HORA,spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 79 05585 91391 51897 887117 936
Bežná likvidita III. stupeň 1,151,391,732,073,02
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 215
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,101,301,641,980,8540
Celkové tržby 8,000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 12 08414 52114 53914 67618 283
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 755-21 774-27 378-33 403-14 396
Čistá marža, Zisková marža, ROS -552,630,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 75521 77427 37833 40314 396
Čistý cash flow 15 75521 77427 37833 40314 396
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -4 421-4 627-5 272-7 422-3 628
Čistý zisk -4 421-5 587-6 232-8 383-3 628
Čistý zisk v minulom roku -5 587-6 232-8 383-11 688-26 405
Cudzie zdroje -66 971-71 392-76 979-83 211-99 653
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00961,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00961,00961,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00961,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,000034,45
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000033,52
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00000,0000115,16
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,000034,45
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000019,49
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00000,000016,46
EBIT v minulom roku -4 627-5 272-7 422-10 727-26 405
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -4 421-4 627-5 272-7 422-3 628
EBITDA -4 333-4 546-4 829-4 7733 115
EBITDA marža -541,630,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -4 333-4 546-4 829-4 7733 115
Finančná páka 1,181,201,191,181,18
Finančné účty 15 75521 77427 37833 40314 396
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8471-0,8310-0,8411-0,8501-0,8450
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,84710,83100,84110,85010,8450
Hrubá marža -298,630,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -4 421-4 627-4 895-4 834946,00
Krátkodobé pohľadávky 712,001 5511 5521 51835 281
Krátkodobé záväzky 14 28516 72216 74016 87716 857
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 14 39715 91715 93515 9170,0000
Náklady na predaný tovar 2 3892 5702 8772 821315 761
Neobežný majetok 62 58862 58862 58862 96667 044
Obežný majetok 16 46723 32528 93034 92149 677
Obrat aktív 0,00000,00000,00000,00003,17
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,00005,58
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,00000,00007,52
Odpisy 0,00000,0000378,002 5924 574
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,0000378,002 5924 574
Ostatné náklady na finančnú činnosť 88,0081,0066,0061,002 169
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -4 421-5 587-5 854-5 791946,00
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1 9690,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,0000-7,61-1,0912,69
Pohľadávky z obchodného styku 434,000,00000,00000,000034 329
Pohotová likvidita II. stupeň 1,151,391,732,073,02
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,25-3,28-2,81-2,49-6,92
Pridaná hodnota -2 389-2 570-2 877-2 82158 037
Primárna platobná neschopnosť 33,170,00000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,101,301,641,980,8540
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,79-3,19-3,01-3,075,87
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,79-3,19-3,01-3,075,87
Služby 1 3191 1481 8091 35412 012
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 79 05585 91391 51897 887117 936
Spotreba materiálu… 1 0701 4221 0681 467303 749
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,0000373 798
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,0000373 798
Účtovný cash flow 15 75521 77427 37833 40314 396
Vlastné imanie 66 97171 39276 97983 21199 653
Všetky záväzky 12 08414 52114 53914 67618 283
Výsledok hospodárenia -4 333-4 546-5 207-7 365-1 459
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 333-4 546-5 207-7 365-1 459
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 421-5 587-6 232-8 383-3 628
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 587-6 232-8 383-11 688-26 405
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 421-4 627-5 272-7 422-3 628
Záväzky 12 08414 52114 53914 67618 283
Záväzky z obchodného styku 14 39715 91715 93515 9170,0000
Zisk pred zdanením -4 421-4 627-5 272-7 422-3 628
Zmena EBIT 0,95550,87770,71030,69190,1374