CINEMA + spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 279 4111 119 2401 086 4301 087 3201 071 311
Aktivácia 0,00000,000067,000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,581,671,831,651,41
Časové rozlíšenie aktív 9 4264 8187 27520 3901 970
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000128,0039,0013,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0068-0,18000,4258-0,0642-0,7121
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,671,491,181,432,32
Celkové tržby 2 413 6592 232 1832 386 4223 305 6070,0000
Celkový dlh 800 430669 384588 793640 361748 268
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -422 734-425 984-345 023-556 850-230 042
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 422 734425 984345 023556 850230 042
Čistý cash flow -3 25080 961-211 82728 690230 042
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 186 629149 783105 740405 56826 457
Čistý zisk 145 220116 09581 042302 03426 457
Čistý zisk v minulom roku 116 09581 042302 03451 56920 376
Cudzie zdroje -478 981-449 856-497 509-446 920-323 030
Daň z príjmov 41 16133 47024 694103 2450,0000
Daň z príjmov v minulom roku 33 47024 694103 24514 9100,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 41 16133 47024 694103 2450,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 119,46104,38103,6348,41179,68
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 117,61100,1986,7743,52158,05
Doba obratu aktív 193,60183,61166,26120,26244,64
Doba obratu pohľadávok 119,46104,38103,6348,41179,68
Doba obratu zásob 5,536,866,284,679,05
Doba splácania záväzkov 160,93144,68113,8391,30187,42
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 119,31107,6088,5969,99169,53
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 152,61136,03107,5251,180,0000
EBIT v minulom roku 149 783105 740405 56866 75920 553
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 186 629149 783105 740405 56826 457
EBITDA 212 292178 776135 952437 75147 963
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 212 292178 776135 952437 75147 963
Finančná páka 2,672,492,182,433,32
Finančné účty 422 734425 984345 023556 850230 042
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 213 076178 521135 664441 08347 473
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,61630,58600,53290,58200,6930
Krátkodobé pohľadávky 789 484636 251677 168437 729786 829
Krátkodobé záväzky 788 471655 913578 923632 821742 377
Krytie dlhovej služby 856,02820,0733 9881 5150,0000
Materiál 10 6089 3597 82813 24710 800
Nákladové úroky 248,00218,004,00289,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 218,004,00289,00280,00177,00
Náklady na predaný tovar 2 025 8001 889 6702 116 2932 773 5281 445 754
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 788 2921 654 7401 856 3312 529 9771 132 572
Neobežný majetok 30 69421 08025 01839 94724 376
Obežný majetok 1 239 2911 093 3421 054 1371 026 9831 044 965
Obrat aktív 1,891,992,203,041,49
Obrat neobežného majetku 78,59105,5595,3482,6165,57
Obrat obežného majetku 1,952,032,263,211,53
Obrat zásob 66,0553,2058,1178,0840,31
Odpisy 26 01229 13430 00036 41210 842
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 00614 56715 00018 20610 842
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 13 00614 56715 00018 2060,0000
Osobné náklady 179 240168 499141 889101 9850,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 233255,00288,001 234518,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 17,000,00000,00000,000028,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 747 708616 717546 823354 7690,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 171 232145 229111 042338 44637 299
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,30320,25810,16290,67580,0819
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,38010,32330,20840,89240,0804
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,33040,38060,31760,51210,2147
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,46390,50260,52770,19370,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,161,991,905,160,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,881,701,563,8014,08
Pohľadávky z obchodného styku 777 233610 721567 043393 478692 108
Pohotová likvidita II. stupeň 1,551,631,781,601,37
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 147,38-5,562,35-15,58-1,40
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -13,10371,38-52 95799,270,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,62560,59810,54200,58890,6985
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,671,491,181,432,32
Pridaná hodnota 386 349335 226268 880526 529152 636
Primárna platobná neschopnosť 0,96201,010,96430,90160,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,30320,25810,16290,67580,0819
Rýchla likvidita I. stupeň 0,53610,64950,59580,87990,3099
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,773,744,331,4615,60
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,773,744,331,4615,60
Služby 183 995177 878189 416155 880223 883
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 279 4111 119 2401 086 4301 087 3201 071 311
Spotreba materiálu… 53 51357 05270 61387 67189 299
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 413 1492 226 0582 385 1733 302 3401 598 390
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00001 1620,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 000,000,00000,00002 2830,0000
Tržby z predaja tovaru 2 104 1351 956 3552 112 9923 093 7111 292 763
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 308 014268 541272 181206 346305 627
Účtovný cash flow -3 25080 961-211 82728 690230 042
Úrokové krytie 752,54687,0826 4351 4030,0000
Vlastné imanie 478 981449 856497 509446 920323 030
Všetky záväzky 800 430669 384588 793640 361748 268
Výsledok hospodárenia 187 280149 642105 952403 62237 121
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 187 280149 642105 952403 62237 121
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 145 220116 09581 042302 03426 457
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 116 09581 042302 03451 56920 376
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 186 381149 565105 736405 27936 604
Zásoby 27 07331 10731 94632 40428 094
Záväzky 800 430669 384588 793640 361748 268
Záväzky z obchodného styku 747 708616 717546 823354 7690,0000
Zisk pred zdanením 186 381149 565105 736405 27936 604
Zmena EBIT 1,251,420,26076,081,29
Účtovné závierky