A D H s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201520142012
Aktíva 141 462186 282321 467386 8030,0000
Aktivácia 19 49721 17435 78947 2160,0000
Bankové úvery 16 4930,000034 1340,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 5,273,263,722,060,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000817,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -5,770,46690,73921,210,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,880,46950,40460,29870,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 17,30-4,44-8,57-9,580,0000
Celkové tržby 439 227384 355498 0530,00000,0000
Celkový dlh 133 730240 469363 919431 9060,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -28 157-25 3012 755-54 7910,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 44 65025 30131 37954 7910,0000
Čistý cash flow 44 65025 30131 37954 7910,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 065-60 387-46 372-46 8910,0000
Čistý zisk 35,00-61 855-50 120-49 9460,0000
Čistý zisk v minulom roku -61 855-51 956-36 791-12 5660,0000
Cudzie zdroje -7 73254 18742 45245 1030,0000
Daň z príjmov 1 030960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,002 8810,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 030960,00960,000,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 16 4930,000034 1340,00000,0000
Dlhodobý dlh 16 4930,000034 1340,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 57,3869,2378,3684,750,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 55,8051,7764,0572,940,0000
Doba obratu aktív 143,86188,62254,07245,070,0000
Doba obratu pohľadávok 57,3869,2378,3684,750,0000
Doba obratu zásob 30,32107,60157,68150,530,0000
Doba splácania záväzkov 29,6770,5177,49116,370,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 24,2054,5761,29116,210,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 22,8741,1523,140,00000,0000
EBIT v minulom roku -60 387-46 634-31 090-9 2120,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 065-60 387-46 372-46 8910,0000
EBITDA -21 915-46 925-29 977-35 9410,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -21 915-46 925-29 977-35 9410,0000
Efektívna daňová sadzba 0,9671-0,0158-0,01950,00000,0000
Finančná páka 18,30-3,44-7,57-8,580,0000
Finančné účty 44 65025 30131 37954 7910,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 52 588-45 468-33 126-40 4720,0000
Krátkodobé pohľadávky 56 41968 37199 153133 7550,0000
Krátkodobé záväzky 23 79653 89077 547183 4190,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 18 33931 45223 1570,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000-92,37-10,75-11,760,0000
Nákladové úroky 0,0000508,002 7883 0550,0000
Nákladové úroky v minulom roku 508,004 3622 8203 3540,0000
Náklady na predaný tovar 373 270338 897420 161528 0900,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 292 732278 946365 273456 1840,0000
Neobežný majetok 16 08010 38133 1339 2990,0000
Obežný majetok 125 382175 901288 334376 6870,0000
Obrat aktív 2,541,941,441,490,0000
Obrat neobežného majetku 22,3234,7213,9461,950,0000
Obrat obežného majetku 2,862,051,601,530,0000
Obrat zásob 12,043,392,312,420,0000
Odpisy 2 75111 37613 0557 6200,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 75111 37613 0557 6200,0000
Osobné náklady 27 90866 58770 1820,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 0452 3433 1494 5310,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 786-50 479-37 065-42 3260,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00141,146,031,110,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,943,091,680,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,51450,32400,59370,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,46830,27670,50066,300,0000
Pohľadávky z obchodného styku 54 87151 13081 038115 1160,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 4,251,741,681,030,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,17322,141,350,82320,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000049,8111,2617,930,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,94531,291,131,120,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 17,30-4,44-8,57-9,580,0000
Pridaná hodnota -14 35821 57641 66847 9970,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,33420,61510,28580,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00451,141,181,110,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,880,46950,40460,29870,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -6,10-5,12-12,14-12,020,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -6,10-5,12-12,14-12,020,0000
Služby 90 89770 34274 56688 0060,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 141 462186 282321 467386 8030,0000
Spotreba materiálu… 9 13810 78316 11131 1160,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 16 4930,000034 1340,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 396 686362 373461 829576 0870,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 37 7741 9000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 342 682360 473461 829576 0870,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 16 2300,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 44 65025 30131 37954 7910,0000
Úročený dlh 16 4930,000034 1340,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000-118,87-16,63-15,350,0000
Vlastné imanie 7 732-54 187-42 452-45 1030,0000
Všetky záväzky 133 730240 469363 919431 9060,0000
Výsledok hospodárenia 2 727-56 401-43 032-43 5610,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 727-56 401-43 032-43 5610,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 35,00-61 855-50 120-49 9460,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -61 855-51 956-36 791-12 5660,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 065-60 895-49 160-49 2870,0000
Zásoby 24 31382 229157 802188 1410,0000
Záväzky 133 730240 469363 919431 9060,0000
Záväzky z obchodného styku 18 33931 45223 1570,00000,0000
Zisk pred zdanením 1 065-60 895-49 160-49 2870,0000
Zmena EBIT -0,01761,291,495,090,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 10 3810,00000,00000,00000,0000