COPPER, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 114 48759 87753 14397 91357 333
Bežná likvidita III. stupeň 1,221,952,151,451,58
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000959,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,501,110,83240,61180,6625
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3045-1,01-0,9272-0,2481-0,3725
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,981,140,93312,571,81
Celkové tržby 478 478410 634354 423454 0850,0000
Celkový dlh 95 35731 86625 65270 50236 952
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 28 68330 97622 88316 77113 503
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -28 683-30 976-22 883-16 771-13 503
Čistý cash flow -28 683-30 976-22 883-16 771-13 503
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 2514 0873 66315 6646 879
Čistý zisk 2 178520,0080,0011 0413 949
Čistý zisk v minulom roku 520,0080,0011 041-4 0114 705
Cudzie zdroje -19 130-28 011-27 491-27 411-20 381
Daň z príjmov 657,00960,00960,001 8630,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,001 863960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 657,00960,00960,001 8630,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 61,3525,5414,5645,8913,39
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 61,3525,4414,5645,8913,39
Doba obratu aktív 87,8653,7355,3380,2959,14
Doba obratu pohľadávok 61,3525,5414,5645,8913,39
Doba obratu zásob 66,5973,6785,8863,1281,53
Doba splácania záväzkov 99,2236,3534,1772,6544,26
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 72,2927,6325,7055,4337,39
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 86,9224,9026,5759,080,0000
EBIT v minulom roku 4 0873 66315 664455,007 736
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 2514 0873 66315 6646 879
EBITDA 6 9485 7075 17412 8399 562
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 9485 7075 17412 8399 562
Efektívna daňová sadzba 0,23170,64860,92310,14440,0000
Finančná páka 5,982,141,933,572,81
Finančné účty -28 683-30 976-22 883-16 771-13 503
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1671-0,4678-0,5173-0,2800-0,3555
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,16710,46780,51730,28000,3555
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 2894 1503 70620 1128 085
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,82280,51410,46440,69030,6322
Krátkodobé pohľadávky 79 95128 45913 98655 96512 983
Krátkodobé záväzky 94 20530 78524 68167 58736 246
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 82 52821 09219 19454 9560,0000
Krytie dlhovej služby 2,882,191,974,653,26
Nákladové úroky 2 4162 6072 6232 7602 930
Nákladové úroky v minulom roku 2 6072 6232 7603 5063 031
Náklady na predaný tovar 414 081350 335302 041382 118298 886
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 346 541309 136263 664339 550254 695
Obežný majetok 114 48759 87753 14397 91356 374
Obrat aktív 4,156,796,604,556,17
Obrat obežného majetku 4,156,796,604,556,28
Obrat zásob 5,484,954,255,784,48
Osobné náklady 57 13053 65146 92153 8140,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 6591 5571 4681 5931 477
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 178520,0080,0011 0413 949
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,25890,14050,12870,51650,3262
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam -0,2505-0,5173-0,4306-0,1713-0,2355
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,92810,95120,96710,85460,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,081,051,031,170,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,081,051,031,170,0000
Pohľadávky z obchodného styku 79 95128 35113 98655 96512 983
Pohotová likvidita II. stupeň 0,5442-0,0818-0,36050,57990,0121
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,66690,90431,201,631,51
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -11,87-11,88-8,72-6,08-4,61
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,83290,53220,48270,72000,6445
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,981,140,93312,571,81
Pridaná hodnota 61 55756 40248 51962 97054 967
Primárna platobná neschopnosť 1,030,74401,370,98200,0000
Rýchla likvidita I. stupeň -0,3045-1,01-0,9272-0,2481-0,3725
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 13,725,584,965,493,86
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 13,725,584,965,493,86
Služby 63 07236 27234 06936 67935 181
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 114 48759 87753 14397 91357 333
Spotreba materiálu… 4 4684 9274 3085 8899 010
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 475 638406 737350 560449 521353 853
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00004 4330,0000
Tržby z predaja tovaru 454 705404 839350 209444 490353 144
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 20 9331 898351,00598,00709,00
Účtovný cash flow -28 683-30 976-22 883-16 771-13 503
Úrokové krytie 2,171,571,405,682,35
Vlastné imanie 19 13028 01127 49127 41120 381
Všetky záväzky 95 35731 86625 65270 50236 952
Výsledok hospodárenia 6 9485 7075 17417 2729 562
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 9485 7075 17417 2729 562
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 178520,0080,0011 0413 949
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 520,0080,0011 041-4 0114 705
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 8351 4801 04012 9045 129
Zásoby 63 21962 39462 04058 71956 894
Záväzky 95 35731 86625 65270 50236 952
Záväzky z obchodného styku 82 52821 09219 19454 9560,0000
Zisk pred zdanením 2 8351 4801 04012 9045 129
Zmena EBIT 1,281,120,233834,430,8892