TV AV Elektronic s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 718 784814 518875 711814 429808 336
Bankové úvery 0,000037 41687 432137 44836 935
Bežná likvidita III. stupeň 0,49010,51530,44890,44450,4543
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,000036 935
Časové rozlíšenie aktív 1 5561 6541 1962 0773 329
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,702,162,613,123,31
Celkové tržby 1 816 8581 744 8861 600 8711 545 0910,0000
Celkový dlh 452 895557 101633 057616 810620 589
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -48 055-13 60657 91289 61527 660
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 48 05551 02229 52047 8339 275
Čistý cash flow -2 96721 502-18 31343 1119 275
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 36525 14063 54226 55110 461
Čistý zisk 8 47114 76345 03512 7261 827
Čistý zisk v minulom roku 14 76345 03512 726-2 85318 954
Cudzie zdroje -265 889-257 417-242 654-197 619-187 747
Daň z príjmov 2 2603 95410 4622 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 95410 4622 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 2603 95410 4622 8800,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,000037 41687 432137 4480,0000
Dlhodobý dlh 0,000037 41687 432137 4480,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 25,8741,1645,4334,7635,10
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 25,8741,0645,4034,7632,84
Doba obratu aktív 144,95170,52202,02193,29233,33
Doba obratu pohľadávok 25,8741,1645,4334,7635,10
Doba obratu zásob 574,6857,46104,9395,291 607
Doba splácania záväzkov 8 0869 4239 9195 774140,19
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 85,61102,49119,82108,8993,25
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 0582 5972 1151 2180,0000
EBIT v minulom roku 25 14063 54226 55112 58021 252
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 36525 14063 54226 55110 461
EBITDA 167 067188 321177 341149 29045 215
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 167 067188 321177 341149 29045 215
Finančná páka 2,703,163,614,124,31
Finančné účty 48 05551 02229 52047 8339 275
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 167 816185 770208 681146 84043 614
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,59060,60100,59310,56340,3997
Krátkodobé pohľadávky 128 300196 593196 935146 474121 608
Krátkodobé záväzky 424 533489 562519 409458 826323 054
Krytie dlhovej služby 63,4329,3222,0413,645,24
Materiál 28 4871 120574,002 89729 234
Nákladové úroky 2 6346 4238 04510 9458 634
Nákladové úroky v minulom roku 6 4238 04510 94512 5532 298
Náklady na predaný tovar 1 142 5701 119 552982 224990 239841 088
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 19 16418 96319 11429 0036 664
Neobežný majetok 510 700562 264642 565610 473644 791
Obežný majetok 206 528250 600231 950201 879160 216
Obrat aktív 2,522,141,811,891,56
Obrat neobežného majetku 3,543,102,462,521,96
Obrat obežného majetku 8,766,966,827,627,89
Obrat zásob 0,63516,353,483,830,2272
Odpisy 152 672160 602127 720120 20632 604
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 76 33680 30163 86060 10332 604
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 76 33680 30163 86060 1030,0000
Osobné náklady 571 048504 383474 635454 2040,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 0692 5512 4942 4501 601
Ostatné záväzky z obchodného styku 108 028134 907110 75596 8010,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 161 143175 365172 755132 93234 431
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,85560,80840,79110,82930,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 34,8332,9031,3918,890,5034
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,171,241,261,210,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,92220,93820,99610,953512,99
Pohľadávky z obchodného styku 128 300196 117196 789146 474113 753
Pohotová likvidita II. stupeň 0,41910,50920,43830,42800,3728
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 89,62-11,9713,25-4,58-20,24
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,133,35-2,283,941,07
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,63010,68400,72290,75740,7677
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,702,162,613,123,31
Pridaná hodnota 667 392623 915599 982547 725423 402
Primárna platobná neschopnosť 0,84200,68790,56280,66090,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,712,963,574,1313,73
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,712,963,574,1313,73
Služby 178 778165 969170 057177 202212 475
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 718 784814 518875 711814 429808 336
Spotreba materiálu… 944 628934 620793 053784 034621 949
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000037 41687 432137 44836 935
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 811 3711 743 4671 599 1231 537 9641 264 490
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 4090,000016 9170,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 20 04720 30720 52429 5306 825
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 789 9151 723 1601 561 6821 508 4341 257 665
Účtovný cash flow -2 96721 502-18 31343 1119 275
Úročený dlh 0,000037 41687 432137 44836 935
Úrokové krytie 5,073,917,902,431,21
Vlastné imanie 265 889257 417242 654197 619187 747
Všetky záväzky 452 895557 101633 057616 810620 589
Výsledok hospodárenia 15 80427 71966 53829 08412 611
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 15 80427 71966 53829 08412 611
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 47114 76345 03512 7261 827
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 14 76345 03512 726-2 85318 954
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 73118 71755 49715 6062 377
Zásoby 30 1732 9855 4957 57229 333
Záväzky 452 895557 101633 057616 810620 589
Záväzky z obchodného styku 108 028134 907110 75596 8010,0000
Zisk pred zdanením 10 73118 71755 49715 6062 377
Zmena EBIT 0,53160,39562,392,110,4922