VAS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 10 284 90810 184 8299 923 8199 717 60710 378 167
Aktivácia 1 9900,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 7,956,7027,2830,127,23
Časové rozlíšenie aktív 9 35910 54223 7396 1235 976
Časové rozlíšenie pasív 4 0224 9935 91619 88559 918
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,84-7,413,881,792,21
Celkové tržby 4 891 3435 593 4814 912 0984 176 3920,0000
Celkový dlh 627 259614 267469 333453 6931 135 292
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -95 627-590 130-3 393 784-2 564 005-1 282 380
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 95 627590 1303 393 7842 564 0051 282 380
Čistý cash flow -494 503-2 803 654829 779281 8781 282 380
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 117 880809 699653 261399 610248 269
Čistý zisk 88 059630 881513 882309 341248 269
Čistý zisk v minulom roku 630 881513 882309 3419 425462 486
Cudzie zdroje -9 653 627-9 565 569-9 448 570-9 244 029-9 182 957
Daň z príjmov 28 053177 399137 57990 2690,0000
Daň z príjmov v minulom roku 177 399137 57990 2695 4080,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 28 053177 399137 57990 2690,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 145,40124,43182,36227,44251,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 122,1092,78151,06220,12241,05
Doba obratu aktív 785,86686,08736,65857,08822,28
Doba obratu pohľadávok 145,40124,43182,36227,44251,54
Doba obratu zásob 2 8150,000078 1240,00000,0000
Doba splácania záväzkov 4 8080,0000147 3740,000081,87
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 20,5125,5015,8513,8745,94
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 3200,000077 4550,00000,0000
EBIT v minulom roku 809 699653 261399 61014 833462 486
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 117 880809 699653 261399 610248 269
EBITDA 837 0121 622 6821 530 3801 587 7731 302 079
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 837 0121 622 6821 530 3801 587 7731 302 079
Finančná páka 1,071,061,051,051,13
Finančné účty 95 627590 1303 393 7842 564 0051 282 380
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9386-0,9392-0,9521-0,9513-0,8848
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,93860,93920,95210,95130,8848
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 876 9721 636 6581 531 8631 619 9551 300 643
Krátkodobé pohľadávky 1 902 9131 847 1772 456 7142 578 7773 174 706
Krátkodobé záväzky 268 466378 485213 591157 253579 847
Krytie dlhovej služby 144,56254,66199,1679,8621,73
Materiál 86 36645 03274 22169 22272 493
Nákladové úroky 1 7681 4191 8000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 4191 8000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 3 233 0912 841 2562 901 0922 264 3552 554 210
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 20 3790,0000529,000,00000,0000
Neobežný majetok 5 235 4583 993 1743 913 1074 359 5925 754 368
Obežný majetok 5 040 0916 181 1135 986 9735 351 8924 617 823
Obrat aktív 0,46450,53200,49550,42590,4439
Obrat neobežného majetku 0,91241,361,260,94930,8006
Obrat obežného majetku 0,94780,87660,82130,77330,9976
Odpisy 910 704940 872903 1261 220 540987 429
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 455 352470 436451 563610 270987 429
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 455 352470 436451 563610 2700,0000
Osobné náklady 934 686942 664806 772820 0860,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 0691 1581 4371 4201 442
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 5,0026,002 92033 6026,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 129 505142 918112 25758 4810,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 998 7631 571 7531 417 0081 529 8811 235 698
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,60060,36750,40020,43760,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,1011-0,50120,16890,06750,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 76,360,00003 8110,00000,7940
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,662,722,502,290,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,84331,361,180,91842,08
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,1035-0,51740,16880,06810,2784
Pohľadávky z obchodného styku 1 597 9721 377 2562 035 0672 495 7883 042 341
Pohotová likvidita II. stupeň 7,376,3826,7629,076,98
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 19,523,41-11,39-32,79-7,16
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -279,70-1 976460,990,00000,0000
Pridaná hodnota 1 556 2262 564 7362 016 0251 874 0332 052 530
Rýchla likvidita I. stupeň 0,35091,5415,4614,472,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,74940,37860,30670,28570,8719
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,74940,37860,30670,28570,8719
Služby 683 131444 688401 416375 7051 052 372
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 284 90810 184 8299 923 8199 717 60710 378 167
Spotreba materiálu… 2 525 3772 434 5852 420 4681 883 5261 532 817
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 307 9075 425 9684 917 1174 138 3884 606 740
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 510 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 21 0127 5540,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 44 5340,0000529,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 732 3615 418 4144 916 5884 138 3884 606 740
Účtovný cash flow -494 503-2 803 654829 779281 8781 282 380
Úrokové krytie 66,67570,61362,920,00000,0000
Vlastné imanie 9 653 6279 565 5699 448 5709 244 0299 182 957
Všetky záväzky 627 259614 267469 333453 6931 135 292
Výnosy budúcich období dlhodobé 4 0224 9530,000013 44334 383
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00005 8846 43925 535
Výsledok hospodárenia -52 849689 364627 254367 233314 554
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -52 849689 364627 254367 233314 554
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 88 059630 881513 882309 341248 269
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 630 881513 882309 3419 425462 486
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 116 112808 280651 461399 610314 513
Zásoby 157 195122 055113 227186 908160 737
Záväzky 627 259614 267469 333453 6931 135 292
Záväzky z obchodného styku 129 505142 918112 25758 4810,0000
Zisk pred zdanením 116 112808 280651 461399 610314 513
Zmena EBIT 0,14561,241,6326,940,5368
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -6 19438 017-78 679-5 12430 979
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -6 19438 017-78 679-5 12430 979
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 169,000,00000,00000,000096,00
Účtovné závierky