,00000,1953-0,00900,53990,6697
Finančná páka 1,361,361,321,431,45
Finančné účty 47 514121 54454 717152 48763 582
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7344-0,7335-0,7547-0,6996-0,6891
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,73440,73350,75470,69960,6891
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 274 772362 602269 523396 716415 504
Krátkodobé finančné výpomoci 70 00066 5000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 47 250164 389227 432230 856294 576
Krátkodobé záväzky 109 895122 175138 19794 767105 387
Krytie dlhovej služby 4,495,472,903,733,34
Materiál 0,00000,0000418,0028 70028 406
Nákladové úroky 3 4721 8321 6054 0744 483
Nákladové úroky v minulom roku 1 8321 6054 0744 4836 223
Náklady na predaný tovar 347 671260 332432 472222 987229 086
Neobežný majetok 627 939603 621649 876682 266750 620
Obežný majetok 300 240479 680412 220618 299562 790
Obrat neobežného majetku 0,52600,61140,52340,52940,4735
Obrat obežného majetku 1,100,76940,82510,58420,6315
Odpisy 341 488321 298319 600325 304343 312
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 170 744160 649159 800162 652171 656
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 170 744160 649159 800162 652171 656
Osobné náklady 176 403160 661171 891182 181158 954
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 051769,00639,00794,00147,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 18 07217 54981 93846 43287 502
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 228 486314 488211 372329 911345 798
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -10,141,48-1,861,321,26
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,09860,6767-0,53720,75870,7948
Pohľadávky z obchodného styku 37 06646 20873 36890 680109 697
Pohotová likvidita II. stupeň 0,42221,171,351,621,32
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,22-11,908,20-10,245,93
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -21,3236,48-60,9221,82-34,09
Pridaná hodnota -17 393108 724-92 334138 222126 329
Primárna platobná neschopnosť 2,522,361,650,78520,7977
Rýchla likvidita I. stupeň 0,20990,49740,26160,64200,2342
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,89350,74100,89980,90390,8671
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,89350,74100,89980,90390,8671
Služby 141 141129 135140 43873 22153 697
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 928 9801 084 2141 062 6761 301 1491 314 308
Spotreba materiálu… 268 732273 944260 232233 502219 118
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 70 00066 5000,000056 44164 450
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 50 5760,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 356 610393 311369 834391 489386 179
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 26 33224 25529 69630 28030 764
Tržby z predaja tovaru 886,000,00009 2980,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 329 392369 056330 840361 209355 415
Účtovný cash flow -74 03066 827-97 77088 905-152 818
Úročený dlh 70 00066 5000,000056 44164 450
Úrokové krytie -31,55-3,62-65,833,462,68
Vlastné imanie 682 224795 227802 036910 264905 656
Všetky záväzky 200 292233 297189 645304 585307 047
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,000074 0160,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 46 46455 69070 99512 284101 605
Výsledok hospodárenia -107 479-5 862-105 04914 83812 147
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -107 479-5 862-105 04914 83812 147
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -113 002-6 810-108 2284 6072 486
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 810-108 2284 6072 486-347,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -113 002-8 463-107 26810 0147 526
Zásoby 205 034193 407128 457234 756203 076
Záväzky 200 292233 297189 645304 585307 047
Záväzky z obchodného styku 93 441109 035121 41671 20187 502
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 75 36991 48639 47824 7690,0000
Zisk pred zdanením -113 002-8 463-107 26810 0147 526
Zmena EBIT 16,520,0628-7,501,170,9615
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 11 62666 751-79 40031 386-15 720
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 11 62666 751-79 40031 386-15 720
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 16 48223 68025 91527 08829 428