GEOstatik a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 9 569 48410 038 4486 077 6877 324 9924 623 244
Bankové úvery 880 7220,00000,00000,000018 229
Bežná likvidita III. stupeň 1,601,437,255,115,89
Bežné bankové úvery 880 7220,00000,00000,000018 229
Časové rozlíšenie aktív 17 49121 26313 18613 94337 062
Časové rozlíšenie pasív 36 70634 7800,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1078-0,56180,86260,73260,2062
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,71540,85010,17600,30390,1870
Celkové tržby 12 661 0909 744 8553 039 64411 351 3450,0000
Celkový dlh 3 975 6044 596 573909 5761 707 242728 199
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 572 600-110 286-1 932 795-1 476 866-78 212
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 308 122110 2861 932 7951 476 86696 441
Čistý cash flow 197 836-1 822 509455 929751 62396 441
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 612 318668 854317 8601 994 566129 644
Čistý zisk 445 080508 982239 6231 548 708121 103
Čistý zisk v minulom roku 508 982239 6231 548 708348 997-509 381
Cudzie zdroje -5 557 174-5 407 095-5 168 111-5 617 750-3 895 045
Daň z príjmov 128 220141 08176 945443 2590,0000
Daň z príjmov v minulom roku 141 08176 945443 259-11 4290,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 128 220141 08176 945443 2590,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 274 3801 225 724865 116746 801273 937
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 110,81168,45200,68119,95256,46
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 88,18137,54135,24116,04191,56
Doba obratu aktív 278,70378,37732,41236,36451,58
Doba obratu pohľadávok 147,92214,65304,93144,05283,22
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000085,88
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 53,47122,2763,7033,1145,69
EBIT v minulom roku 668 854317 8601 994 566339 278-493 071
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 612 318668 854317 8601 994 566129 644
EBITDA 1 628 1461 543 815726 3433 263 349386 924
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 628 1461 543 815726 3433 263 349386 924
Finančná páka 1,721,861,181,301,19
Finančné účty 308 122110 2861 932 7951 476 86696 441
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5807-0,5386-0,8503-0,7669-0,8425
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,58070,53860,85030,76690,8425
Hrubá marža 0,25680,31250,55280,42380,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 710 2941 618 808724 2533 279 479379 767
Krátkodobé pohľadávky 3 804 7654 469 0671 665 3013 717 4052 625 660
Krátkodobé záväzky 1 836 0193 243 978528 5651 026 023467 747
Krytie dlhovej služby 21,5028,82562,181 25645,30
Materiál 269 69898 637222 26331 968101 364
Nákladové úroky 39 01818 7911 2922 5998 541
Nákladové úroky v minulom roku 18 7911 2922 5991 71016 310
Náklady na predaný tovar 9 280 9256 638 1631 348 5546 500 5531 988 004
Neobežný majetok 3 895 0284 113 4711 379 0261 338 0091 488 780
Obežný majetok 5 656 9655 903 7144 685 4755 973 0403 097 402
Obrat aktív 1,310,96470,49841,540,8083
Obrat neobežného majetku 3,222,352,208,452,51
Obrat obežného majetku 2,221,640,64641,891,21
Odpisy 1 012 620889 980401 9861 269 198301 889
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 506 310444 990171 093634 599301 889
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 506 310444 990230 893634 5990,0000
Osobné náklady 2 098 8361 887 5651 265 7301 973 0450,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 5424 4852 0902 2347 157
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 239 7042 536 56199 547328 1620,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 457 7001 398 962641 6092 817 906422 992
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,64540,61980,75330,41010,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,8797
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,551,611,332,440,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,051,101,011,485,79
Pohľadávky z obchodného styku 3 027 7283 649 1361 122 2133 596 0111 961 183
Pohotová likvidita II. stupeň 1,501,406,835,085,68
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -28,092,97-11,34-7,47-40,39
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,07-96,99352,89289,2011,29
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,71540,85010,17600,30390,1870
Pridaná hodnota 3 251 8773 045 5771 680 2984 810 9731 748 842
Primárna platobná neschopnosť 0,45060,74130,10510,09800,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,11190,03363,661,440,1984
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,442,981,250,52321,88
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,442,981,250,52321,88
Služby 5 595 3233 594 605554 7913 382 389627 787
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 569 48410 038 4486 077 6877 324 9924 623 244
Spotreba materiálu… 3 685 6023 043 558793 7633 118 1641 360 217
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 880 7220,00000,00000,000018 229
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 578 1479 723 4793 031 84811 320 7083 736 846
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00002 9960,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 45 34539 7390,00009 1820,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 532 8029 683 7403 028 85211 311 5263 736 846
Účtovný cash flow 197 836-1 822 509455 929751 62396 441
Úročený dlh 880 7220,00000,00000,000018 229
Úrokové krytie 15,6935,59246,02767,4415,18
Vlastné imanie 5 557 1745 407 0955 168 1115 617 7503 895 045
Všetky záväzky 3 975 6044 596 573909 5761 707 242728 199
Výnosy budúcich období dlhodobé 27 81027 8270,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 8 8966 9530,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 614 141664 821324 3571 994 85272 271
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 614 141664 821324 3571 994 85272 271
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 445 080508 982239 6231 548 708121 103
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 508 982239 6231 548 708348 997-509 381
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 573 300650 063316 5681 991 96732 880
Zásoby 269 69898 637222 26331 968101 364
Záväzky 3 975 6044 596 573909 5761 707 242728 199
Záväzky z obchodného styku 1 364 3792 705 040117 925352 2600,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,000024 0980,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 124 675168 47918 3780,00000,0000
Zisk pred zdanením 573 300650 063316 5681 991 96732 880
Zmena EBIT 0,91552,100,15945,88-0,2629
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 46 73028 7530,00008 48112 764