BYTTERM, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 8 862 1648 768 5818 323 4448 138 9858 451 382
Aktivácia 658 860783 173617 645383 115437 651
Bežná likvidita III. stupeň 1,491,631,641,812,36
Časové rozlíšenie aktív 98 47888 85884 25886 1978 853
Časové rozlíšenie pasív 332 208326 412220 309359 428529 565
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,22600,4471-0,30220,01321,78
Celkové tržby 16 769 77717 847 15917 977 47417 205 7670,0000
Celkový dlh 1 910 9181 929 9902 000 7831 880 8821 617 458
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 360 607-1 748 088-983 668-1 534 932-2 555 380
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 360 6071 748 088983 6681 534 9322 555 380
Čistý cash flow -387 481764 420-551 26422 3952 555 380
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 711 613988 551848 041833 853675 694
Čistý zisk 525 609775 663657 797645 446675 672
Čistý zisk v minulom roku 775 663657 797645 446609 348792 936
Cudzie zdroje -6 619 038-6 512 179-6 102 352-5 898 675-6 304 359
Daň z príjmov 186 004212 888190 244188 4070,0000
Daň z príjmov v minulom roku 212 888190 244188 407175 3250,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 186 004212 888190 244188 4070,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 32,8730,4246,1944,5442,62
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,7530,3545,8044,4641,33
Doba obratu aktív 204,21190,46177,29178,15178,06
Doba obratu pohľadávok 32,8730,4246,1944,5442,62
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000039,11
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 39,5037,1438,8537,2330,21
EBIT v minulom roku 988 551848 041833 853784 673795 274
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 711 613988 551848 041833 853675 694
EBITDA 2 237 9812 259 4852 003 9342 017 6671 448 209
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 237 9812 259 4852 003 9342 017 6671 448 209
Finančná páka 1,341,351,361,381,34
Finančné účty 1 360 6071 748 088983 6681 534 9322 555 380
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7469-0,7427-0,7332-0,7247-0,7460
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,74690,74270,73320,72470,7460
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 305 4202 417 3852 129 6842 019 5641 443 931
Krátkodobé pohľadávky 1 426 3031 400 6562 168 3772 034 9942 022 693
Krátkodobé záväzky 1 714 2511 709 8481 824 0851 700 9041 433 647
Krytie dlhovej služby 0,0000948,961 4460,000065 828
Materiál 170 52090 502117 61568 12538 799
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,000022,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00002 338
Náklady na predaný tovar 11 396 76612 186 91112 679 00212 274 99112 937 807
Neobežný majetok 5 805 7985 352 1454 966 1564 337 2273 821 243
Obežný majetok 2 957 8883 327 5783 273 0303 715 5614 621 286
Obrat aktív 1,791,922,062,052,05
Obrat neobežného majetku 2,733,143,453,844,53
Obrat obežného majetku 5,365,055,244,493,75
Odpisy 1 365 1541 323 3821 213 9821 183 068558 304
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 682 577661 691606 991591 534558 304
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 682 577661 691606 991591 5340,0000
Osobné náklady 3 010 2793 076 4553 093 7512 994 1420,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 6332 2602 7962 8914 332
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000054,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 375 6611 292 7011 433 8211 314 6340,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 890 7632 099 0451 871 7791 828 5141 233 976
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,67760,66640,69410,68010,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,481,501,441,470,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,021,051,031,057,86
Pohľadávky z obchodného styku 1 377 9651 397 1312 150 4232 031 3401 961 414
Pohotová likvidita II. stupeň 1,411,591,581,772,34
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 17,08-8,5211,07-263,39-2,47
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,0000116 154
Pridaná hodnota 4 442 8204 616 2274 456 9464 402 4434 386 061
Primárna platobná neschopnosť 0,99830,92530,66680,64720,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,66490,85850,48120,74501,30
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,85390,85420,99840,93221,12
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,85390,85420,99840,93221,12
Služby 1 185 8301 324 1401 382 8431 096 3951 220 531
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 862 1648 768 5818 323 4448 138 9858 451 382
Spotreba materiálu… 10 869 54211 646 65511 913 80411 561 71112 157 496
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 892 70816 883 95117 200 22116 704 74717 323 868
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 17 9280,00000,000026 9600,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 34 53680 08064 2732 3940,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 840 24416 803 87117 135 94816 675 39317 323 868
Účtovný cash flow -387 481764 420-551 26422 3952 555 380
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,000030 713
Vlastné imanie 6 619 0386 512 1796 102 3525 898 6756 304 359
Všetky záväzky 1 910 9181 929 9902 000 7831 880 8821 617 458
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00002 3811 3860,00000,0000
Výsledok hospodárenia 877 292990 811850 773836 315877 605
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 877 292990 811850 773836 315877 605
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 525 609775 663657 797645 446675 672
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 775 663657 797645 446609 348792 936
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 711 613988 551848 041833 853876 179
Zásoby 170 97891 214117 61568 12543 213
Záväzky 1 910 9181 929 9902 000 7831 880 8821 617 458
Záväzky z obchodného styku 1 375 6611 292 7011 433 8211 314 6340,0000
Zisk pred zdanením 711 613988 551848 041833 853876 179
Zmena EBIT 0,71991,171,021,060,8496
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -254,00711,000,00000,00002 569
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -254,00711,000,00000,00002 569
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 30 07125 3723 452678,0012 300
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Opravy a údržba meracej a regulačnej techniky
Maloobchod a veľkoobchod mimo koncesovaných živností
Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
Hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých..
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Klampiarstvo, pokrývačstvo
Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
Montáž, rekonštrukcie, údržba plynových zariadení
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
Montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
Montáž, rekonštrukcie, údržba zdvíhacích zariadení
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
Izolatérstvo
Prenájom hnuteľných vecí
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - tlakových
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení..
Opravy a montáž určených meradiel
Murárstvo
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
Výkon činnosti stavbyvedúceho
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Vodoinštalatérstvo
Kúrenárske práce
Zámočníctvo
Reklamné a marketingové služby
Oprava a kontrola požiarnych hydrantov
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne